Інші завдання дивись тут...

СИЛА ТЕРТЯ — сила, яка виникає під час руху і пере­шкоджає йому, вона завжди спрямована проти руху тіла. Один із видів взаємодії тіл, яке виникає під час дотику двох тіл. Без сили тертя рух би тривав безкінечно.

 

Сила тертя тим більша, чим більше нерівностей у ви­гляді заглибин і виступів є на поверхні тіл, що взаємодіють.

Щоб збільшити силу тертя (зменшити ковзання):

• використовують підошву зі шипами;

• зимові шини;

• гімнасти натирають руки тальком;

• взимку тротуари посипають піском.

Щоб зменшити силу тертя:

• використовують мастила (змащують лижі воском, змащують запчастини деталей ма­шин, щоб запобігти пошкодженню, зношуванню);

• поверхні тіл ретельно шліфують і полірують.

 

Сила тертя ковзання — залежно від моменту появи між двома дотичними тілами сили тертя, вона виникає під час руху тіл.

Сила тертя спокою виникає, якщо спробувати зрушити одне тіло від­носно іншого.

Значення тертя в природі, техніці та повсякденному житті:

• можемо утримуватися на своїх місцях, переміщатися по землі, рухатися транспортом або рухати предмети;

• на транспортерах з гумовою стрічкою, яка весь час рухаєть­ся, утримується вантаж;

• ліани, хміль, горох, боби й інші виткі росли­ни завдяки тертю можуть чіплятися за опори;

• насіння череди для переміщення на великі відстані мають щетинки, якими утримуються.

 

Інші завдання дивись тут...