Інші завдання дивись тут...

Завдання 751. З добутків склади рівності з діленням на 100 і зроби висновок.

4 • 100 = 400                6 • 100 = □              8 • 100 = □

400 : 100 = 4                600 : 100 = □           □ : 100 = □

Розв'язання:

4 • 100 = 400                6 • 100 = 600          8 • 100 = 800

400 : 100 = 4                600 : 100 = 6           800 : 100 = 8

Щоб поділити на 100 число, яке закінчується нулями, треба в ньому справа закрити два нулі.

 

Завдання 752.

80 • 10 : 100 = 800 : 100 = 8

900 : 10 : 10 = 90 : 10 = 9

100 • 5 : 10 = 500 : 10 = 50

100 • 7 : 10 = 700 : 10 = 70

60 – 100 : 100 =60 – 1 = 59

1 • 1 • 1 + 100 = 1 + 100 = 101

 

Завдання 753. Спортсмен пробіг на ковзанах дистанцію 1000 м за 1 хв 40 с. Скільки метрів за секунду він пробігав?

Розв'язання:

Оскільки 1 хв 40 с = 60 с + 40 с = 100 с, тоді

1000 : 100 = 10 (м) - метрів за секунду пробігав спортсмен.

Відповідь: 10 метрів.

 

Завдання 754. (Усно.) Використовуючи діаграму тривалості життя тварин, склади і розв'яжи задачі.

 

Собака живе 24 роки, а миша – 2 років. На скільки років більше живе собака, ніж миша?

Розв'язання:

24 – 2 = 22 (р.) - на стільки років більше живе собака, ніж миша.

Відповідь:  22 роки.

Ластівка живе 9 років, горобець - 11 років, шпак – 12 років. Скільки разом років живуть птахи?

Розв'язання:

9 + 11 + 12 =32 (р.) - разом років живуть птахи.

Відповідь:  32 роки.

 

Шпак живе 12 років, а ластівка - на 3 роки менше. Скільки років живе ластівка? 

Розв'язання:

12 – 3 = 9 (р.) - живе років ластівка.

Відповідь:  9 років.

 

Завдання 755*. Рибак упіймав щуку, яка важить 2 кг та ще третину своєї маси. Яка маса щуки? Завдання підвищеної складності.

Розв'язання:

1 спосіб.

Оскільки уся щука – це три частини, тоді дві частини разом важать 2 кг.

2 : 2 = 1 (кг) – важить 1 частина риби.

3 • 1 = 3 (кг) – важить риба (з частини).

2 спосіб.

Значить 2 кг це вже буде 2/3 ваги, тому

2 : 2 • 3 = 3 (кг) - повна вага щуки.

3 спосіб розв'язування у старших класах. 

Нехай х (кг) - вся маса щуки, тоді х:3 (кг) – третя частина щуки.

Складаємо рівняння і розв'язуємо його.

2 + х:3 = х           

3 • 2 + х = 3 • х

6 + х = 3 • х 

 х - х = 6

(3 - 1) • х = 6

• х = 6

х = 6 : 2

х = 3

Відповідь: 3 кг.

 

Завдання 756°.

5 • 2 • 10 = 10 • 10 = 100

600 : 100 = 6

60 : 10 = 6

500 : 100 = 5

100 • 7 • 1 = 700

6 • 100 : 1 = 600

63 – 9 • 7 : 1 = 63 – 63 = 0

(63 – 9) : 9 = 54 : 9 = 6

 

Завдання 757°. Узимку легковий автомобіль на 1 км шляху витрачає 87 г бензину, а влітку — 80 г. На скільки грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку на 100 км шляху, ніж узимку?

Розв'язання:

1 спосіб.

87 – 80 = 7 (г) - на стільки грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку на 1 км шляху, ніж узимку.

7 • 100  = 700 (г) - на стільки грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку на 100 км шляху, ніж узимку.

2 спосіб.

87 • 100 = 8700 (г) – бензину витрачає на 100 км взимку.

80 • 100 = 8000 (г) – бензину витрачає на 100 км влітку.

8700 – 8000 =  700 (г) - на стільки грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку на 100 км шляху, ніж узимку.

Відповідь:  700 грамів.

 

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число.

Завдання 758. (Усно.)

