Інші завдання дивись тут...

Завдання 151. Склади і розв'яжи задачі за малюнками.

1)

У двох посудинах було 16 л води. У каструлі було 4 л води. Скільки літрів води було у відрі?

Розв'язання:

16 – 4 = 12 (л) - літрів води було у відрі.

Відповідь: 12 літрів.

 

2)

Наскільки... ?

Довжина першого відрізка дорівнює 15 см, другого – 29 см. На скільки довжина першого відрізка менша від другого?

Розв'язання:

29 – 15 = 14 (см) - на стільки менша довжина першого відрізка, ніж другого.

Відповідь: 14 см.

 

Завдання 152. Знайди чверть числа 24, п'яту частину числа 40.

24 : 4 = 6

40 : 5 = 8

 

Завдання 153*. Побудуй відрізок завдовжки 13 см і поділи його так, щоб одна частина становила 3 см, а кожна наступна частина — 2 см.

Розв'язання:

13 – 3 = 10 (см) - довжина відрізка без першої частини.

10 : 2 = 5 (ч.) - кількість частин довжиною 2 см.

.___.__.__.__.__.__.

 

Завдання 154°. 2 м сатину коштують 18 грн, а 1 м ситцю — 4 грн. На скільки гривень метр сатину дорожчий від метра ситцю?

Розв'язання:

18 : 2 = 9 (грн.) - коштує 1 м сатину.

9 – 4 = 5 (грн.) - на стільки гривень метр сатину дорожчий від метра ситцю.

Відповідь: 5 грн.

 

Завдання 155°.

47+36=83            31-18+5=18         5•7+50=85

45-19=26             45:5-8=1             (24+12):4=9

(12-8)•5=20         72-(13-7)=66

 

Завдання 156. Заміни додавання множенням. З добутку скла­ди та обчисли вираз із діленням на 6.

Розв'язання:

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 6

6 • 6 = 36,    36 : 6 = 6

 

Завдання 157.

6 • 2 = 12                              12 : 6 = 2

6 • 3 = 18                              18 : 6 = 3

6 • 4 = 24                              24 : 6 = 4

6 • 5 = 30                              30 : 6 = 5

6 • 6 = 36                              36 : 6 = 6

6 • 7 = 42                              42 : 6 = 7

6 • 8 = 48                              48 : 6 = 8

6 • 9 = 54                              54 : 6 = 9

 

Завдання 158.

 6•7-34=8                (36+18):6=9            24:6•5=20       

86-6•4=62               36+18:6=39             42:6-7=0                    

(80-32):6=8             58-36:6=52              6•4:3=8

 

Завдання 159. Мама посадила 5 рядків полуниць, по 6 кущів у кожному, а Марійка — 18 кущів. Скільки кущів по­луниць посадили разом мама і Марійка?

Розв'язання:

5 • 6 = 30 (к.) - посадила кущів  мама.

30 + 18 = 48 (к.) - посадили кущів мама і Марійка разом.

Відповідь: 48 кущів.

 

Завдання 160. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами.

1) Софійка посадила 6 кущів малини. Андрій посадив 4 рядки малини, по 6 кущів у кожному. Скільки кущів малини посадили разом Софійка і Андрій?

Розв'язання:

4 • 6 = 24 (к.) - посадив кущів малини Андрій.

24 + 6 = 30 (к.) - кущів малини посадили разом Софійка і Андрій.

Відповідь: 30 кущів.

 

2) У кожному ряді є 6 кущів малини. Софійка посадила 1 ряд кущів малини, Андрійко – 3 ряди кущів малини. На скільки кущів посадив більше Андрійко, ніж Софійка?

Розв'язання:

3  • 6 = 18 (к.) - кущів малини посадив Андрійко.

18 - 6 = 12 (к.) - на стільки більше кущів посадив Андрійко, ніж Софійка.

Відповідь: 12 кущі.

 

Завдання 161.

х • 6 = 30

х = 30 : 6

х = 5

5 • 6 = 30

24 : х = 6

х = 24 : 6

х = 4

24 : 4 = 6

х : 6 = 6

х = 6 • 6

х = 36

36 : 6 = 6

24 – х = 6

х = 24 – 6

х = 18

24 – 18 = 6

х + 6 = 20

х = 20 – 6

х = 14

14 + 6 = 20

х : 3 = 6

х = 6 • 3

х = 18

18 : 3 = 6

х – 6 = 20

х = 20 + 6

х = 26

26 – 6 = 20

24 : х = 8

х = 24 : 8

х = 3

24 : 3 = 8

 

Завдання 162*. Оля записала цифру. До неї дописала ще таку саму цифру. Від записаного числа відняла 18 і одер­жала 37. Яку цифру записала Оля спочатку?

Розв'язання:

37 + 18 = 55 (ч.) - число записала Оля.

Спочатку Оля записала цифру 5.

Відповідь: цифра 5.

 

Завдання 163°. У бочці було 30 л води. Для поливання квітів на клумбі взяли три відра води по 6 л. Скільки літрів води залишилось у бочці?

Розв'язання:

3 • 6 = 18 (л) - літрів води взяли для підливання квітів.

30 – 18 = 12 (л) - літрів води залишилося.

Відповідь: 12 л.

