Lesson 3. It is Purple / Урок 3. Він - фіолетовий.

1. Trace and write/ Наведи та напиши.

2. Trace arid match. / Наведи та з'єднай.

 

3. Match and say. / З'єднай і скажи.

 

Yellow            жовтий                єллов

Orange           оранжевий          орендж

Green             зелений              грін

Purple             фіолетовий        пепел

Blue                синій                  блю

Red                червоний            ред

Pink                рожевий             пінк

4. Draw, colour and say. / Намалюй, розфарбуй і скажи.

Red                червоний            ред

Orange           оранжевий          орендж

Yellow            жовтий                єлов

Green             зелений              грін

Blue                синій                  блю

Pink                рожевий             пінк

Purple             фіолетовий        пепел

5. Colourwrite and say/ Розфарбуй, напиши та скажи.

 

My kite is red and green.         Мій змій є червоно-зеленим.       Май кейт із ред  енд ґрін.

My boll is yellow and blue.       Мій м’яч є жовто-синім.              Май бол із єлов енд блю.

My bear is yellow and orange.   Мій ведмедик є жовто-оранжевим. Май беа із єллов енд орендж.

My car is purple and blue.        Моя машина синьо-фіолетова.       Май ка із пепел енд блю.