Lesson 6. Happy New Year!Урок 6. З Новим роком!

1. Listen, repeat and point. / Послухай, повтори і покажи.

a star - It is a star. - I see a star.

зірка – Це зірка. – Я бачу зірку.

Е стаа – Іт із е стаа. – Ай сі е стаа.

 

a flag - It is a flag. - I see a flag.

прапор – Це прапор. – Я бачу прапор.

е флеґ – Іт із е флеґ. – Ай сі е флеґ.

 

a present - It is a present. - I see a present.

подарунок – Це подарунок. – Я бачу подарунок.

е презент – Іт із е презент. – Ай сі е презент.

 

a tiger - It is a tiger. - I see a tiger.

Тигр – Це тигр. – Я бачу тигра.

е тайґер – Іт із е тайґер. – Ай сі е тайґер.

 

a tree - It is a tree. - I see a tree.

дерево – Це дерево. – Я бачу дерево.

е трі – Іт із е трі. – Ай сі е трі.

2. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

   The New Year Tree

I see,see,see

The New Year Tree,

A star, star, star

Is far, far, far

I hop, hop, hop

To get to the top.

Toys, toys, toys

For girls and boys:

Stars and balls,

Flags and dolls,

Hares and bears

Happy New Year!

 

   Ялинка.

Я бачу, бачу, бачу

Новорічна ялинка,

Зірка, зірка, зірка

Є далеко, далеко, далеко

Я стрибаю, стрибаю, стрибаю

Щоб дістатися до вершини.

Іграшки, іграшки, іграшки

Для дівчаток і хлопчиків:

Зірки та м'ячі,

Прапори і ляльки,

Зайці та ведмеді

З Новим Роком!

 

    Зе нью єа трі

Ай сі, сі, сі

Зе нью єа трі,

Е ста, ста, ста

Із фа, фа, фа

Ай хоп, хоп, хоп

Ту ґет ту зе топ.

Тойс, тойс, тойс

Фо ґелз енд бойз:

Старс анд болс

Флеґс енд долс

Неаз енд беаз

Хепі Нью Єа!

3. Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах.

Запитайте і дайте відповідь.

What do you see?            Що ти бачиш?                  Вот ду ю сі?

I see two balls.                Я бачу два м’ячі.               Ай сі ту болс

What colour are they?      Якого кольору вони?        Вот коло а зей?

They are yellow.              Вони жовті.                      Зей а єлов.

I see one star.                 Я бачу зірку.                    Ай сі ван стаа.

What colour is it?             Якого кольору вона?        Вот коло із іт?

It is blue.                        Вона синя.                        Іт із блю.

I see two stars.               Я бачу дві зірки.               Ай сі ту старс.

What colour are they?      Якого кольору вони?        Вот коло а зей?

It is yellow.                     Вони жовті.                      Зей а єлов.

I see a Santa Claus.          Я бачу Діда Мороза.         Ай сі е Санта Клаус.

 

"Learn the Letters" / «Вивчаємо літери»

4. a) Listen and repeat. / Послухай і повтори.

Ss   

a snake                   змія                е снейк

a star                      зірка               е стаа

Tt

a tiger                    тигр                 е тайґер

b) Look and copy. / Подивись і напиши за зразком.

5. Look and say. / Подивись і озвуч.

this                   це                          зис

that                   це                          зет

star                   зірка                      стаа

tree                   дерево                   трі

train                  потяг                      трейн

present               подарунок              презент

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Скажи, якими іграшками діти прикрасили новорічну ялинку, зображену вище. Якого вони кольору?

I see a ball.                         Я бачу кулю.               Ай сі е бол.

It is blue.                            Він синій.                    Іт із блю.

I see three stars.                   Я бачу три зірки.           І сі срі старс.

They are yellow and blue.         Вони жовті і сині.          Зей а йелов енд блю.

I see a Santa Claus.               Я бачу Діда Мороза        Ай сі е Санта Клаус

It is red.                             Він червоний.              Іт із ред.