Інші завдання дивись тут...

Завдання 651.

_887

 782

 105

_640

 127

 513

_503

  122

  381

_780

   59

  721

Нагадаємо, що   1 м = 100 см = 10 дм

                             1т = 10 ц = 1000 кг

                             1 ц = 100 кг

Завдання 652.

8 м - 4 дм = 80 дм – 4 дм = 76 дм

3 т - 2 ц = 30 ц – 2 ц = 28 ц

8 м - 4 см = 800 см – 4 см = 796 см

6 ц - 30 кг = 600 кг – 30 кг = 570 кг

8 м : 4 дм = 80 дм : 4 дм = 20

2 ц : 5 = 200 кг : 5 = 40 кг

 

Завдання 653. Перше число 405, друге — на 165 менше від першого, а третє — на 120 менше від другого. (Постав запитання, щоб задача розв'язувалася двома діями; трьома діями.)

Розв’язання:

Знайдіть третє число (2 дії).

405 – 165 = 240 - друге число.

240 – 120 = 120 - третє число.

Відповідь : 120.

Знайдіть суму усіх чисел (3 дії).

405 – 165 = 240 - друге число.

240 – 120 = 120 - третє число.

405 + 240 + 120 = 765 сума трьох чисел.

Відповідь: 765.

 

Завдання 654. Від села до обласного центру можна проїхати навпростець або через райцентр. На скільки кіломет­рів дорога навпростець коротша, ніж через райцентр?

 

Розв’язання:

58 + 132 = 190 (км) - відстань через райцентр.

190 – 174 = 16 (км) - на стільки кіломет­рів дорога навпростець коротша, ніж через райцентр.

Відповідь : 16 кілометрів.

 

Завдання 655*. У двох хлопчиків разом 43 грн. У одного з них на 25 грн більше, ніж у другого. Скільки грошей у кожного хлопчика?

Розв’язання:

43 – 25  = 18 (грн.) - усіх грошей, що було порівно у двох хлопчиків.

18 : 2 = 9 (грн. ) - грошей у першого хлопчика.

9 + 25 = 34 (грн. ) - грошей у другого хлопчика.

Відповідь : 9 грн., 34 грн.

 

Завдання 656°.

_541

  363

  178

+764

    16

  780

_340

  122

  218

_680

    47

  633

_809

 237

 572

_407

  147

  260

800 – 5 • 9 = 800 – 45 = 755

170 – 5 • 3 = 170 – 15 = 155

 

 

Завдання 657°. Ремонтна бригада мала полагодити в місті за рік 875 ліфтів. За перше півріччя відремонтували 477, а за друге — 513 ліфтів. На скільки більше ліфтів від­ремонтували, ніж передбачалося?

Розв’язання:

477 + 513 = 990 (л.) - ліфтів відремонтувала бригада за два півріччя разом.

990 – 875 = 115 (л. ) - на стільки більше ліфтів від­ремонтували, ніж передбачалося.

Відповідь: 115 ліфтів.

 

Завдання 658.(Усно.)

7 + 8 = 15          6 + 7 = 13           12 – 5 = 7         14 – 8 = 6

70 + 80 = 150     60 + 70 = 130      120 – 50 = 70   140 – 80 = 60

 

Завдання 659. Розглянь записи та поясни прийом додавання, коли сума одиниць більша за 10 одиниць або сума де­сятків більша за 10 десятків.

+368

  225

  593

+674

  163

  837

Завдання 660.

+325

  413

  738

+428

  344

  772

+254

  247

  501

+112

  429

  541

Склади задачі різних видів за виразом 325 + 413.

1) 1) У пекарні було 325 кг борошна. Привезли 413 кг. Скільки всього кілограмів борошна стало у пекарні?

Розв’язання:

2) Якщо від невідомого числа відняти 325, буде 413. Знайди невідоме число.

3) На першій ділянці парку посадили 325 лип, а на другій  — 413 лип. Скільки посадили лип на двох ділянках разом?

4) У магазині першого дня продали 325 кг картоплі, а другого – на 413 кг більше. Скільки картоплі продали другого дня.

 

Завдання 661. Склади за коротким записом задачу і розв'яжи її.

Лінійок — 320

Олівців — ?, на 245 більше, ніж лінійок

Гумок — ?, на 300 менше, ніж олівців

Розв’язання:

У магазин завезли 320 лінійок, олівців на 245 більше, ніж лінійок, гумок на 300 менше, ніж олівців. Скільки олівців  та гумок завезли до магазину?

320 + 245 = 565 (шт.) - завезли олівців.

565 – 300 = 265 (шт.) - завезли гумок.

Відповідь : 565 штук олівців, 265 штук гумок.

 

Завдання 662. З двох міст назустріч один одному одночасно рушили два поїзди. Перший поїзд пройшов до зустрі­чі 246 км, другий — на 20 км менше. Яка відстань між містами?

Розв’язання:

246 – 20 = 226 (км) - пройшов другий поїзд.

246 + 226 = 472 (км) - відстань між містами.

Відповідь : 472 кілометри.

 

Завдання 663. Знайди периметр кожного прямокутника.

