Lesson 1. I Like to Go to School / Урок 1. Я люблю ходити до школи.

1. Say and write. / Скажи й напиши.

Яка літера остання у слові?

 

Cat                     кіт                  кет        

Dad                    тато                дед

mat                     килим             мет         

boat                    човен             беат

present                подарунок      презент

goat                     ґоат              коза

rabbit                  кролик           раббіт

nest                     гніздо            нест

 

2. Match and say. / З'єднай і скажи.

 

Pupil                    учень          піпл        

school                  школа         скул

door                   двері           доо

classroom             клас            класрум

window               вікно           віндов

teacher                 вчитель      тіче

 

3. Find and circle. / Знайди та обведи.

Яке слово не підходить до цього ряду?

cat,                dog,                          frog,                     door

кіт                 собака                       жаба                    двері

кет                доґ                            фроґ                    доо

 

red,               green,                        window,                blue

червоний       зелений                     вікно                    синій

ред                ґрін                           віднов                  блю

                                                                                

teacher,         car,                            train,                    boat

вчитель         машина                     поїзд                     човен

тіче               ка                             трейн                    беат

                                                                                

one,              pupil,                         two,                       five

один             учень                         два                        пять

ван               піпл                           ту                          файв

 

Sunday,         Tuesday,                     classroom,              Friday

неділя            вівторок                   клас                       пятниця

санді             тюзді                         класрум                 фрайді 

                                                                                

School,         Christmas,                    New Year,                  Easter

школа           Різдво                         Новий Рік                  Великдень

скул             крісмес                         нью єа                      істе