Інші завдання дивись тут...

Завдання  301.Склади і розв'яжи рівняння.

1) Невідоме число х збільшили в 9 разів і дістали 72. Знайди невідоме число.

Розв'язання:

Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння:

х • 9 = 27

х = 27 : 9

х = 3

Відповідь: невідоме число дорівнює 3.

 

2) Невідоме число зменшили в 3 рази і дістали 9. Знайди невідоме число.

Розв'язання:

Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння:

х : 3 = 9.

х =9 • 3

х = 27

Відповідь: невідоме число дорівнює 27.

 

3) До невідомого числа додали 16 і дістали 84. Знай­ди невідоме число.

Розв'язання:

Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння:

х + 16 = 84.

х = 84 - 16

х = 68

Відповідь: невідоме число дорівнює 68.

 

Нагадаємо, що квадратом називають прямокутник, у якого всі сторони мають однакову довжину.

Периметр квадрата дорівнює добутку довжини одної сторони на 4 або сумі довжин усіх його сторін.

Завдання  302*. Із чотирьох однакових квадратів склали один великий. Знайди його периметр, якщо периметр ма­лого квадрата 8 см. Накресли великий і один малий квадрати.

Розв'язання:

8 : 4 = 2 (см) - довжина одної сторони малого квадрата.

2 + 2 = 4 (см) - довжина одної сторони великого квадрата.

4 • 4 = 16 (см) - периметр великого квадрата.

Відповідь: 16 см.

 

У скільки разів сума периметрів малих квадра­тів більша за периметр великого квадрата?

Розв'язання:

8 • 4 = 32 (см) - сума периметрів малих квадратів.

8 : 4 = 2 (см) - довжина одної сторони малого квадрата.

2 + 2 = 4 (см) - довжина одної сторони великого квадрата.

4 • 4 = 16 (см) - периметр великого квадрата.

32 : 16 = 2 (рази) у стільки разів сума периметрів малих квадратів більша за периметр великого квадрата.

Відповідь : у 2 рази.

  

Завдання  303°.

9 • 4 + 9 • 6 = 36 + 54 = 90

9 • 8 – 4 = 72 – 4 = 68

(2 + 7) • 9 = 9 • 9 = 81

66 – 39 = 27

9 • 5 + 9 • 5 = 45 + 45 = 90

2 + 7 • 9 = 2 + 63 = 65

63 : 7 : 3 = 9 : 3 =3

18 + 81 = 99

 

Завдання  304°. Дві сестри та менший брат разом зліпили 24 вареники. Сестри зліпили по 9 вареників. Скільки вареників зліпив брат?

Розв'язання:

9 • 2 = 18 (в.) - вареників зліпили сестри.

24 – 18 =6 (в.) - вареників зліпив брат.

Відповідь: 6 вареників.

 

Завдання  305. (Усно.)

9 • 9 = 81

81 – 41 = 40

40 : 8 = 5

54 : 9 = 6

6 • 3 = 18

18 – 9 = 9

9 • 7 = 63

63 – 15 = 48

48 : 8 = 6

45 : 9 = 5

5 • 8 = 40

40 – 6 = 34

 

Завдання 306. На яке число треба поділити 42, щоб дістати 7? Склади рівняння й розв'яжи його.

Розв'язання:

Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння:

42 : х = 7.

х = 42 : 7

х = 6

Відповідь: невідоме число дорівнює 6.

 

Завдання  307. У магазин привезли 60 плеєрів. Протягом 9 днів продавали по 6 плеєрів щодня. Скільки плеєрів залишилося продати?

Розв'язання:

6 • 9 = 54 (п.) - продали плеєрів.

60 – 54 = 6 (п.) - плеєрів залишилось продати.

Відповідь: 6 плеєрів.

 

Завдання  308. У саду 36 слив, а груш — у 4 рази менше. Яблунь у саду на 16 більше, ніж слив і груш разом. Скільки яблунь у саду?

Розв'язання:

36 : 4 = 9 (д.) - груш в саду.

36 + 9 = 45 (д.) - разом груш і слив у саду.

45 + 16 = 61 (д.) - яблунь у саду.

Відповідь: 61 дерево.

 

Завдання  309. Склади вирази та знайди їх значення.

1) Перший доданок 42, а другий є часткою чисел 21 і 7.

2) Ділене 42, а дільник є різницею чисел 30 і 24.

