Завдання 551°.

60 – 20 =40  

12 : 3 • 8 = 32

18 : 6 • 5 = 15

Периметром фігури називається сума довжин її сторін.

 

Завдання 552°. Побудуй у зошиті такі трикутник і прямокут­ник, як на малюнку. Знайди і порівняй їх периметри.

Розв’язання:

3 • 4 = 12 (см) - периметр квадрата.

 

Завдання 553. (Усно.)

900 – 100 = 800

900 – 400 = 500

900 – 200 = 700

500 + 200 = 700

500 + 300 = 800

500 + 400 = 900

60 – 30 = 30

60 – 40 = 20

60 – 20 = 40

60 – 50 = 10

70 + 30 = 100

70 + 40 = 110

70 + 70 = 140

70 + 90 = 160

 

Завдання 554. Розшифруй слово, розста­вивши букви в порядку зростан­ня значень виразів. Що ти зна­єш про цю гру?

Розв’язання:

С | 700 + 120 = 820

А | 400 + 360 = 760

О | 700 + 260 = 960

Л | 800 + 170 = 970

Б | 400 + 220 = 620

Б | 500 + 450 = 950

Е | 100 + 800 = 900

Т | 800 + 110 = 910

К | 320 + 570 = 890

620, 760, 820, 890, 900, 910, 950, 960, 970.

БАСКЕТБОЛ. 

 

Завдання 555.

380 + 590 = (300 + 80) + (500 + 90) = (300 + 500) + (80 + 90) = 800 + 170 = 970

Пояснення. 

1 спосіб.

до 300 додати 500 буде 800,

до 80 додати 90 буде 170,

до 800 додати 170  буде 970.

2 спосіб.

Пояснення. 300 і 500 - вісімсот, 80 і 90 - сто сімдесят, до 800 додати 170, буде 970.

 

Завдання 556.

250 + 360 = (200 + 300) + (50 + 60) = 500 + 110 = 610

760 + 160 = (700 + 100) + (60 + 60) = 800 + 120 = 920

580 + 330 = (500 + 300) + (80 + 30) = 800 + 110 = 910

670 + 140 = (600 + 100) + (70 + 40) = 700 + 110 = 810

 

Завдання 557. Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання.

1) Яка відстань від Києва до Одеси? Відстань від Києва до місця, де стоїть зайчик, 270 км, а  відстань від місця, де стоїть зайчик, до Одеси 220 км, тому 270 + 220 = 490 (км) відстань від Києва до Одеси.

2) Які числа будуть на стовпі, що стоїть за 140 км у бік Одеси від того стовпа, що на малюнку? 220 – 140 = 80 (км)

 

Завдання 558. 24 л фарби розлили у вісім однакових банок. Місткість бака на 6 л більша, ніж місткість банки. Скільки потрібно таких баків, щоб розлити 36 л фарби?

Розв’язання:

24 : 8 = 3 (л) - місткість одної банки.

3 + 6 = 9 (л) - місткість одного бака.

36 : 9 = 4 (б.) - треба баків, щоб розлити 36 л фарби.

Відповідь: 4 баки.

 

Завдання 559*. Використовуючи табли­цю розшифруй назву планети зоряного неба. (4; 2), (4; 8), (6; 1), (2; 9), (6; 9), (5; 3).

 

Розв’язання:

С(4; 2), А(4; 8), Т(6; 1), У(2; 9), Р(6; 9), Н(5; 3).

САТУРН.

 

Завдання 560°.

480 + 180 = (400 + 100) + (80 + 80) = 500 + 160 = 660

590 + 220 = (500 + 200) + (90 + 20) = 700 + 110 = 810

260 + 40 = 300

440 – 40 = 400

240 + (90 + 80) = 240 + 170 = (200 + 100) + (40 + 70) = 300 + 110 = 410

940 – (250 + 60) = 940 – 310 = (900 – 300) + (40 – 10) = 600 + 30 = 630

 

Завдання 561°. За 6 год пішохід пройшов 24 км. За скільки годин подолає цю відстань вершник на коні, якщо ру­хатиметься за годину на 8 км швидше за пішохода?

Розв’язання:

24 : 6 = 4 (км) - проходить пішохід за 1 год.

4 + 8 = 12 (км) - проходитиме вершник за 1 год.

24 : 12 = 24 : (6 • 2) = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2 (год) - час, за який вершник подолає цю відстань.

Ділення числа на добуток.

1. Спосіб.

Поділити число на перший множник і отриманий результат поділити на другий множник.

24 : 12 = 24 : (6 • 2) = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

2. Спосіб.

Поділити число на другий множник і отриманий результат поділити на перший множник.

24 : 12 = 24 : (6 • 2) = 24 : 2 : 6 = 12 : 6 = 2

Відповідь: 2 години.

 

Завдання 562. (Усно.)

80 – 6 = 74         13 – 8 = 5        82 – 25 = 57     32 – 27 = 5

800 – 60 = 740    130 – 80 = 50    63 – 18 = 45     100 – 63 = 37

 

Завдання 563.

