Lesson 2. Let's Play! Урок 2. Давайте пограємось!

1. a) Listen and repeat. / Послухай і повтори.

a car             машина                е каа

a cat             кіт                        е кет

a kite            змій                     е кайт

a frog           жаба                    е фрог

b) Listen and say. / Послухай і скажи.

A car, car, car                     машина, машина, машина           Е каа, каа, каа

In the park, park, park         У парку, парку, парку                 Ін зе пак, пак, пак

 

A kite, kite, kite                   Змій, змій, змій                          Е кайт, кайт, кайт

In the sky, sky, sky              У небі, небі, небі                       Ін зе скай, скай, скай

 

A cat, cat, cat                     Кіт, кіт, кіт                                Е кет, кет, кет

On the mat, mat, mat         На килимку, килимку, килимку   Он зе мат, мат, мат 

 

A frog, frog, frog                Жаба, жаба, жаба                      Е фроґ, фроґ, фроґ

On the log, log, log             На журналі, журналі, журналі     Он зе лоґ, лоґ, лоґ         

2. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

- I have got a new toy.              У мене є нова іграшка.               Ай хев ґот е нью той

- What's this?                            Що це?                                     Вотс зис?

- It's a ball. Let's play football!     Це мяч. Давай грати футбол!    Іт’с е бол. Лет’с плей футбол

- Let's play!                               Давай грати!                            Летс плей

3. Work in pairs. Act out. / Працюйте в парах. Розіграйте в ролях.

Скажи, яка іграшка в тебе є, і запропонуй своє­му товаришу погратися разом.

I have got a new doll. Let's play.          У мене є нова лялька. Давай пограємосьАй хев ґот е нью дол. Летс плей.

I have got a new boll. Let's play.          У мене є новий мяч. Давай пограємось.       Ай хев ґот е нью бол. Летс плей.

I have got a new car. Let's play.           У мене є нова машина. Давай пограємось.    Ай хев ґот е нью каа. Лет’с плей.

I have got a new bird. Let's play.          У мене є нова птаха. Давай пограємось.     Ай хев ґот е нью биед. Лет’с плей.

I have got a new teddybear. Let's play. У мене є новий ведмедик. Давай пограємось.        Ай хев ґот е нью тедді беа. Лет’с плей.

I have got a new dog. Let's play.          У мене є новий собака. Давай пограємось.       Ай хев ґот е нью дог. Лет’с плей.

4. a) Look, listen and repeat. / Подивись, послухай і повтори.

С с   

a cat                       кіт                   е кет

D D

a dog                    собака               е доґ

b) Look and copy. / Подивись і напиши за зразком.

5. Look and say. / Подивись і озвуч.

Ada               Ада            Ейда

dad               тато            дед

bad               поганий       бед

cab               таксі           кеб

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Скажи, які іграшки в тебе є. На який звук починаються їхні назви?

I have got a car.               Я маю машину.              Ай хев ґот е ка

I have got an apple.           Я маю яблуко.              Ай хев ґот ен епл

I have got a frog.              Я маю жабу.                Ай хев ґот е фроґ

I have got a ball.               Я маю мяч.                 Ай хев ґот е бол

I have got anant.              Я маю мураху.             Ай хев ґот енант

I have got a doll.               Я маю ляльку.              Ай хев ґот е дол

I have got a teddy bear.      Я маю ведмедика.          Ай хев ґот е тедді биа

I have got a cat.               Я маю кота.                 Ай хев ґот е кет

 

I have got a dog.              Я маю собаку.               Ай хев ґот е доґ