Інші завдання дивись тут...

МЕХАНІЧНИЙ РУХ — це зміна положення тіла у просторі відносно інших тіл за певний проміжок часу.

Точка відліку — тіло, відносно якого розглядають зміну положення рухо­мого тіла.

 

Стан спокою і стан руху тіла є відносними, оскільки тіло відліку обирають довільно, тому.

Якщо для водія в автомобілі точкою відліку взяти автомобіль, тоді відносно автомобіля водій не змінює свого положення з часом, тобто перебуває у стані спокою.

Якщо за точку відліку взяти дерево, то водій рухається.

Будинки, гори, каміння рухаються разом із Землею на­вколо Сонця та беруть участь у добовому обертанні Землі.

Тіла, що здаються нерухомими, на­справді нерухомі лише відносно Землі.

 

Траєкторія — уявна лінія, яку описує тіло під час свого руху.

За формою траєкторія:

• пряма (автомобіль рухається по прямій лінії);

• дуга;

• коло (обертаючись дзиґа рухається по колу);

• будь-яка складна лінія.

За видимістю траєкторія:

• може бути видимою (слід літака в небі, лижня на снігу);

• невидимою (м'яч, що летить у ворота).

 

ВИДИ МЕХАНІЧНОГО РУХУ

Механічний рух за траєкторією:

• прямолінійний (при прямолінійному русі тіло рухається вздовж прямої лінії);

• криволінійний (при криволінійному русі тіло описує криву лінію).

Механічний рух за швидкістю:

• рівномірний рух;

• нерівномірний рух.

 

Рівномірний рух — це рух, за якого тіло за довільні однакові проміжки часу долає однакові відстані

Фізичні характеристики рівномірного прямолінійного руху: шлях, час, швидкість.

Назва

Позначення

Одиниці вимірювання

шлях – це довжина траєкторії, відстань, яку тіло долає під час механічного руху

s

км (кілометри)

м (метри)

дм (дециметри)

см (сантиметри)

мм (міліметри)

час

t

год (години)

хв. (хвилини)

сек. (секунди)

швидкість

v

км/год (кілометри за годину)

м/сек (метри за секунду)

Шлях — це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії руху.

Час — час, затрачений на подолання часу.

Швидкість — це фізична величина, яка дорівнює відношенню шляху, який долає тіло, до часу, протягом якого цей шлях тіло подолало.

 

Формула шляхуs = v • t, де s – пройдений тілом шлях, t – час, v – швидкість руху тіла.

Інші завдання дивись тут...