Завдання 701.

+478

  325

  803

х – 325 = 478

х = 478 + 325

х = 803

803 – 325 = 478

 

-583

 299

 284

583 – х  = 299.

х = 583 – 299

х = 284

583 – 284 = 299

Завдання 702*. 22 червня — найдовший день. У Києві цього дня сонце сходить о 5 год 46 хв, а заходить о 22 год 13 хв. Скільки часу триває в Києві найдовший день?

Розв’язання:

22 год 13 хв - 5 год 46 хв = 21 год + 1 год + 13 хв - 5 год 46 хв = 21 год 73 хв - 5 год 46 хв = (21 год - 6 год) + (73 хв - 46 хв) = 16 год + 27 хв = 16 год 27 хв -  триває в Києві найдовший день.

Відповідь: 16 год 27хв.

Завдання 703. Побудуй у зошиті й заповни цікаві квадрати.

19

 

 

 

23

10

 

7

27

 

 

 

34

10

42

 

50

 

 

 

200

450

100

 

250

 

 

 

300

Завдання 704. Запиши числа стовпчиком і виконай додавання. Розшифруй слово, розставивши значення ви­разів у порядку зменшення. Що означає ця назва?

Розв’язання:

А | 347 + 284 + 25 =  656             Л | 247 + 235 + 47 + 184 = 713

П | 275 + 275 + 275 = 825             У | 300 + 127 + 358 + 23 = 808

К | 425 + 350 + 125 = 900             А | 405 + 222 + 44 + 128 = 799

900,  825, 808, 799, 713, 656

КПУАЛА. Некоректні приклади: КУПАЛА.

 

+347

  284

    25

  656

+275

  275

  275

  825

+425

  350

  125

  900

+247

  235

   47

  184

  713

+300

  127

  358

  _23

  808

+405

  222

   44

  128

  799

Завдання 705°. У супермаркет привезли 545 кг картоплі, 268 кг буряків і 186 кг моркви. Скільки всього кіло­грамів овочів привезли в супермаркет?

Розв’язання:

545 + 268 + 186 = 999 (кг) - всього кіло­грамів овочів привезли в супермаркет.

Відповідь: 999 кілограмів.

Завдання 706. (Усно.) Сестра купила два десятки зошитів. П'яту частину зошитів вона віддала братові. Скільки зошитів залишилося в сестри?

Розв’язання:

20 : 5 = 4 (з.) - зошитів віддала братові.

20 – 4 = 16 (з.) - зошитів залишилося в сестри.

Відповідь: 16 зошитів.

Завдання 707. На годування птахів у зоопарку витратили ячме­ню 324 кг, проса 380 кг, а кукурудзи — на 128 кг мен­ше, ніж проса. Скільки всього кілограмів зерна витра­тили на годування птахів? (Поясни розв'язання задачі.)

Розв'язання:

1) 380 – 128 = 252 (кг) - витратили кілограмів кукурудзи.

2) 324 + 380 + 252 = 956 (кг) - всього кілограмів зерна витра­тили на годування птахів.

Відповідь: 956 кг зерна.

Склади і розв'яжи подібну задачу.

За перший день у магазині продали 325 кг картоплі, за другий день - 300 кг, за третій день – на 110 кг менше, ніж за другий день. Скільки всього кілограмів картоплі продали за три дні?

Розв'язання:

300 – 110 = 190 (кг) - продали кілограмів картоплі третього дня.

325 + 300 + 190 = 815 (кг) - всього кілограмів картоплі продали за три дні.

Відповідь: 815 кілограмів.

Завдання 708.

972 – 358 – 539 = 75

-972

 358

 614

 

-614

 539

   75

 

278 + (720 – 415) = 583

-720

 415

 305

 

+278

  305

  583

Завдання 709. На птахофабриці за перший квартал року виростили 275 індичат і 380 курчат, а за другий — 178 індичат і 406 курчат. На скільки більше вирости­ли курчат, ніж індичат, за два квартали?

Розв'язання:

275 + 178 = 453 (п.) - виростили індичат за два квартали.

380 + 406 = 786 (п.) - виростили курчат за два квартали.

786 – 453 = 333 (п.) - на стільки більше вирости­ли курчат, ніж індичат, за два квартали.

Відповідь: на 333 птахи.

Завдання 710. На верстаті за 1 год обробляли 7 деталей, а після його вдосконалення — 9 деталей. На скільки деталей більше стали обробляти на верстаті за 8 год? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв'язання:

1 спосіб.

9 – 7 = 2 (д.) - на стільки деталей більше стали обробляти за 1 год.

