Lesson 8. WeАга Happy/ Урок 8. Ми - щасливі

1. Trace. / Наведи.

2. Complete and say. / Доповни та скажи.

3. Match and say. / З'єднай і скажи.

4Draw and say. / Намалюй і скажи.

Намалюй одного із членів своєї родини.

This is my sister.                (Зис із май сістер    Це моя сестра)

Her name is Olia.               (Хе нейм із Оля       Її звати Оля) 

She is six.                         (Ші із сикс           Вона має 6 років)

 

This is my brother.              (Зис із май бразе     Це мій брат)

His name is Oleg.              (Хіз нейм із Олег       Його звати Олег)     

He is nine.                        (Хі із найн             Він має 9 років)