3) Знайти різницю добутків чисел 7 і 7 та 8 і 5; 8 і 7 та 4 і 5.

4) Знайти суму часток чисел 64 і 8 та 54 і 6; 48 і 8 та 24 і 8.

Розв'язання:

1) 42 + (21 : 7) =42 + 3 =45

2) 42 : (30 – 24) = 42 : 6 = 7

3) (7 • 7) – (8 • 5) = 49 – 40 = 9

    (8 • 7) – (4 • 5) = 56 – 20 = 36

4) (64 : 8) + (54 : 6) = 8 + 9 = 17

    (48 : 8) + (24 : 8) = 6 + 3 = 9

  

Завдання  310.

18 - х = 2

х =  18 – 2

х = 16

18 – 16 = 2

18 : х = 2

х =  18 : 2

х = 9

18 : 9 = 2

х : 2 = 9

х = 9 • 2

х = 18

18 : 2 = 9

х • 9 = 81

х = 81 : 9

х = 9

9 • 9 = 81

 

Завдання  311*. Запиши три числа, кожне з яких ділиться на 2; на 3; на 2 і на 3.

Розв'язання:

На 2 діляться парні числа: 2, 4, 8, 10, ...

На 3 діляться числа, сума цифр яких ділиться на 3: 3, 6, 9 , 12, …

На 3 і 2  діляться числа, які діляться на 2 • 3 = 6: 6, 12, 18, …

 

Завдання  312°. У двох кошиках було 20 груш. Коли з першо­го кошика взяли 4 груші, в обох кошиках груш стало порівну. Скільки груш було в кожному кошику спо­чатку?

Розв'язання:

20 – 4 = 16 (г.) - груш стало у двох кошиках.

16 : 2 = 8 (г.) – груш було спочатку в другому кошику.

8 + 4 = 12 (г.) – груш було спочатку в першому кошику.

Відповідь: 12 груш в першому кошику, 8 груш в другому кошику.

 

Завдання  314.(Усно.) До Нового року залишилося 8 тижнів і 4 дні. Скільки днів залишилося до Нового року?

Розв'язання:

7 • 8 = 56 (д.) - днів у восьми тижнях.

56 + 4 = 60 (д.) - днів залишилось до Нового року.

Відповідь: 60 днів.

 

Завдання  315. (Усно.) Розглянь числові дані та дай відповіді на запитання.

1) Яка маса вівці та двох таких гусаків?

2) У скільки разів маса вівці більша від маси гуса­ка і качки разом?

3) На скільки кілограмів маса гусака і качки разом менша від маси вівці?

Розв'язання:

1) 35 + 2 • 5 = 35 + 10 = 45 (кг) – маса вівці і двох гусей.

2) 35 : (5 + 2) = 5 (разів) – у стільки разів більша маса вівці, ніж маса гусака і качки разом.

3)  35 – (5 + 2) = 35 – 7 = 28 (кг) – на стільки кілограмів менша маса гусака і качки разом, ніж маса вівці. 

 

Завдання  316. Склади задачу за виразом 36 + 36 : 4.

Розв'язання:

Маса вівці 36 кг, а маса гусака у 4 рази менша. Яка маса вівці та гусака разом?

 

 

Завдання  317. Маса вівці 32 кг, а маса індички — у 4 рази менша. Яка маса дев'яти таких індичок?

Розв'язання:

32 : 4 = 8 (кг) - маса індички.

8 • 9 = 72 (кг) - маса дев'яти таких індичок.

Відповідь: 72 кг.

 

Що важче: дев'ять таких індичок чи дві вівці і на скільки кілограмів?

32 • 2 = 64 (кг) - маса двох овець.

72 – 64 = 8 (кг) - на стільки важчі дев'ять таких індичок, ніж дві вівці.

Відповідь: 8 кг.

 

Завдання  318. На першому верстаті за 1 год майстриня вигото­вила 4 м полотна, а на другому — на 3 м більше. За скільки годин на другому верстаті вона виготовить 56 м полотна, якщо працюватиме з такою продуктивністю?

Розв'язання:

4 + 3 = 7 (м) - полотна виготовила майстриня на другому верстаті за 1 год.

56 : 7 = 8 (год) - час, за який майстриня виготовить на другому верстаті 56 м полотна.

Відповідь: 8 год.

 

На скільки метрів полотна менше за цей час майстриня виготовила б на першому верстаті?

1спосіб.

