Unit 2. My Toys. Мої іграшки Розділ 2. Мої іграшки  (Май тойз).

Lesson 1. IHaveGotMenyToys / Урок 1. Я маю багато іграшок.

1. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

Balls and dolls, 

Dolls and balls,

I have got

Many toys.

Boys and girls,

Girls and boys

Like to play

With their toys.

 

Мячі і ляльки,

Ляльки і м’ячі,

У мене є

Багато іграшок.

Хлопці і дівчата,

Дівчата і хлопці

Люблю бавитися

Своїми іграшками.

 

(Болз енд долз

Долз енд болз

Ай хев ґот

Мені тойс.

Бойз енд ґелз,

Ґелз енд бойз

Лайк ту плей

Віз зеі тойс)

2. Listen, point and say. / Послухай, покажи і скажи.

What is this?              Що це?                 Вот із зис?

- It is a ball.               Це мяч.                Іт із е бол

 What's this?              Що це?                 Вот із зис?

- It's an apple.           Це яблуко.            Іт’с ен епл.

an apple                   яблуко                  ен епл

a ball                       мяч                       е бол

a bird                      птаха                    е биед

a dog                      собака                   е доґ

а doll                      лялька                   е дол

a teddy bear            ведмедик               е тедді беа

3. Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.

- I have got a ball. And you?      У мене є м’яч . А в тебе?       Ай хев ґот е бол. Енд ю?

- I have got a ball, too.             У мене є мяч теж.                 Ай хев ґот е бол, ту

- I have got a doll. And you?     У мене є лялька. А в тебе?     Ай хев ґот е дол. Енд ю?

- I have got a doll, too.            У мене є лялька теж.              Ай хев ґот е дол, ту

4. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

A a

an ant                          мурашка             ен ант

an apple                       яблуко               ен епл

B b

a ball                           лялька                е бол

a bird                          птаха                  е биед

5. Look and copy. / Подивись і напиши за зразком.

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Скажи, які іграшки ти маєш.

I have got a dog.                У мене є собака.          Ай хев ґот е доґ

I have got a doll.                У мене є лялька.          Ай хев ґот е дол

I have got a boll.                У мене є мяч.              Ай хев ґот е бол

I have got a bird.               У мене є птах.              Ай хев ґот е биед

I have got a teddybear.      У мене є ведмедик.      Ай хев ґот е тедді беа

I have got anapple.            У мене є яблуко.         Ай хев ґот ен епл