Інші завдання дивись тут...

Завдання 776°.

50 • 3 – 60 = 150 – 60 = 90

7 • 40 + 20 = 280 + 20 = 300

3 • 200 – 80 = 600 – 80 = 520

800 : 2 + 400 = 400 + 400 = 800

400 : 2 + 600 : 2 = 200 + 300 = 500

(400 + 600) : 2 = 1000 : 2 = 500

Завдання 777. (Усно.)

10 • 3 = 30

20 • 3 = 60

30 • 3 = 90

300 • 3 = 900

200 • 3 = 600

20 : 2 = 10

60 : 2 = 30

100 : 2 = 50

400 : 2 = 200

600 : 2 = 300

Завдання 778. Розглянь різні способи ділення числа на добуток.

Завдання 779. За записами поясни, як поділили число на до­буток.

24 : (3 • 2) = 24 : 6 = 4

24 : (3 • 2) = (24 : 3) : 2 = 8 : 2 = 4

Поділити число на добуток можна послідовно: спочатку поділити число на один з множників, а потім результат поділити на інший множник.

Завдання 780.

Виконай обчислення двома способами.

18 : (2 • 3)            80 : (4 • 2)           900 : (3 • 3)

Розв'язання:

18 : (2 • 3) = 18 : 6 = 3

18 : (2 • 3) = (18 : 2) : 3 = 9 : 3 = 3

80 : (4 • 2) = 80 : 8 = 10

80 : (4 • 2) = (80 : 4) : 2 = 20 : 2 = 10

900 : (3 • 3) = 900 : 9 = 100

900 : (3 • 3) = (900 : 3) : 3 = 300 : 3 = 100

Завдання 781. Обчисли способом послідовного ділення.

36 : (9 • 2)        72 : (3 • 8)         60 : (10 • 2)         400 : (10 • 5)

Розв'язання:

36 : (9 • 2) = (36 : 9) : 2 = 4 : 2 = 2

72 : (3 • 8) = (72 : 8) : 3 = 9 : 3 = 3

60 : (10 • 2) = (60 : 10) : 2 = 6 : 2 = 3

400 : (10 • 5) = (400 : 10) : 5 = 40 : 5 = 8

Завдання 782. Виконай ділення, розклавши дільник на множ­ники.

Зразок. 54 : 18 = 54 : (6 • 3) = 3.

48 : 16          72 : 36         80 : 40           64 : 16

Розв'язання:

48 : (8 • 2) = (48 : 8) : 2 = 6 : 2 = 3

72 : 36 = 72 : (9 • 4) = (72 : 9) : 4 = 8 : 4 = 2

80 : 40 = 80 : (10 • 4) = (80 : 10) : 4 = 8 : 4 = 2

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = (64 : 8) : 2 = 8 : 2 = 4  

Завдання 783. На 3 дні шести вівцям дають 36 кг сіна. Скільки сіна дають одній вівці на день?

Розв'язання:

1) 36 : 6 = 6 (кг) -дають сіна одній вівці на 3 дні.

2) 6 : 3 = 2 (кг) - дають сіна одній вівці на один день.

Відповідь: 2 кг.

Розв'яжи задачу іншим способом за схемою.

 

Розв'язання:

36 : 3 = 12 (кг) - дають сіна шістьом вівцям на один день.

12 : 6 = 2 (кг) - дають сіна одній вівці на один день.

Відповідь: 2 кг.

Завдання 784. Перше число 800, друге — в 2 рази менше за перше, а третє — у 4 рази менше за друге. Знайди третє число.

Розв'язання:

800 : 2 = 400 друге число.

400 : 4 = 100 третє число.

Відповідь: 100.

Завдання 785*. Число 42 поділи послідовно на 7 і 2. На яке число поділили 42?

Розв'язання:

(42 : 7) : 2 = 42 : (7 • 2) = 42 : 14 = 3

Відповідь: 14.

