Інші завдання дивись тут...

Завдання 676. 1) Запиши числа, у яких: 3 сот. 4 дес. 6 од.; 2 сот. 3 дес.; 5 од. III розряду і 6 од. І розряду.

2) Запиши цифрами такі числа: триста сорок, со­рок три, тисяча, вісімсот, вісімсот вісім, чотириста двадцять п'ять.

3) Запиши «сусідів» числа 600.

4) Запиши в сантиметрах 3 м 7 см і 3 м 60 см.

Розв’язання:

1) 346; 230; 506.

2) 340, 43, 1000, 800, 808, 425.

3) 599, 601.

4) 3 м 7 см = 307 см ;       3 м 60 см = 360 см

 

Завдання 677.

а

70

71

72

73

74

75

а – 33

37

38

39

40

41

42

Розв'язання.

а – 33 > 40

Розв'яжемо рівняння

а – 33 = 40

а = 40 + 33 

а = 73

73 – 33 = 40

Тоді можна записати

а – 33   > 73 – 33 

Різниця більша там, де більше зменшуване.

а  > 73

а = 74, 75

 

Відповідь: 74, 75

 

Завдання 678. Розглянь запис і поясни, як вико­нали додавання з переходом через розряд.

+358

  274

  632

 

Завдання 679.

+756

  187

  943

+248

  365

  613

+634

  286

  613

+384

  567

  951

+359

  242

  601

+564

  276

  840

+107

  277

  384

+701

  209

  910

 

 

Завдання 680. Юні конструктори збудували вітряк, який за годину перемелює 140 кг зерна. Після 2 год роботи ві­тряка залишилося перемолоти 136 кг зерна. Скільки кілограмів зерна потрібно було змолоти?

Розв’язання:

140 • 2 = 280 (кг) - кілограмів зерна перемолов вітряк.

280 + 136 = 416 (кг) - кілограмів зерна потрібно було змолоти.

Відповідь : 416 кілограмів.

 

Завдання 681. У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Від цього мотка відрізали шматок дроту завдовжки 4 дм. Яка маса цього шматка дроту?

Розв’язання:

72 : 9 = 8 (г) - маса 1 дм дроту.

4 • 8 = 32 (г) - маса шматка дроту. 

Відповідь : 32 грами.

Склади і розв'яжи обернену задачу, у якій по­трібно знайти довжину відрізаного шматка дроту — 4 дм.

У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Від цього мотка відрізали шматок дроту масою 32 г. Яка довжина цього шматка дроту?

Розв’язання:

72 : 9 = 8 (г) - маса 1 дм дроту.

32 : 8 = 4 (дм) - довжина шматка дроту.

Відповідь : 4 дециметри.

 

Завдання 682*. У сім'ї 2 батька, 2 сини, дідусь і онук. Батькам разом 80 років, синам — 40 років, а дідусю й онуку разом 60 років. Скільки років разом усім чоловікам?

Розв’язання:

Дідусь – батько

Син – батько, син

Онук – син

Якщо двом батькам (дідові та синові) 80 років, двом синам (син та онук) 40 років, а дідусю й онуку 60 років, тоді

80 + 40 – 60 = 60 (р) - подвійний вік сина.

60 : 2 = 30 (р) - вік сина.

80 – 30 = 50 (р) - вік діда.

60 – 50 = 10 (р) - вік онука.

30 + 50 + 10 = 90 (р) - років разом усім чоловікам.

Відповідь: дідові 50 років, сину 30 років, онуку 10 років, разом усім чоловікам 90 років.

 

Завдання 683°.

+277

  354

  631

_305

  124

  181

+427

  283

  710

_827

 184

 643

+750

  170

  920

_420

  290

  130

56 : 7 + 1 = 8 + 1 = 9

56 : (7 + 1) = 56 : 8 = 7

 

Завдання 684°. У двох касах було 807 грн. Коли з першої каси видали 167 грн, то в ній залишилося 123 грн. Скільки грошей було в кожній касі спочатку?

Розв’язання:

123 + 167 = 290 (грн.) - було грошей в першій касі спочатку.

807 – 290 = 517 (грн.) - було грошей у другій касі спочатку.

Відповідь : 290 грн. , 517 грн.

 

Завдання 685.

_460

  239

  221

+221

  683

  904

_904

  541

 363

+363

    27

 390

_390

 165

 225

+225

  235

  460

 

Завдання 686. Розглянь запис і поясни, як вико­нали віднімання. Врахуй, що 4 дес. відні­маємо від 11, бо 1 дес. уже забрали при відніманні одиниць.

-325

 146

 179

 

Завдання 687.

_944

  358

  586

_820

  355

  465

_407

  259

  148

_333

  147

  186

_736

  258

  478

_604

  367

  237

 

Завдання 688. Сума двох чисел 763. Одне із чисел 525. Знай­ди різницю цих чисел.

Розв’язання:

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тому

763 – 525 = 238 - друге число.

525 – 238 = 287 – різниця цих чисел.

Відповідь: 287.

 

Завдання 689. Кременчуцьке водосховище — найбільше на Дніпрі. Його довжина і ширина разом становлять 177 км. Ширина водосховища 28 км. На скільки кіло­метрів ширина водосховища менша від його довжини?

Розв’язання:

177 – 28 = 149 (км) - довжина водосховища.

149 – 28 = 121 (км) - на стільки кіло­метрів ширина водосховища менша від його довжини

Відповідь : 121 кілометр.

 

Завдання 690. 45 кг яблук розклали порівну в п'ять ящи­ків. Груш у такий ящик вміщується на 1 кг менше, ніж яблук. Скільки кілограмів груш можна розкласти в шість таких ящиків?

Розв’язання:

45 : 5  = 9 (кг) - маса яблук в одному ящику.

