Інші завдання дивись тут...

Завдання 401. Перший токар виготовляє за 1 год 4 деталі, а другий — 3. Скільки часу мають разом працювати обидва токарі, щоб виготовити 42 такі деталі? Вказівка. Щоб знайти відповідь, потрібно спочат­ку визначити, скільки деталей виготовляють обидва токарі за 1 год.

Розв'язання:

4 + 3  = 7 (д.) - виготовляють деталей два токарі за 1 год.

42 : 7 = 6 (год) - мають працювати два токарі.

Відповідь: 6 год.

 

 

Завдання 402. Урок закінчився о 12 год 50 хв. Коли розпо­чався урок, якщо його тривалість 40 хв?

Розв'язання:

12 год 50 хв - 40 хв = 12 год + 50 хв - 40 хв = 12 год + 10 хв = 12 год 10 хв – розпочався урок.

 

Коли закінчився попередній урок, якщо перерва тривала 20 хв?

1 спосіб.

Оскільки 12 год 10 хв  = 12 год + 10 хв = 11 год + 1 год + 10 хв = 11 год + 60 хв + 10 хв = 11 год + 70хв = 11 год 70 хв, маємо

11 год 70 хв - 20 хв = 11 год + 70 хв – 20 хв = 11 год + 50 хв = 11 год 50 хв

2 спосіб.

  12 год 10 хв

_11 год 70 хв

          20 хв

  11 год 50 хв.

Відповідь: попередній урок закінчився о 11 год 50 хв. 

 

Завдання 403°.

1 грн. 25 коп. = 100 коп. + 25 коп. = 125 коп.

3 грн. = 300 коп.

3 грн. 80 коп. = 300 коп. + 80 коп. = 380 коп.

5 грн. 07 коп. = 500 коп. + 7 коп. = 507 коп.

9 грн. 12 коп. = 900 коп. + 12 коп. = 912 коп.

 

Завдання 404°. У кіоску до перерви продали 9 пакетів моло­ка, а після перерви — у 3 рази більше. Скільки паке­тів молока продали протягом дня?

Розв'язання:

9 • 3  = 27 (п.) - продали пакетів молока після перерви.

9 + 27 = 36 (п.) - продали пакетів молока протягом дня.

Відповідь: 36 пакетів.

 

Завдання 405. Перерва розпочалась о 9 год 15 хв і тривала 10 хв. Коли закінчилася перерва?

Розв'язання:

9 год 15 хв + 10 хв = 9 год + 15 хв + 10 хв = 9 год + 25 хв = 9 год 25 хв

 

Завдання 406. Назви число, у якому:

1 сот. 4 дес. 5 од.;              8 сот. 4 дес;

5 сот. 4 дес. 7 од.;              2 сот. 3 од.

Розв'язання:

145                                 840     

547                                 203

 

Завдання 407.

1) Додавай до трьохсот по 100, поки не буде тисяча.

2) Відлічуй від тисячі по 100 до чотирьохсот.

3) Назви 6 послідовних чисел, починаючи від ста дев'яноста семи; від трьохсот п'яти; від семисот.

Розв'язання:

1) 300 + 100 = 400

400 + 100 = 500

500 + 100 = 600

600 + 100 = 700

700 + 100 = 800

800 + 100 = 900

900 + 100 = 1000  

2) 1000 – 100 = 900

900 – 100 = 800

800 – 100 = 700

700 – 100 = 600

600 – 100 = 500

500 – 100 = 400

3) 197, 198, 199, 200, 201, 202;

    305, 306 , 307, 308, 309, 310;

    700, 701, 702, 703, 704, 705.

 

Завдання 408. Запиши числа, подані в першій таблиці. Про­читай числа, записані в другій таблиці.

Сотні    Десятки    Одиниці

***       **            ****

*           *             ****

**         ****       

****                     ***

Сотні     Десятки    Одиниці

7           5              4

5           0              8

2           4              0

3           3              3  

Розв'язання:

324

114

240

403

Сімсот п’ятдесят чотири

П’ятсот вісім

Двісті сорок

Триста тридцять три

 

Завдання 409.

500 + 30 + 5 = 535      200 + 50 = 250     600 + 4 = 604        900 + 50 = 950

600 + 40 + 8 = 648      700 + 20 = 720     60 + 4 = 64           900 + 5 = 905

800 + 10 + 2 = 812      400 + 30 = 430     60 + 40 = 100        90 + 5 = 95

 

Завдання 410. Перший оператор набирає на комп'ютері за го­дину 3 сторінки тексту, а другий — 4. Скільки часу їм треба працювати разом у такому темпі, щоб набрати 49 сторінок?

Розв'язання:

3 + 4 = 7 (с.) - набирають сторінок за 1 год два оператори разом.

49 : 7 = 7 (год) - треба працювати годин разом у такому темпі, щоб набрати 49 сторінок.

Відповідь: 7 годин.

 

Завдання 411. Розглянь умову та розв'язання задачі. Скажи, на яке запитання знайшли відповідь.

Задача. Учора Данилко прочитав 8 сторінок, а сьо­годні — в 4 рази більше.

Розв'язання:

Скільки сторінок прочитав Данилко за два дні?

1) 8 • 4 = 32 (ст.) - Данилко прочитав сторінок сьогодні.

2) 8 + 32 = 40 (ст.) - прочитав усіх сторінок за два дні.

Відповідь: 40 сторінок.

 

Склади подібну задачу і розв'яжи її.

Учора Софійка прочитала 4 сторінки казки, а сьогодні – у 2 рази більше. Скільки сторінок прочитала Софійка за два дні?

Розв'язання:

4 • 2 = 8 (ст.) - прочитала Софійка сторінок сьогодні.