7 – 4 = 3 (м) – на стільки менше метрів полотна майстриня виготовила б на першому верстаті за 1 год.

3 • 8 = 24 (м) - на стільки менше метрів полотна майстриня виготовила б на першому верстаті за 8 год.

2спосіб.

4 • 8 = 32 (м) - полотно виготовить майстриня на першому верстаті за 8 год.

56 – 32 = 24 (м) - на стільки менше метрів полотна майстриня виготовила б на першому верстаті за 8 год.

Відповідь: на 24 метри.

 

Завдання  319*. У Тетянки 25 горіхів. Скільки горіхів вона має віддати братові, щоб у неї залишилося на 9 горіхів більше, ніж буде у брата?

Розв'язання:

25 – 9 = 16 (г.) - горіхів треба розділити порівну.

16 : 2 = 8 (г.) - горіхів має віддати братові.

Відповідь: 8 горіхів.

 

Нагадаємо, що  1 дм = 10 см

                      1 м = 100 см

                      1 м = 10 дм

 

Завдання  320°. 1)

Числа

8

14

18

9

18

27

18

36

72

81

Знайти

половину

третину

дев'яту частину

Розв'язання:

8 : 2 = 4

14 : 2 = 7

18 : 2 = 9

9 : 3 = 3

18 : 3 = 6

27 : 3 = 9

18 : 9 = 2

36 : 9 = 4

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

2) Знайди третину від 2 дм 4 см.

2 дм 4 см = 2 дм + 4 см = 2 • 1 дм + 4 см = 2 • 10 см + 4 см = 24 см

24 см : 3 = 8 см

 

Завдання  321°. За 9 кг кабачків заплатили 72 грн. Скільки коштують 5 кг таких кабачків?

Розв'язання:

72 : 9 = 8 (грн. ) - коштує 1 кг кабачків (ціна).

8 • 5 = 40 (грн. )-  коштують 5 кг кабачків.

Відповідь: 40 грн.

 

Завдання  322. (Усно.) 36 м зменши у 9 разів; знайди дев'яту частину від 45 кг; знайди, у скільки разів 9 менше від 72; розв'яжи рівняння х • 9 = 72.

Розв'язання:

36 м : 9 = 4 м

45 кг : 9 = 5 кг

72 : 9 = 8

х • 9 = 72

х = 72 : 9

х = 8

8 • 9 = 72

 

Завдання  323.

18 + 36 : 9 = 18 + 4 = 22

72 - 27 : 9 = 72 – 3 = 69

54 : (6 + 3) = 54 : 9 = 6

54 : 6 + 3  = 9 + 3 = 12

63 : 9 • 3 = 7 • 3 = 21

63 + 9 • 3 = 63 + 27 = 90

38 + 57 = 95 

91 – 19 = 72

 

 

Завдання  324. Тарас упіймав а окунів, а Миколка — окунів. Запиши за допомогою виразів відповіді на запитання.

1)  Скільки окунів упіймали хлопчики разом?

2)   На скільки більше окунів упіймав Тарас?

3)   У скільки разів більше окунів упіймав Тарас?

Розв'язання:

1) a + b (ок.) - окунів упіймали хлопчики разом.

2) ab (ок.) - на скільки більше окунів упіймав Тарас.

3) a : b (разів) - у скільки разів більше окунів упіймав Тарас.

 

Завдання  325. У групі туристів 36 чоловіків і 27 жінок. Вони сіли в човни, по 9 осіб у кожен. Скільки було човнів?

1-й спосіб: (□ + □) : □

Розв'язання:

36 + 27 = 63 (т.) - разом усіх туристів у групі.

63 : 9 = 7 (ч.) - було човнів.

2-й спосіб: □ : □ + □ : □

Розв'язання:

36 : 9 = 4 (ч.) - човни для туристів жінок.

27 : 9 = 3 (ч.) - човни для туристів чоловіків.

4 + 3 = 7 (ч. ) - було човнів.

Відповідь: 7 човнів.

Інші завдання дивись тут...   

 • Катерина
  Я незнала етого номера 312 lol wink
  13 листопада 2014 20:43
 • даня
  angry sad belay wassat :recours поганооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооe:
  3 січня 2015 16:29
 • андрей
  де номер 803
  http://8next.com/gdz3klas_bogdan/507-gdz_mat_3_bogd800_825.html
  2 березня 2015 19:42