9 - 1 = 8 (кг) - маса груш в одному ящику.

•  6 = 48 (кг) - маса груш у шести ящиках.

Відповідь : 48 кілограм.

 

Завдання 691. Накресли такі квадрат і нерівносторонній пря­мокутник, щоб периметр кожного дорівнював 16 см.

Скільки прямокутників з таким периметром?

Розв’язання:

Треба накреслити квадрат зі стороною 16 : 4 = 4 см.

Для прямокутника сума довжин двох сторін повинна дорівнювати 16 : 2 = 8 см.

Це є нерівносторонні прямокутники зі сторонами: 1 см і 7 см, 2 см і 6 см, 3 см і 5 см.

Скільки прямокутників з таким периметром?

Таких  прямокутників є три.

P = (1 + 7)  2 = 16 (см)

P = (2 + 6)  2 = 16 (см)

P = (3 + 5)  2 = 16 (см)

 

Завдання 692*. Радіус круга 5 см. Чи поміститься всереди­ні цього круга відрізок завдовжки 8 см? (Вказівка. Знайди діаметр круга.)

Розв’язання:

Оскільки 5 • 2 = 10 (см) - діаметр круга, тому всередині цього круга поміститься відрізок. 

Відповідь : так.

 

Завдання 693°.

+325

  479

  804

_804

  238

  566

_566

  188

  378

+378

  285

  663

+663

  127

  790

_790

  465

  325

   

 

Завдання 694°. Розглянь малюнок і дай відповіді на запи­тання.

1) Яка відстань від Львова до Києва?

2) На скільки кілометрів далі від зображеного стов­па до Києва, ніж до Львова?

3) Які числа будуть на стовпі, що стоїть за 50 км у бік Києва від зображеного стовпа?

Розв’язання:

Оскільки відстань від Києва до стовпа 285 км, а відстань від стовпа до Львова 195 км, тоді

1) 195 + 285 = 480 (км) - відстань від Львова до Києва.

2) 285 – 195 = 90 (км) - на стільки кілометрів далі від зображеного стов­па до Києва, ніж до Львова.

3) 285 – 50 = 235 (км) – відстань від Києва до стовпа.

   195 + 50 = 245 (км) - відстань від стовпа до Львова.

    На стовпі будуть числа 245, 235.

 

Завдання 695. (Усно.) Що більше і на скільки більше?

6 • 9 чи 50

5 • 5 чи 10

5 • 7 чи 40

6 • 6 чи 12

54 : 6 чи 7

81 : 9 чи 10

Розв’язання:

6 • 9  >  50 (  54 > 50 на 4)

5 • 5  >  10  ( 25 > 10 на 15)

5 • 7  <  40 ( 3540 на 5)

6 • 6  = 12

54 : 6  > 7 ( 9 > 7 на 2)

81 : 9 < 10  (9 <10 на 1)

 

Завдання 696. Туристи проїхали залізницею 325 км, автобу­сом — 120 км і пройшли пішки 78 км. Знайди довжи­ну всього шляху. (Поясни розв'язання задачі.)

Розв'язання:

325 + 120 + 78 = 523 (км) - довжина всього шляху.

 

 

+325

  120

   78

 523

Відповідь: 523 км.

 

Завдання 697. Склади і розв'яжи задачу, подібну до попередньої.

В овочевому магазині продали 610 кг картоплі, 110 кг моркви і 150 кг буряку. Скільки кілограмів овочів продали в магазин?

Розв'язання:

610 + 110 + 150 = 870 (кг) - кілограмів овочів продали в магазині.

 

 

+610

  110

  150

  870

Відповідь: 870 кг.

Завдання 698.

+ 46

  154

  248

  448

+455

    21

  115

  219

  810

 

Завдання 699. Знайди окремо масу вовка, ведмедя і лисиці.

Розв’язання:

1 спосіб.

307 -  295 = 12 (кг) - маса лисиці.

262 – 12 = 250 (кг) - маса ведмедя.

295 – 250 = 45 (кг) - маса вовка.

2 спосіб.

307 -  262 = 45 (кг) - маса вовка.

295 – 45 = 250 (кг) - маса ведмедя.

262 – 250 = 12 (кг) - маса лисиці.

Відповідь : 12 кг, 250 кг, 45 кг.

На скільки кілограмів маса ведмедя більша за масу лисиці?

Розв’язання:

307 -  295 = 12 (кг) - маса лисиці.

262 – 12 = 250 (кг) - маса ведмедя.

250 – 12 = 238 (кг) - на стільки кілограмів маса ведмедя більша за масу лисиці

Відповідь : 238 кг.

 

Завдання 700. Від свого будинку хлопчик проїхав на велоси­педі в одному напрямку 400 м, а потім у протилежно­му напрямку — 545 м. Скільки всього метрів проїхав хлопчик? На якій відстані від свого будинку опинився хлопчик?

 

                     400

       □------------------------>

                545

<--------------------------------

Розв’язання:

400 + 545 = 945 (м) - всього метрів проїхав хлопчик.

545 – 400 = 145 (м) - на такій відстані від свого будинку опинився хлопчик.

Відповідь : 945 метрів, 145 метрів.

Інші завдання дивись тут...    

 • даша
  winked молодци
  10 лютого 2015 16:25
 • даня
  как хорошо что есть такие сайты,благодарю winked
  26 лютого 2015 21:36
 • діана
  angry Ми вже ці страніци прашлі
  3 березня 2015 16:17
 • віка
  етой сайт мене очень памог
  30 березня 2015 18:40
 • назар
  Тут все що ми пройшли 2015 17 числа
  7 квітня 2015 18:51
 • Олена
  САЙТ ПРОСТО КЛАС wink
  2 травня 2015 15:51