5 : 5 + 5 = 6             100 : 10 + 10 = 20            0 • 6 + 4 = 4

100 • 1 + 0 = 100       900 : 10 – 1 = 89               8 : 8 – 1 = 0

 

Завдання 759. Користуючись зразком, знайди частки та пояс­ни спосіб обчислення.

80 : 8 = 10

700 : 7 = 100

8 дес. : 8 = 1 дес.

7 сот. : 7 = 1 сот.

Розв'язання:

90 : 9 = 10

9 дес. : 9 = 1 дес.

40 : 4 = 10

4 дес. : 4 = 1 дес.

600 : 6 = 100

6 сот. : 6 = 1 сот.

500 : 10 = 50

5 сот. : 1 дес. = 5 дес.

 

Завдання 760. З 24 кг цукрових буряків одержали 4 кг цу­кру. Скільки кілограмів цукру можна одержати із 600 кг таких буряків?

Розв'язання:

24 кг буряків – 4 кг цукру

600 кг буряків - ? кг цукру.

24 : 4 = 6 (разів) – у стільки менше вийде цукру.

600 : 6  = 100 (кг) - можна одержати кілограмів цукру.

Відповідь:  100 кілограмів.

Склади обернену задачу, щоб знайти число 600.

З 24 кг цукрових буряків одержали 4 кг цу¬кру. Скільки треба кілограмів таких буряків, щоб одержати 100 кілограмів цукру?

Розв'язання:

24 кг буряків – 4 кг цукру.

? кг буряків – 100 кг цукру.

24 : 4 = 6 (разів) – у стільки більше треба буряків.

100 • 6  = 600 (кг) – треба взяти буряків.

Відповідь:  600 кілограмів.

 

Завдання 761. У швейній майстерні було 90 м шовку. Коли пошили кіль­ка суконь, витрачаючи на кожну по 3 м, то залишилося ще 60 м. Скільки пошили суконь? За схе­мою склади план розв'язування і запиши розв'язання.

 

Розв'язання:

90 – 60 = 30 (м) - використали метрів шовку на пошиття суконь.

30 : 3 = 10 (с.) - пошили суконь.

Відповідь:  10 суконь.

 

Завдання 762. Запиши у вигляді рівностей такі твердження.

1) Число 680 менше від числа а на 140.

2) Число b більше від числа 6 у 3 рази.

Розв'язання:

1)  а - 680 = 140

20  b : 6 = 3

 

Завдання 763*. У трьох пакетах було порівну горіхів. Коли з кожного пакета взяли по 6 горіхів, то в них стало стільки горіхів, скільки було раніше в двох пакетах. Скільки горіхів було в кожному пакеті спочатку?

Розв'язання:

1 спосіб.

Нехай х (г.) – горіхів в одному пакеті, тоді х – 6 (г.) – горіхів стало в кожному пакеті. Складемо рівняння: 

3 • (х – 6) = 2х

3х – 18 = 2х

3х – 2х = 18

х = 18 (г.) – горіхів в кожному пакеті спочатку.

2 спосіб.

6 • 3 = 18 (г.) – горіхів взяли всього (горіхів в третьому пакеті).

Відповідь: у кожному пакеті було 18 горіхів.

 

Завдання 764°.

(37 + 33) : 10 = 70 : 10 = 7

(37 + 13) : 5 = 50 : 5 = 10

50 – 20 : 5 = 50 – 4 = 46

50 – 20 : 10 = 50 – 2 = 48

(50 – 20)  : 10 = 30 : 10 = 3

500 – 200 : 2 = 500 – 100 = 400

 

Завдання 765°. У магазин привезли 100 кг борошна. 80 кг бо­рошна було в мішку, а решта — у пакетах, по 2 кг в кожному. Скільки було пакетів з борошном?

Розв'язання:

100 – 80 = 20 (кг) - кілограмів борошна було в пакетах.

20 : 2 = 10 (п.) - було пакетів з борошном.

Відповідь:  10 пакетів.

 

Завдання 766. Кожне із чисел 60, 90, 700, 500 заміни добутком за зразком.

30 = 3 • 10       300 = 3 • 100

Розв'язання:

60 = 6 • 10

90 = 9 • 10

700 = 7 • 100

500 = 5 • 100

 

Завдання 767. Використовуючи закони множення, знайди до­бутки зручними способами.

