Lesson 3. It Is Purple. Урок 3. Він - фіолетовий

1. Listen and sing. / Послухай і заспівай.

Rainbow,

Rainbow,

All the colours,

I know, I know.

Red and orange,

Yellow and green

Blue and purple,

Purple and pink.

Do you know the colours?

Yes, I think!

 

Веселка,

веселка,

Всі кольори,

Я знаю, я знаю.

Червоний і оранжевий,

Жовтий і зелений

Синій і фіолетовий,

Фіолетовий і рожевий.

Чи знаєте ви, кольори?

Так, я думаю!

 

Рейнбов,

Рейнбов,

Ол зе колос

Ай нев, ай нев.

Ред енд оранж,

Єлов енд ґрін,

Блю енд тепел,

Пепел енд пінк.

Ду ю нев зе колос?

Єс, ай синк!

2. Look, point and say. / Подивись, покажи і скажи.

Назви кольори веселки англійською мовою.

Purple,             pink,       blue,     green,      yellow,     orange,         red.

Фіолетовий     рожевий      синій   зелений   жовтий      оранжевий    червоний

Пепел            пінк          блю     ґрін          єлов        оранж          ред

3. Speak in class. / Спілкуйся в класі.

Які іграшки в тебе є і якого вони кольору?

I have got a ball. My ball is red.

I have got a car.     My car is blue.

Я маю машину. Моя машина синя           

Ай хев ґот е ка. Май ка із блю

 

I have got an apple. My apple is red.       

Я маю яблуко. Моє яблуко червоне.      

Ай хев ґот ен епл. Май епл із ред

 

I have got a frog. My frog is green.

Я маю жабу. Моя жаба зелена.     

Ай хев ґот е фроґ. Май фроґ із ґрін

 

I have got a ball. Mybollisyellow.   

Я маю м’яч. Мій м’яч жовтий.               

Ай хев ґот е бол. Май бол із єлов

 

I have got anant. Myantisgreen.

Я маю мураху. Моя мураха зелена.

Ай хев ґот енант. Май ант із ґрін

 

I have got a doll. My doll is yellow and pink.    

Я маю ляльку. Моя лялька жовта і рожева.          

Ай хев ґот е дол. Май дол. Із єлов енд пінк

 

I have got a teddybear. Myteddybearispink.  

Я маю ведмедика. Мій ведмедик рожевий.     

Ай хев ґот е тедді биа. Май тедді биа із пінк

 

I have got a cat. My cat is yellow.              

Я маю кота. Мій кіт жовтий.               

Ай хев ґот е кет. Май кет із єлов

 

I have got a dog. Mydogisorange.             

Я маю собаку. Моя собака оранжева.           

Ай хев ґот е доґ. Май доґ із оранж

"Learn the Letters" / «Вивчаємо літери»

4. a) Listen and repeat. / Послухай і повтори.

Pp                                       Oo

a pig                                       an orange

свиня                                       апельсин

е пиґ                                       ен оранж

b) Look and copy. / Подивись і напиши за зразком.

5. Look and say. / Подивись і озвуч.

Bob           Боб                            Боб

pop           хлопати                       поп

cod           подушка                       код

bad           поганий                       бед

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Скажи, які кольорові олівці в тебе є.

It is green.      Це зелений.               Іт із ґрін

It is purple.     Це фіолетовий.          Іт із пепел

It is pink.        Це рожевий.              Іт із пінк

It is blue.        Це синій.                   Іт із блю

It is yellow.     Це жовтий.                Іт із єлов

Itisorange.    Це оранжевий.           Іт із оранж

It is red.         Це червоний.             Іт із ред