8 • 2 = 16 (д.) -  на стільки деталей більше стали обробляти за 8 год.

2 спосіб.

8 • 7 = 56 (д.) - обробляли деталей за 8 год до вдосконалення.

8 • 9 = 72 (д.) - обробляли деталей за 8 год після вдосконалення.

72 – 56 = 16 (д.) - на стільки деталей більше стали обробляти за 8 год.

Відповідь: на 16 деталей.

Завдання 711*. На першому полі працювало 13 тракторів, а на другому — 15. Скільки тракторів мають переїха­ти на друге поле, щоб на ньому стало на 10 тракторів більше, ніж залишилося на першому полі?

Розв'язання:

13 + 15 = 28 (т.) - працює тракторів всього.

28 – 10 = 18 (т.) - залишиться тракторів на двох полях разом.

18 : 2 = 9 (т.) - буде тракторів на кожному полі порівно.

9 + 10 = 19 (т.) - повинно бути тракторів на другому полі.

19 - 15 = 4 (т.) - має переїхати тракторів на друге поле.    

Відповідь: 4 трактори.

Завдання 712°.

254 – 127 + 352 = 127 + 352 = 479

256 – 164 + 469 = 92 + 469 = 561

485 – (128 – 39) = 485 – 89 = 396

845 – (169 + 185) = 845 – 354 = 491

Завдання 713°. У парку росте 360 каштанів, беріз — на 296 менше, а кленів — стільки, скільки каштанів і беріз разом. Скільки всього дерев росте в парку?

Розв'язання:

360 – 296 = 64 (д.) - росте беріз.

360 + 64 = 424 (д.) - росте кленів.

360 + 64 + 424 = 848 (д.) - всього росте дерев в парку.

Відповідь: 848 дерев.

Завдання 714.

8 + 4 = 12

10 + 4 = 14 (доданок збільшили на 2, сума збільшилась на 2)

40 + 4 = 44 (доданок збільшили на 30, сума збільшилась на 30)

40 + 10 = 50 (доданок збільшили на 6, сума збільшилась на 6)

40 + 30 = 70 (доданок збільшили на 20, сума збільшилась на 20)

Якщо доданок збільшити (зменшити) на кілька одиниць, тоді сума теж збільшиться (зменшиться) на кілька одиниць.

Завдання 715. Знайди значення першого виразу письмово. Використай результат, щоб знайти значення інших виразів.

576 + 298 = 874

575 + 399 = 974 (один доданок і сума збільшились на 101)

576 + 297 = 873 ( один доданок і сума зменшились на 1)

575 + 398 = 973 ( один доданок і сума збільшились на 100)

576 + 288 = 864 ( один доданок і сума зменшились на 10)

576 + 278 = 854 (один доданок і сума зменшилися на 20)

+576

  298

  874

Завдання 716. Знайди значення виразів способом округлення за зразком.

 

398 + 264  = 662

398 + 300 = 698

698 – 36 = 662

 

546 + 206 = 752

546 + 210 = 756

756 – 4 = 752

 

494 + 306 = 800

494 + 310 = 804

804 – 4 = 800

 

698 + 127 = 825

698 + 130 = 828

828 – 3 = 825

 

434 + 208 = 642

434 + 210 = 644

644 – 2 = 642

 

259 + 496 = 755

259 + 300 = 759

759 – 4 = 755

Завдання 717. Після того як у саду посадили 4 ряди груш по а груш у кожному, залишилося посадити ще b груш. Скільки всього груш мали посадити в саду?

Розв’язання:

4 • а                посадили груш у саду.

4 • а + b         всього груш мали посадити у саду.

Відповідь: 4 • а + b    груш.

Завдання 718. У залі театру 980 місць. На денну виставу вже продано 295 квитків у партер, 76 квитків до амфітеат­ру і 228 квитків на балкон. Скільки ще квитків зали­шилося продати на цю виставу?

 

Розв’язання:

295 + 76 + 228 = 599 (к.) - продано квитків.

980 – 599 = 381 (к.) - залишилось продати квитків.

Відповідь: 381 квиток.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

На скільки більше продали квитків, ніж залишилося?

Завдання 719*. Побудуй круг радіусом r = 2 см. Проведи в ньому 3 хорди (відрізки, що з'єднують дві точки на колі), щоб круг поділився на 7 частин.

 

Завдання 720°. Знайди значення одного виразу стовпчиком. Використай результат для обчислення решти виразів способом округлення.

