Завдання 676. 1) Запиши числа, у яких: 3 сот. 4 дес. 6 од.; 2 сот. 3 дес.; 5 од. III розряду і 6 од. І розряду.

2) Запиши цифрами такі числа: триста сорок, со­рок три, тисяча, вісімсот, вісімсот вісім, чотириста двадцять п'ять.

3) Запиши «сусідів» числа 600.

4) Запиши в сантиметрах 3 м 7 см і 3 м 60 см.

Розв’язання:

1) 346; 230; 506.

2) 340, 43, 1000, 800, 808, 425.

3) 599, 601.

4) 3 м 7 см = 307 см ;       3 м 60 см = 360 см

Завдання 677.

При а = 74  та а = 75

Завдання 678. Розглянь запис і поясни, як вико­нали додавання з переходом через розряд.

+358

  274

  632

Завдання 679.

+756          +248         +634        +384         +359      +564    +107      +701

  187            365            286          567           242        276       277        209

  943            613            920          951           601        840       384        910   

Завдання 680. Юні конструктори збудували вітряк, який за годину перемелює 140 кг зерна. Після 2 год роботи ві­тряка залишилося перемолоти 136 кг зерна. Скільки кілограмів зерна потрібно було змолоти?

Розв’язання:

140 • 2 = 280 (кг) - кілограмів зерна перемолов вітряк.

280 + 136 = 416 (кг) - кілограмів зерна потрібно було змолоти.

Відповідь : 416 кілограмів.

Завдання 681. У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Від цього мотка відрізали шматок дроту завдовжки 4 дм. Яка маса цього шматка дроту?

Розв’язання:

72 : 9 = 8 (г) - маса 1 дм дроту.

4 • 8 = 32 (г) - маса шматка дроту. 

Відповідь : 32 грами.

Склади і розв'яжи обернену задачу, у якій по­трібно знайти довжину відрізаного шматка дроту — 4 дм.

У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Від цього мотка відрізали шматок дроту масою 32 г. Яка довжина цього шматка дроту?

Розв’язання:

72 : 9 = 8 (г) - маса 1 дм дроту.

32 : 8 = 4 (дм) - довжина шматка дроту.

Відповідь : 4 дециметри.

Завдання 682*. У сім'ї 2 батька, 2 сини, дідусь і онук. Батькам разом 80 років, синам — 40 років, а дідусю й онуку разом 60 років. Скільки років разом усім чоловікам?

Розв’язання:

Дідусь – батько

Син – батько, син

Онук – син

Якщо двом батькам (дідові та синові) 80 років, двом синам (син та онук) 40 років, а дідусю й онуку 60 років, тоді

80 + 40 – 60 = 60 (р) - подвійний вік сина.

60 : 2 = 30 (р) - вік сина.

80 – 30 = 50 (р) - вік діда.

60 – 50 = 10 (р) - вік онука.

30 + 50 + 10 = 90 (р) - років разом усім чоловікам.

Відповідь: 90 років.

Завдання 683°.

277 + 354 = 631

305 – 124 = 181

427 + 283 = 710

827 – 184 = 643

750 +170 =920

420 – 290 = 130

56 : 7 + 1 = 9

56 : (7+ 1) = 7

+277       -305      +427     -827       +750     -420

  354        124        283      184          170      290

  631        181        710      643          920      130

Завдання 684°. У двох касах було 807 грн. Коли з першої каси видали 167 грн, то в ній залишилося 123 грн. Скільки грошей було в кожній касі спочатку?

Розв’язання:

123 + 167 = 290 (грн.) - було грошей в першій касі спочатку.

807 – 290 = 517 (грн.) - було грошей у другій касі спочатку.

Відповідь : 290 грн. , 517 грн.

Завдання 685.

460 – 239 = 221

221 + 683 = 904

904 – 541 = 363

363 + 27 = 390

390 – 165 = 225

225 + 235 = 460

Завдання 686. Розглянь запис і поясни, як вико­нали віднімання. Врахуй, що 4 дес. відні­маємо від 11, бо 1 дес. уже забрали при відніманні одиниць.

-325

 146

 179

Завдання 687.

-944      -820     -407     -333        -736     -604

 358       355      259      147          258      367

 586       465      148      186          478      237

Завдання 688. Сума двох чисел 763. Одне із чисел 525. Знай­ди різницю цих чисел.

Розв’язання:

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тому

763 – 525 = 238 - другий доданок.

525 – 238 = 287 – різниця цих чисел.

Відповідь: 287.

Завдання 689. Кременчуцьке водосховище — найбільше на Дніпрі. Його довжина і ширина разом становлять 177 км. Ширина водосховища 28 км. На скільки кіло­метрів ширина водосховища менша від його довжини?

Розв’язання:

177 – 28 = 149 (км) - довжина водосховища.

149 – 28 = 121 (км) - на стільки кіло­метрів ширина водосховища менша від його довжини

Відповідь : 121 кілометр.

Завдання 690. 45 кг яблук розклали порівну в п'ять ящи­ків. Груш у такий ящик вміщується на 1 кг менше, ніж яблук. Скільки кілограмів груш можна розкласти в шість таких ящиків?

Розв’язання:

45 : 5  = 9 (кг) - маса яблук в одному ящику.

