Lesson 4. What Colour Is It?Урок 4. Якого кольору?

1. Look, listen and repeat. / Подивись, послухай і повтори.

a red boat

a boat — a red boat — It is a red boat

човен – червоний човен – це червоний човен

е боат — а ред боат — Іт із е ред боат

 

a green train

a train a green train It is a green train

поїзд – зелений поїзд – це зелений поїзд

е трейн  — е ґрін трейн — Іт із е ґрін трейн

 

a yellow duck

a duck a yellow duck It is a yellow duck

качка – жовта качка – це жовта качка

е дак — е єлов дак — Іт із е єлов дак

 

a pink elephant

a elephant a pink elephant It is a pink elephant

слон – рожевий слон – це рожевий слон

е елефент — е пінк елефент — Іт із а пінк елефент

 

a grey goat

a goat a grey goat It is a grey goat

коза – сіра коза – це сіра коза

е ґоет — а ґрей ґоет  — Іт із е ґрей ґоет

2. Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах.

Запитайте і дайте відповідь.

- What's this?                Що це є?                 Вотс зис?

- It's a train.                  Це потяг.                Ітс е трейн

- What colour is it?         Якого він кольору?  Вот колор із іт?

- It's green.                    Він зелений            Ітс ґрін

 

- What's this?                 Що це є?                Вотс зис?

- It's a boat.                   Це човен.               Ітс е боат

- What colour is it?          Якого він кольору? Вот колор із іт?

- It's red.                        Він червоний.        Ітс ред

 

- What's this?                  Що це є?                Вотс зис?

- It's a duck.                    Це качка.               Ітс е дак

- What colour is it?           Якого він кольору? Вот колор із іт?

- It's yellow.                    Він жовтий.            Ітс єлов

 

- What's this?                   Що це є?               Вотс зис?

- It's anelephant .             Це слон.               Ітс ен елефент

- What colour is it?           Якого він кольору? Вот колор із іт?

- It's pink.                        Він рожевий          Ітс рінк

 

- What's this?                   Що це є?               Вотс зис?

- It's a goat.                     Це коза.                Ітс а ґоат

- What colour is it?          Якого він кольору? Вот колор із іт?

- It's grey.                      Він сірий                Ітс ґрей

3. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

Mrs Buss, Mrs Buss

Has got many toys for us:

A yellow duck and a blue boat,

A brown dog and a grey goat,

A green frog and an orange ball —

We can play with them all!

 

Місіс Бас, місіс Бас

Має багато іграшок для нас:

Жовту качку і синій човен,

Коричневого собаку і сіру козу,

Зелену жабу і оранжевий мяч –

Ми можемо грати з ними всіма!

 

Мисис Басс, Мисис Басс

Хес ґот мені тойс фор ас

Е йелов дак енд е блу боат,

Е бравн доґ енд е ґрей ґовт,

Е грін фроґ енд а орендж бол —

Ві кен плей віз зем ал!

 

"Learn the Letters" / «Вивчаємо літери»

4. Look, listen and repeat. / Подивись, послухай і повтори.

Ee                       an elephant      слон     Ен елефент

Ff                       a frog              жаба     Е фроґ

Gg                     a goat              коза     Е ґоут

5. Look and copy. / Подивись і напиши за зразком.

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Скажи, якого кольору твої улюблені іграшки.

It is a grey elephant.

Це є сірий слон

Іт із е ґрей елефент

 

It is a red car

Цеє червона машина

Іт із е ред ка

 

It is a green frog

Це є зелена жаба

Іт із е ґрін фроґ

 

It is a yellow boat

Це є жовтий човен

Іт із е йелов боат