394 + 487              398 + 487                 494 + 387

594 + 187              294 + 491                 487 + 388

Розв’язання:

+394

  487

  881

394 + 487 = 881

394 + 490 = 884

884 – 3 = 881

 

594 + 187 = 781    (перший доданок збільшили на 200, другий зменшили на 300 , тому сума зменшилася на 100)

594 + 200 = 794

794 – 3 = 791

 

398 + 487 = 885 (перший доданок збільшили на 4, тому сума збільшилась на 4)

398 + 490 = 888

888 – 3 = 885

 

294 + 491 = 785 (перший доданок зменшили на 100, другий – збільшили на 4, тому сума зменшилась на 96)

294 + 500 = 794

794 – 9 = 785

 

494 + 387 = 881 (перший доданок збільшили на 100, другий доданок – зменшили на 100, тому сума не змінилася)

494 + 390 = 884

884 – 3 = 881

 

487 + 388 = 875 (один з доданків зменшили на 6, тому сума зменшилась на 6)

487 + 390 = 877

877 – 2 = 875

Завдання 721°. У бідоні а л води, а в бочці — у 2 рази більше. З бочки використали b л води. Скільки літрів води за­лишилось у бочці? Обчисли, якщо а = 9, b = 12.

Розв’язання:

2 • а               літрів води в бочці.

2 • а – b         залишилось літрів води в бочці.

2 • 9 – 12 =  6 (л) - залишилося літрів води в бочці.         

Відповідь: 6 літрів.

Завдання 722. Склади вирази. Порівняй, як змінюється різниця внаслідок зменшення (збільшення) від'ємника або зменшуваного на кілька одиниць. Зроби висновок.

А

10

10

20

20

22

B

4

6

6

8

10

а – b

 

 

 

 

 

Розв’язання:

10 – 4 = 6

10 – 6 = 4 (від’ємник збільшили на 2, різниця зменшилась на 2)

20 – 6 = 14 (зменшуване збільшили на 10, різниця збільшилась на 10)

20 – 8 = 12 (від’ємник збільшили на 2, різниця зменшилась на 2)

22 – 10 = 12 (зменшуване збільшили на 2, від’ємник зменшили на 2, різниця не змінилася)

Якщо зменшуване збільшити (зменшити) на кілька одиниць, тоді різниця збільшиться (зменшиться) на кілька одиниць.

Якщо від’ємник збільшити (зменшити) на кілька одиниць, тоді різниця зменшиться (збільшиться) на кілька одиниць.

Завдання 723. Знайди значення одного виразу стовпчиком. Використай результат для об­числення решти виразів.

-534

 298

 236

534 – 298 = 236

634 – 297 = 337 (зменшуване збільшили на 100, від’ємник зменшили на 1, різниця збільшиться на 101 – за рахунок зменшуваного збільшиться на 100, за рахунок від’ємника збільшиться на 1)

534 – 287 = 247 (від’ємник зменшили на 11, різниця збільшиться на 11 )

434 – 297 = 137 (зменшуване зменшили на 100, від’ємник зменшили на 1, різниця зменшиться на 99 – за рахунок зменшуваного зменшиться на 100, за рахунок від’ємника збільшиться на 1)

334 – 197 = 137 (зменшуване зменшили на 200, від’ємник зменшили на 101, різниця зменшиться на 99 – за рахунок зменшуваного зменшиться на 200, за рахунок від’ємника збільшиться на 101)

534 – 387 = 147 (від’ємник збільшили на 89, різниця зменшиться на 89)

Завдання 724. Знайди усно значення виразів способом округ­лення і перевір результати письмово.

 

723 – 397 = 326

723 – 400 = 323

323 + 3 = 326

 

835 – 289 = 546

835 – 300 = 535

535 + 11 = 546

 

647 – 316 = 331

647 – 320 = 327

327 + 4 = 331

 

521 – 396 = 125

521 – 400 = 121

121 + 4 = 125

Завдання 725. Петрик 4 дні читав по 9 сторінок, і йому зали­шилося прочитати ще 85 сторінок книжки. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання:

4 • 9 = 36 (с.)  - прочитав сторінок Петрик.

85 + 36 =121 (с.) - у книжці сторінок.

Відповідь: 121 сторінка.

Склади і розв'яжи обернену задачу.

У книжці 121 сторінкв. Петрик 4 дні читав по 9 сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати Петрикові?

Розв'язання:

4 • 9 = 36 (с.) -  прочитав сторінок Петрик.

121 – 36 = 85 (с.) - залишилося прочитати сторінок.

Відповідь: 85 сторінок.

   

  • Даша
    добовляйте ище
    28 лютого 2015 12:38