4 • 10 • 3 = (4 • 3) • 10 = 12 • 10 = 120

6 • 5 • 10 = 30 • 10 = 300

2 • 100 • 3 = (2 • 3) • 100 = 6 • 100 = 600  

100 • 4 • 2 = 100 • (4 • 2) = 100 • 8 = 800

 

Завдання 768. Поясни, як знаходили добутки і частки.

30 • 3 = 90

3 дес. • 3 = 9 дес.

200 • 4 = 800

2 сот. • 4 = 8 сот.

60 : 3 = 20

6 дес. : 3 = 2 дес.

900 : 3 = 300

9 сот. : 3 = 3 сот.

 

Завдання 769. Два учні по-різному знайшли добуток 3 • 20. Поясни, як міркував кожний з них.

1-й учень: 3 • 20 = 20 • 3 = 60 (застосував переставний закон множення).

2-й учень: 3 • 20 = 3 • (2 • 10) = (3 • 2) • 10 = 6 • 10 = 60 (розклав на множники, застосував сполучний закон множення).

 

Завдання 770. (Усно.)

2 • 4 = 8           9 : 3 = 3          10 : 2 = 5           5 • 2 = 10

20 • 4 = 80       90 : 3 = 30       100 : 2 = 50       50 • 2 = 100

200 • 4 = 800   900 : 3 = 300    1000 : 2 = 500   500 • 2 = 1000

 

Завдання 771.

 

В магазин завезли 2 ящики буряків, по 30 кг буряків в кожному ящику, і 4 ящики моркви, по 10 кг моркви в кожному ящику. Яка загальна маса овочів?

Розв'язання:

2 • 30  = 60 (кг) - завезли кілограмів буряків.

4 • 10  = 40 (кг) - завезли кілограмів моркви.

60 + 40 = 100 (кг) - загальна маса овочів.

Відповідь:  100 кілограмів.

 

 

Завдання 772. Через річку збудовано міст завдовжки 70 м. Він має 3 прогони. Довжина середнього прогону 30 м. Знайди довжину крайніх прогонів, якщо вони рівні між собою.

 

Розв'язання:

70 – 30  = 40 (м) - довжина двох крайніх прогонів моста.

40 : 2 = 20 (м) - довжина крайнього прогону моста.

Відповідь:  20 метрів.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

Розв'язання:

На скільки метрів середній прогін більший від крайнього, якщо довжини крайніх прогонів рівні між собою?

 

Завдання 773.

х • 4 = 800

х = 800 : 4

х = 200

200 • 4 = 800

600 : x = 100

х = 600 : 100

х = 6

600 : 6 = 100

x : 3 = 200

х = 200 • 3

х = 600

600 : 3 = 200

 

Завдання 774*. Знайди суму всіх трицифрових чисел, сума цифр у записах яких дорівнює 3.

Розв'язання:

Всі трицифрові числа, сума цифр у записах яких дорівнює 3:

102, 120, 111, 201, 210, 300

102 + 120 + 111 + 201 + 210 + 300 = (102 + 111 + 201) + (300 + 120 + 210) =

= 414 + 630 = (400 + 600) + (14 + 30) = 1044

 

Завдання 775°. Дорослий пройшов на лижах 900 м за 3 хв, а хлопчик — 400 м за 2 хв. На скільки більше метрів проходив за 1 хв дорослий, ніж хлопчик?

Розв'язання:

900 : 3 = 300 (м) - проходив метрів дорослий за 1 хв.

400 : 2 = 200 (м) - проходив метрів хлопчик за 1 хв.

300 – 200 = 100 (м) - на стільки більше метрів проходив за 1 хв дорослий, ніж хлопчик.

Відповідь:  100 метрів.

Інші завдання дивись тут... 

 • DE_MASTER
  ПлохоD: ОТЛ СПС
  24 лютого 2015 18:09
 • Вова
  горбаль володя
  19 березня 2015 19:39
 • Олександр
  Задача 755 поставлена не коректно і не має розв'язку(НА МОЮ ДУМКУ).Запропонований варіант розв'язку мене просто шокує. Дякую, вибачте!!! ------> у задачі розуміють, що повна вага 2 кг і ще 1/3 частини від повної ваги. Тоді задача розв'язана вірно, Описка (слово "чотири" замість "три") виправлена. Дякуємо.
  24 лютого 2017 14:48