Завдання 786°.

360 : (10 • 6) = (360 : 10) : 6 = 36 : 6 = 6

640 : (8 • 10) = (640 : 10) : 8 = 64 : 8 = 8

72 : (9 • 2) = (72 : 9) : 2 = 8 : 2 = 4

240 : (3 • 4) = (240 : 4) : 3 = 60 : 3 = 20

60 : (3 • 10) = (60 : 10) : 3 = 6 : 3 = 2

80 : (4 • 5) = (80 : 4) : 5 = 20 : 5 = 4

Завдання 787°. Перше число 60, друге — у 3 рази менше за перше, а третє — у 4 рази менше за друге. Знайди третє число.

Розв'язання:

60 : 3 = 20 друге число.

20 : 4 = 5 третє число.

Відповідь: 5.

Завдання 788. Поясни, як знайшли частку 80 : 20 способом послідовного ділення та способом випробовування.

Спосіб послідовного ділення:

80 : 20 = 80 : (10 • 2) = (80 : 10) : 2 = 4

Спосіб випробовування:

20 • 2 = 40 (число 2 не підходить);

20 • 3 = 60 (число 3 не підходить);

20 • 4 = 80 (число 4 підходить).

Отже, 80 : 20 = 4.

Завдання 789.

600 : 30 = 600 : (10 • 3) = (600: 10) : 3 = 60 : 3 = 20

800 : 40 = 800 : (10 • 4) = (800 : 10) : 4 = 80 : 4 = 20      

1000 : 200 = 1000 : (100 • 2) = (1000 : 100) : 2 = 10 : 2 = 5

Завдання 790. Знайди частки зручним способом.

60 : 30        100 : 20           60 : 20                 800 : 400

90 : 30        80 : 40             100 : 50               800 : 40

Розв'язання:

60 : 30 = 60 : (10 • 3) = (60 : 10) : 3 = 6 : 3 = 2

90 : 30 = 90 : (10 • 3) = (90 : 10) : 3 = 9 : 3 = 3   

100 : 20 = 100 : (10 • 2) = (100 : 10) : 2 = 10 : 2 = 5

80 : 40 = 80 : (10 • 4) = (80 : 10) : 4 = 8 : 4 = 2

60 : 20 = 60 : (10 • 2) = (60 : 10) : 2 = 6 : 2 = 3

100 : 50 = 100 : (10 • 5) = (100 : 10) : 5 = 10 : 5 = 2

800 : 400 = 800 : (100 • 4) = (800 : 100) : 4 = 8 : 4 = 2

800 : 40 = 800 : (10 • 4) = (800 : 10) : 4 = 80 : 4 = 20

Завдання 791. 900 яєць розклали в лотки, по 30 у кожний. Скільки потрібно було лотків?

Розв'язання:

900 : 30 = 30 (л.) - потрібно було лотків.

Відповідь: 30 лотків.

Завдання 792. Для приготування розсолу для соління помідо­рів взяли 60 кг води, а солі — у 20 разів менше. На скільки кілограмів менше взяли солі, ніж води?

Розв'язання:

60 : 20 = 3 (кг) - взяли солі.

60 – 3 = 57 (кг) - на стільки менше взяли солі, ніж води.

Відповідь: 57 кілограмів.

Завдання 793. На будівництві працювало a жінок, а чолові­ків — у k разів більше. На скільки більше працювало чоловіків, ніж жінок?

Розв'язання:

1) а • k (чол.) - працювало чоловіків на будівництві.

2) а • k – а (чол.) - на стільки більше працювало чоловіків, ніж жінок.

Відповідь: чоловіків на а • k - а більше.

Завдання 794*. Розглянь малюнок. Знайди і запиши 12 три­кутників і 7 чотирикутників.

 

Розв'язання:

Трикутники: AOB, DOС, AOD, BOC, AOM, MOD, BOK, KOC, BAD, DCB, ABC, ADC.

