Lesson5. She Has Got Doll/ Урок 5. У неї є лялька.

Trace and write. / Наведи та напиши.

2. Match and say/ З'єднай і скажи.

На які літери починаються слова - назви предметів?

 

A - ant - It is an ant.                   Ей – ант – Іт із енант                Це мураха.

K – kite – It is a kite.                  Кей – кайт – Іт із е кайт            Це змій.

D – duck – It is a duck.                Ді – дак – Іт із е даак.               Це качка.

C – car – It is a car.                    Сі – ка – Іт із е ка.                 Це машина.

I – iphone – It is an iphone.           Ай – айпфон – Іт із айпфон       Це телефон

E – elephant – It is an elephant.      І – елефент – Іт із ен елефент.   Це слон.

F – frog – It is a frog.                  Еф – фроґ – Іт із е фроґ.          Це жаба

H – hare – It is a hare.                Ейч – хее – Іт із е хее.             Це заєць.     

B – boat – It is a boat.                 Ві – боат – Іт із е боат.            Це човен.

B – bike – It is a bike.                 Ві – байк – Іт із е байк.            Це велосипед.

3. Find and circle/ Знайди та обведи.

Яка літера не на своєму місці за алфавітом?

 

4. Count and complete. / Полічи та доповни.

Colour. / Розфарбуй.

 

one kite                            один змій             ван кайт          

one car                             одна машина        ван каа

two teddy bears                два ведмедики        ту тедді беас

two bikes                         два велосипеди      ту байкс

five trains                        п’ять поїздів           файв трейнс        

six boats                          шість човнів          сикс боатс

three balls                        три м’ячі               срі болс

four dolls                          чотири ляльки        фо долс