4 + 8 = 12 (ст.) - прочитала усіх сторінок за два дні.

Відповідь: 12 сторінок.

 

Завдання 412*. Назви 12 трицифрових чисел, користуючись поданими словами. Яке з них найбільше?

Двісті            сорок               п'ять

сімсот           двадцять

Розв'язання:

Двісті, двісті п'ять, двісті двадцятьдвісті двадцять п'ять, двісті сорок, двісті сорок п'ять, 

сімсот, сімсот п'ять, сімсот двадцять, сімсот двадцять п'ять, сімсот сорок, сімсот сорок п'ять.

 

Найбільше з них є число сімсот сорок п'ять.

 

Завдання 413°. Побудуй два відрізки: перший завдовжки 12 см, а довжина другого становить четверту частину довжини першого.

Розв'язання:

12 : 4 = 3 (см) - довжина другого відрізка.

Треба побудувати відрізки 12см і 3см.

 

 

Завдання 414°.

600 + 60 + 6 = 666       40 + 8 = 48         900 + 1 = 901       90 + 1 = 91

700 + 20 + 5 = 725       400 + 80 = 480     800 + 8 = 808       80 + 8 = 88

 

Завдання 415. Прочитай числа, записані в нумераційній таб­лиці. Яке з них найбільше; найменше?

Сотні       Десятки     Одиниці

4             7                7

5             0                6

7             9                0

Розв'язання:

Чотириста сімдесят сім,

п’ятсот шість,

сімсот дев’яносто.

Найбільше число 790.

Найменше  число 477.

 

Завдання 416. У кожній парі чисел назви більше число: 235 і 236, 140 і 139, 250 і 205, 700 і 800, 231 і 213.

Розв'язання:

235 < 236 ,

140 > 139,

250 > 205,

700 < 800,

231 > 213.

 

Завдання 417. Накресли нумераційну таблицю в зошиті. За­пиши до неї числа.

1)  6 сот. 8 дес.; 5 сот. 2 дес. 7 од.; 7 сот. 5 дес. 5 од.; 2 сот. 9 од.

2)   триста сорок три, двісті десять, сто дванад­цять, сімсот чотири.

Розв'язання:

1)

Сотні

Десятки

Одиниці

6

8

0

5

2

7

7

5

5

2

0

9

2)     

Сотні

Десятки

Одиниці

3

4

3

2

1

0

1

1

2

7

0

4

 

Завдання 418.

7 + 2 = 9

70 + 20 = 90

700 + 200 = 900

5 + 3 = 8

50 + 30 = 80

500 + 300 = 800

9 – 6 = 3

90 – 60 = 30

900 – 600 = 300

400 + 200 = 600

200 + 300 = 500

700 – 400 = 300

 

Завдання 419. У господарстві було 24 трактори, комбайнів — у 3 рази менше, автомобілів — у 4 рази менше, ніж тракторів.

Про що дізнаємося, обчисливши вирази?

24 : 3               24 - 24 : 3                 24 : 3 + 24 : 4

24 : 4               24 + 24 : 4                24 : 3 - 24 : 4

Розв'язання:

24 : 3 = 8 (шт.) - було комбайнів у господарстві.

24 : 4 = 6 (шт.) - було автомобілів у господарстві.

24 – 24 : 3 = 16 (шт.) - на стільки більше було тракторів, ніж комбайнів.

24 + 24 : 4 = 30 (шт.) - було разом тракторів і автомобілів.

24 : 3 + 24 : 4 = 14 (шт.) - було разом комбайнів і автомобілів.

24 : 3 – 24 : 4 = 2 (шт.) - на стільки більше було комбайнів, ніж автомобілів.

 

Завдання 420. У магазин привезли футбольні м'ячі. У кінці дня їх залишилося 28 штук. Продали в 4 рази менше м'ячів, ніж залишилося. Скільки футбольних м'ячів привезли?

Розв'язання:

28 : 4 = 7 (м.) - продали футбольних м'ячів.

28 + 7 = 35 (м.) - привезли футбольних м'ячів.

Відповідь: 35 м'ячів.

Заміни число 28 числом 36. Чи зміниться план розв'язування задачі?

Розв'язання:

36 : 4 = 9 (м.) - продали футбольних м'ячів.

36 + 9 = 45 (м.) - привезли футбольних м'ячів.

План розв'язування задачі не зміниться.

Відповідь: 45 м'ячів.

 

Завдання 421*.

99 + 1 = 100

100 – 95 = 5

В третій рівності нема розвязку, бо сумою двох одноцифрових чисел може бути одноцифрове або двоцифрове число.

 

Завдання 422°. Розв'яжи задачі, склавши рівняння.

1) Невідоме число зменшили в 6 разів і дістали 3. Знайди невідоме число.

2) 27 зменшили на невідоме число і дістали 9. Знай­ди невідоме число.

Розв'язання:

1) Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння:

х : 6 = 3.

х = 3 • 6

х = 18

Відповідь: невідоме число дорівнює 18.

2) Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння:

27 – х = 9.

х = 27 – 9

х = 18

Відповідь: невідоме число дорівнює 18.

 

Завдання 423°.

50 + 20 = 70       500 + 200  = 700    600 - 100 = 500       700 + 20 = 720  

90 – 20 = 70       900 – 200 = 700      600 + 400 = 1000    700 + 2 = 702

 

Завдання 424. (Усно.)

600 + 100 = 700       100 + 70 + 2 = 172        100 + 50 = 150

1000 – 100 = 900      600 + 30 + 1 = 631        800 + 20 = 820

 

Завдання 425.

123 > 107                       770 > 707                  1000 > 110

805 > 599                       93 < 309                     400 > 380

699 < 701                       509 < 801                   680 > 608

 Інші завдання дивись тут...