9 - 1 = 8 (кг) - маса груш в одному ящику.

•  6 = 48 (кг) - маса груш у шести ящиках.

Відповідь : 48 кілограм.

Завдання 691. Накресли такі квадрат і нерівносторонній пря­мокутник, щоб периметр кожного дорівнював 16 см.

Скільки прямокутників з таким периметром?

Розв’язання:

Треба накреслити квадрат зі стороною 16 : 4 = 4 см.

Для прямокутника сума довжин двох сторін повинна дорівнювати 16 : 2 = 8 см.

Це є нерівносторонні прямокутники зі сторонами: 1 см і 7 см, 2 см і 6 см, 3 см і 5 см.

Скільки прямокутників з таким периметром?

Таких  прямокутників є три.

P = (1 + 7)  2 = 16 (см)

P = (2 + 6)  2 = 16 (см)

P = (3 + 5)  2 = 16 (см)

Завдання 692*. Радіус круга 5 см. Чи поміститься всереди­ні цього круга відрізок завдовжки 8 см? (Вказівка. Знайди діаметр круга.)

Розв’язання:

Оскільки 5 • 2 = 10 (см) - діаметр круга, тому всередині цього круга поміститься відрізок. 

Відповідь : так.

Завдання 693°.

325 + 479 = 804

804 – 238 = 566

566 – 188 = 378

378 + 285 = 663

663 + 127 = 790

790 – 465 = 325   

Завдання 694°. Розглянь малюнок і дай відповіді на запи­тання.

1) Яка відстань від Львова до Києва?

2) На скільки кілометрів далі від зображеного стов­па до Києва, ніж до Львова?

3) Які числа будуть на стовпі, що стоїть за 50 км у бік Києва від зображеного стовпа?

Розв’язання:

Оскільки відстань від Києва до стовпа 285 км, а відстань від стовпа до Львова 195 км, тоді

1) 195 + 285 = 480 (км) - відстань від Львова до Києва.

2) 285 – 195 = 90 (км) - на стільки кілометрів далі від зображеного стов­па до Києва, ніж до Львова.

3) 285 – 50 = 235 - такі числа будуть на стовпі.

Завдання 695. (Усно.) Що більше і на скільки більше?

6 • 9 чи 50

5 • 5 чи 10

5 • 7 чи 40

6 • 6 чи 12

54 : 6 чи 7

81 : 9 чи 10

Розв’язання:

6 • 9  >  50 (  54 > 50 на 4)

5 • 5  >  10  ( 25 > 10 на 15)

5 • 7  <  40 ( 3540 на 5)

6 • 6  = 12

54 : 6  > 7 ( 9 > 7 на 2)

81 : 9 < 10  (9 <10 на 1)

Завдання 696. Туристи проїхали залізницею 325 км, автобу­сом — 120 км і пройшли пішки 78 км. Знайди довжи­ну всього шляху. (Поясни розв'язання задачі.)

Розв'язання:

325 + 120 + 78 = 523 (км) - довжина всього шляху.

+325

  120

   78

 523

Відповідь: 523 км.

Завдання 697. Склади і розв'яжи задачу, подібну до попередньої.

В овочевому магазині продали 610 кг картоплі, 110 кг моркви і 150 кг буряку. Скільки кілограмів овочів продали в магазин?

Розв'язання:

610 + 110 + 150 = 870 (кг) - кілограмів овочів продали в магазині.

+610

  110

  150

  870

Відповідь: 870 кг.

Завдання 698.

+46

154

248

448

 

+455

    21

  115

  219

  810

Завдання 699. Знайди окремо масу вовка, ведмедя і лисиці.

Розв’язання:

307 -  295 = 12 (кг) - маса лисиці.

262 – 12 = 250 (кг) - маса ведмедя.

295 – 250 = 45 (кг) - маса вовка.

Відповідь : 12 кг, 250 кг, 45 кг.

На скільки кілограмів маса ведмедя більша за масу лисиці?

Розв’язання:

307 -  295 = 12 (кг) - маса лисиці.

262 – 12 = 250 (кг) - маса ведмедя.

250 – 12 = 238 (кг) - на стільки кілограмів маса ведмедя більша за масу лисиці

Відповідь : 238 кг.

Завдання 700. Від свого будинку хлопчик проїхав на велоси­педі в одному напрямку 400 м, а потім у протилежно­му напрямку — 545 м. Скільки всього метрів проїхав хлопчик? На якій відстані від свого будинку опинився хлопчик?

Розв’язання:

440 + 545 = 985 (м) - всього метрів проїхав хлопчик.

545 – 440 = 105 (м) - на такій відстані від свого будинку опинився хлопчик.

Відповідь : 985 метрів, 105 метрів.

    

 • даша
  winked молодци
  10 лютого 2015 16:25
 • даня
  как хорошо что есть такие сайты,благодарю winked
  26 лютого 2015 21:36
 • діана
  angry Ми вже ці страніци прашлі
  3 березня 2015 16:17
 • віка
  етой сайт мене очень памог
  30 березня 2015 18:40
 • назар
  Тут все що ми пройшли 2015 17 числа
  7 квітня 2015 18:51
 • Олена
  САЙТ ПРОСТО КЛАС wink
  2 травня 2015 15:51