18, 30, 36, 42, 48, 54.

 

Завдання 564.

13 – 8 = 5

5 + 36 = 41

41 – 8 = 33

33 – 7 = 26

26 – 9 = 17

17 – 8 = 9

9 + 9 =18

18 – 5 = 13

 

Завдання 565.

420 – 70 = (420 – 20) – 50 = 400 – 50 = 350

420 – 70 = 300 + 120 – 70 = 300 + (120 – 70) = 300 + 50 = 350

 

Завдання 566.

350 – 80 = 200 + 150 – 80 = 200 + (150 – 80 ) = 200 + 70 = 270

670 – 90 = (670 – 70) – 20 = 600 – 20 = 580

240 – 50 = (240 – 40) – 10 = 200 – 10 = 190    

540 – 60 = (540 – 40) – 20 = 500 – 20 = 480 

 

Завдання 567. Розглянь таблицю та знайди масу 1 л бензину.

 

Розв’язання:

1000 – 200 = 800 (г) - маса 1 л гасу.

800 – 90  = 710 (г) - маса 1 л бензину.

Відповідь: 710 грамів.

 

Завдання 568. З 18 м тканини пошили 9 однакових дитячих плащів. На плащ для дорослого витрачають на 2 м більше, ніж на дитячий. Скільки плащів для дорослих можна пошити з 24 м тканини?

Розв’язання:

18 : 9 = 2 (м) - тканини пішло на дитячі плащі.

2 + 2 = 4 (м) - витрачають тканини на плащ для дорослого.

24 : 4 = 6 (п.) - можна пошити плащів для дорослого.

Відповідь: 6 плащів.

 

Завдання 569*. Побудуй шестикутник ABCDKM. Поділи його двома від­різками, щоб утворилося 3 три­кутники, 4 чотирикутники і п'я­тикутник.

 

Завдання 570°. Краєзнавчий музей за місяць відвідало 910 екскурсантів. Серед них було 40 дорослих, а реш­та — діти. На скільки дітей було більше, ніж дорос­лих?

Розв’язання:

910 – 40 = 870 (чол.) - було дітей серед екскурсантів.

870 – 40 = 830 (чол.) - на стільки більше було дітей, ніж дорослих.

Відповідь: 830 чоловік.

 

Завдання 571°.

500 – 10 = 490           

540 – 60 = (540 – 40) – 20 = 500 – 20 = 480

720 – 80 = (720 – 20) – 60 = 700 – 60 = 640

330 – 70 = (330 – 30) – 40 = 300 – 40 = 260

420 + (130 – 60) = 420 + 70 = 490  

820 – 80 – 80 = 820 - (80 + 80) = 820 – 160 = (820 – 120) – 40 = 700 – 40 = 660

64 : 8 : 4 = 2

64 : 8 • 9 = 72

 

Завдання 572. (Усно.)

370 – 200 – 80 = 90

250 + 180 – 60 = 370

720 – 400 – 40 =  280

270 – 90 + 210 = 390

 

Завдання 573.

650 – 290 = (650 – 200) – 90 = 450 – 90 = 360

 

Завдання 574.

340 – 250 = (340 – 200) – 50 = 140 – 50 = 90

700 – 30 = 600 + (100 – 30) = 600 + 70 = 670

230 – 140 = (230 – 100) – 40 = 130 – 40 = 90

620 – 360 = (620 – 300) – 60 = 320 – 60 = (320 – 20) – 40 = 300 – 40 = 260

850 – 270 = (850 – 200) – 70 = 650 – 70 = (650 – 50) – 20 = 600 – 20 = 580

500 – 60 = 400 + (100 – 60) = 400 + 40 = 440

530 – 180 = (530 – 100) – 80 = 430 – 80 = (430 – 30) – 50 = 400 – 50 = 350

470 – 90 = (470 – 70) – 20 = 400 – 20 = 380

870 – 340 = (870 – 300) – 40 = 570 – 40 = 530

400 – 70 = 300 + (100 – 70) = 300 + 30 = 330

920 – 480 = (920 – 400) – 80 = 520 – 80 = (520 – 20) – 60 = 500 – 60  = 440

130 – 50 = (130 – 30) – 20 = 100 – 20 = 80

 

Завдання 575. За 7 днів господарка витратила 14 кг картоплі. На скільки днів вистачить 18 кг картоплі, якщо денна норма витрати збільшиться на 1 кг?

Розв’язання:

14 : 7 = 2 (кг) - витратила кілограмів картоплі господарка за 1 день.

2 + 1 = 3 (кг) - денна норма витрати.

18 : 3 = 6 (д.) - картоплі вистачить на стільки днів.

Відповідь: 6 днів.

Склади обернену задачу, щоб знайти число 18.

Розв’язання: 

За 7 днів господарка витратила 14 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі використає домогосподарка за 6 днів, якщо денна норма витрати збільшиться на 1 кг?

Інші завдання дивись тут...  

  • саша
    24:12-???? вони вже ділять десятками? завдання №561
    ======================== Пояснення додано.
    20 грудня 2016 19:47