 

Розв’язання:

Якщо довжини сторін прямокутника дорівнюють 3 см та 4 см, тоді

Р = (3 см + 4 см) • 2 = 24 см - периметр першого прямокутника.

У другого прямокутника (квадрата) довжина сторони дорівнює 3 см, тоді

Р = 3 см • 4 = 12 см - периметр другого прямокутника (квадрата).

Якщо довжини сторін прямокутника дорівнюють 1 см та 4 см, тоді

Р = (1 см + 4 см) • 2 = 10 см - периметр третього прямокутника.

Відповідь : 24 см, 12 см, 10 см.

 

Завдання 664*. Михайлик побачив у книжковій крамниці збірки віршів Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, В. Стуса, Ліни Костенко. Кожна збірка коштує 9 грн. Скількома способами він може витратити свої 36 грн на ці збірки?

Розв’язання:

36 : 9 = 4 (к. ) - книг він може купити.

1 спосіб.

З п’яти книг чотири книги Михайлик може купити за формулою 5 • (5 – 4) = 5 способами.

2 спосіб.

Шевченко

Франко

Українка

Стус

Костенко

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

+

Відповідь: 5.

 

Завдання 665°.

+452

  239

  691

_409

  227

  182

+485

    57

  542

+460

  270

  730

360 – 3 • 3 = 360 – 9 = 351

360 + 3 – 9 = 360 – 6 = 354

 

Завдання 666°. Накресли два таких самих чотирикутники. Відрізком поділи один з них на п'ятикутник і три­кутник, а другий — на трикутник і чотирикутник.

     

Завдання 667. 1) Запиши числа, у яких: 9 сот. 7 дес. 1 од.; 4 сот. 7 од.; 7 сот. 8 дес.; 6 од. IIIрозряду і 2 од. І розряду.

2) Запиши цифрами такі числа: шістсот шістнад­цять, чотириста сорок, триста дев'яносто, сімсот п'ять, п'ятсот п'ятдесят п'ять.

3) Запиши число, що передує числу 200.

4) Запиши, скільки всього десятків у числі 666.

5) Запиши в сантиметрах 2 м 9 см; 2 м 9 дм; 9 дм.

Розв’язання:

1) 971; 407; 780; 602.

2) 616, 440, 390, 705, 555.

3) 199.

4) 66 (6 сот. 6 дес. 6 од = 66 дес. 6 од.)

5) 2 м 9 см = 209 см; 2 м 9 дм = 290 см; 9 дм = 90 см.

 

Завдання 668. Додай числа. Випиши тільки ті, у яких сума десятків більша за 10.

Розв’язання:

+329

  437

  766

+333

  666

  999

+134

    89

  223

+548

  281

  829

+450

  520

  970

+345

  262

  607

 

Завдання 669. Поясни, як виконали віднімання з переходом через розряд.

_945

  217

  728

_676

  394

  282

 

 

Завдання 670.

_429

  175

  254

_556

  382

  174

_808

  235

  573

_735

  254

  481

 

 

Завдання 671. Тривалість життя черепах 350 років, а китів — 70 років. (Постав запитання і розв'яжи задачу.)

Розв’язання:

На скільки довше живуть черепахи, ніж кити?

350 – 70 = 280 (р.) - на стільки років довше живуть черепахи, ніж кити.

Відповідь: 280 років.

 

Завдання 672. Оленка допомагала мамі садити кущики полу­ниць. Вони мали посадити 650 кущиків. Мама посади­ла 316 кущиків, а Оленка — на 120 кущиків менше. Скільки кущиків залишилося посадити?

Розв’язання:

316 – 120 = 196 (к.) - кущів посадила Оленка.

316 + 196 = 512 (к.) - кущів посадили мама з Оленкою разом.

650 – 512 = 138 (к.) - кущів залишилось посадити.

Відповідь : 138 кущів.

Склади задачу про допомогу дорослим.

Андрій допомагав татові садити саджанці яблунь. Тато посадив 28 саджанців, Андрій — на 15 саджанців менше. Скільки саджанців посадив Андрій?

 

Завдання 673*. Сума зменшуваного, від'ємника й різниці до­рівнює 18. Чому дорівнює зменшуване?

Розв’язання:

Оскільки зменшуване дорівнює сумі від’ємника й різниці, число 18 дорівнює двом зменшуваним, тоді

18 : 2 = 9 – шукане зменшуване.

Відповідь: 9.

 

Завдання 674°.

_728

  535

  193

_805

 322

 483

+257

  238

  495

_628

  308

  320

60 – 8 • 7 = 4

60 + 9 : 3 = 63

 

Завдання 675°. У першому намисті було 356 перлів, а у дру­гому — 370. З першого намиста зняли 165 перлів, а з другого — 215. На якому намисті перлів залишилося більше і на скільки?

Розв’язання:

356 – 165 = 191 (п.) - перлів залишилося у першому намисті.

370 – 215 = 155 (п.) - перлів залишилося у другому намисті.

У першому намисті перлів залишилося більше.

191 – 155 = 36 (п.) - на стільки більше перлів залишилося на першому намисті, ніж на другому.

Відповідь : 36 перлів.

Інші завдання дивись тут...