 

Завдання 164°. Якщо а = 6, тоді

а + а • 5 = 6 + 6 • 5 = 36

36 - 24 : а  = 36 – 24 : 6 = 32

а + 42 : а = 6 + 42 : 6 = 13

(а + 9) : 5 =(6 + 9) : 5 = 3

 

Завдання 165.

16+8=24       34-10=24         44+10=54         8•6=48

24+12=36      24:6=4             54:6=9             48-12=36

36:6=6           4•5=20            9+8=17             36:4=9

 

Завдання 166. Назви одиниці вимірювання часу від найбіль­шої до найменшої: година, доба, століття, місяць, тиждень, секунда, хвилина.

Розв'язання:

століття,  рік, місяць, , тиждень, доба, година, хвилина, секунда.

 

Завдання 167. 1) За чим визначають час? 1 секунда — це час, за який вимовляємо назву дво­цифрового числа.

1 доба = 24 год

1 год = 60 хв

1 хв = 60 с

2) Скільки обертів за добу робить годинна стріл­ка годинника?

3) За скільки часу робить повний оберт хвилинна стрілка годинника?

Розв'язання:

2) За добу годинна стрілка робить 2 оберти.

3) Хвилинна стрілка робить повний оберт за 60 с.

 

Завдання 168. 1) Запиши, скільки годин і хвилин показує кожний годинник.

Розв'язання:

2 год  50 хв

5 год 30 хв

4 год 45 хв

8 год 0 хв

2) Запиши, котру годину показуватимуть ці го­динники через 10 хв; через 20 хв.

Розв'язання:

Через 10 хв годинники будуть показувати

3 год

5 год 40 хв

4 год 55 хв

8 год 10 хв

Через 20 хв годинники будуть показувати

3 год 10 хв

5 год 50 хв

5 год 5 хв

8 год 20 хв

 

Завдання 169. Урок триває 40 хв. Коли закінчиться перший урок, який розпочався о 8-й год 30 хв? Коли закін­читься другий урок, якщо перерва між першим і дру­гим уроками становила 10 хв?

Розв'язання:

8год 30хв + 40хв = 8год + 70хв = 8год + 10хв + 60хв = 9год 10хв - закінчиться перший урок.

9год 10хв + 10хв + 40хв = 9год 10хв + 50хв = 9год + 60хв = 10год - закінчиться другий урок.

 

Завдання 170*. Постав дужки, щоб рівності були правильними.

6•(4-2)=12       45-(10-7)=42       18 :(3•2)=3

(6-2)•3=12       (50-25):5=5         (18:3)•2=12

 

Завдання 171.

1) Ціна зошита 2 грн. Яка вартість шести та­ких зошитів?

Розв'язання:

2 • 6 = 12 (грн.) - вартість шести зошитів.

Відповідь: 12 грн.

 

2) Склади і розв'яжи обернені задачі.

Вартість зошитів 12 грн. Скільки можна купити зошитів,якщо ціна зошита 2грн ?

Розв'язання:

12 : 2 = 6 (з.) - зошитів можна купити.

Відповідь: 6 зошитів.

 

Купили 6 зошитів. За покупку витратили 12грн. Скільки коштує один зошит?

Розв'язання:

12 : 6 = 2 (грн.) - ціна зошита.

Відповідь: 2 грн.

 

Завдання 172°.

24 : 6 + 9 = 4 + 9 = 13

86 – 42 : 6 = 86 – 7 =79

54 : 6 – 30 : 6 = 9 – 5 = 4

24 + 48 : 6 = 24 + 8 = 32

95 – 35 : 5 = 95 – 7 = 88

32 : 4 + 6 • 8 = 8 + 48 = 56

 

Завдання  173°. Мама дала Петрикові 24грн, щоб він купив 4 рогалики з маком. Яка ціна рогалика? Склади обернені задачі.

Розв'язання:

24 : 4 = 6 (грн.) - ціна рогалика.

Відповідь: 6 грн.

 

Петрик купив 4 рогалики з маком по ціні 6грн кожний. Скільки грошей дала мама Петрикові, щоб купити рогалики?

Розв'язання:

4 • 6 = 24 (грн.) - грошей дала мама Петрикові.

Відповідь: 24 грн.

 

Мама дала Петрикові 24грн, щоб він купив рогалики з маком за ціною 6грн кожний. Скільки рогаликів купив Петрик?

Розв'язання:

24 : 6 = 4 (р.) - рогаликів купив Петрик.

Відповідь: 4 рогалики.

 

Завдання 174.

54 - 54 : 6 = 54 – 9 = 45

3 • 8 : 6 = 24 : 6 = 4

36 : 4 + 48 : 6 = 9 + 8 = 17

(54 - 54) : 6 = 0 : 6 = 0

24 : 3 : 8 = 8 : 8 = 1

30 : 6 + 18 : 6 = 5 + 3 = 8

 

Завдання 175. Склади три задачі за даними таблиці.

Ціна

Кількість

Вартість

6грн

4 кг

?

4грн

?

32грн

?

6 кг

48грн

Розв'язання:

Софійка купила 4кг крупи по ціні 6грн. Скільки заплатила Софійка за покупку?

Софійка має 32грн. Ціна 1кг крупи коштує 4грн. Скільки кілограмів крупи може купити Софійка?

Софійка має 48грн. Вона купила 6кг крупи. Скільки коштує  один  кілограм крупи?

Інші завдання дивись тут...