Чотирикутники: ABKM, MKCD, ABCD, ABKO, OKCD, ABOM, MOCD

Завдання 795°.

72 : (8 + 1) = 8

(8 + 1) : 1 = 9

(14 + 28) : (6 • 1) = 42 : 6 = 7

(48 - 48) : 6 = 0

(0 • 12) : 2 = 0

(8 + 4) : 1 = 12

Завдання 796°. У квітковий магазин завезли 100 гладіолусів. П'яту частину квітів становили білі гладіолуси, а реш­ту — червоні. Скільки червоних гладіолусів завезли в магазин?

Розв'язання:

1 спосіб

100 : 5 = 20 (гл.) - білих гладіолусів завезли в магазин.

100 – 20 = 80 (гл.) - червоних гладіолусів завезли в магазин.

2 спосіб

5 – 1 = 4 (частини) – частин становлять червоні гладіолуси.

100 : 5 = 20 (к.) – квітів припадає на одну частину.

20 • 4 = 80 (к.) – червоних гладіолусів завезли в магазин.

Відповідь: 80 гладіолусів.

Завдання 797. Дівчинка складала букети. Для кожного буке­та вона брала 3 білі й 2 червоні квітки. Скільки всього квіток у 7 букетах? (Розглянь розв'язання задачі різ­ними способами. Поясни, про що дізналися кожною дією.)

Розв'язання:

1-й спосіб                      

(3 + 2) • 7 = 35 (к.)     

1) 3 + 2 = 5 (к.) - квіток разом у одному букеті.

2) 5 • 7 = 35 (к.) - квіток разом у семи букетах.

2-й спосіб

3 • 7 + 2 • 7 = 35 (к.)

1) 3 • 7 = 21 (к.) - білих квіток у семи букетах.

2) 2 • 7 = 14 (к.) - червоних квіток у семи букетах.

3) 21 + 14 = 35 (к.) - квіток разом у семи букетах.

Відповідь: 35 квіток.

Завдання 798. 1) Поясни, як помножили суму на число.

(4 + 3) • 9 = 7 • 9 = 63

2) Розглянь інший спосіб множення суми на число.

(4 + 3) • 9 = 4 • 9 + 3 • 9 = 36 + 27 = 63

Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і знайдені добутки додати.

Завдання 799. Застосуй правило в обчисленнях.

(20 + 8) • 3            (300 + 60) • 2                           (100 + 30 + 4) • 3

Розв'язання:

(20 + 8) • 3 = (20 • 3) + (8 • 3) = 60 + 24 = 84  

(300 + 60) • 2 = (300 • 2) + (60 • 2) = 600 + 120 = 720

(100 + 30 + 4) • 3 = (100 • 3) + (30 • 3) + (4 • 3) = 300 + 90 + 12 = 402

Завдання 800. На кожну тарілку мама поклала 5 вареників з картоплею і 3 вареники з м'ясом. Скільки всього ва­реників вона поклала на 4 тарілки? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв'язання:

1-й спосіб                      

5 + 3 = 8 (в.) - вареників разом на 1 тарілці.

8 • 4 = 32 (в.) - вареників разом на 4 тарілках.

2-й спосіб

5 • 4 = 20 (в.) - всього вареників з картоплею.

3 • 4 = 12 (в.) - всього вареників з м’ясом.

20 + 12 = 32 (в.) - всього вареників поклала мама.

Відповідь: 32 вареники.

Інші завдання дивись тут...  

 • Ірина
  Клас,очень хороший сайт всегда помогает smile
  2 березня 2015 21:51
 • кристина
  спосибо ты мне помогла.
  4 березня 2015 10:47
 • Олександра
  Зверніть увагу на задачу 794! Скільки трикутників потрібно знайти??? ----- На цьому малюнку тільки 12 трикутників (помилка в умові завдання)
  29 березня 2020 14:54