Інші завдання дивись тут...

Завдання 801.

72 : 8 = 9         600 : 20 : 6 = 5         72 : 8 : 3 = 3           800 - 80 : 4 = 780

8 • 7 = 56         500 : 5 : 10 = 10       72 : (8 • 3) = 3        300 + 30 • 3 = 390

 

Завдання 802. Щоб приготувати розчин для укладання цег­ли, взяли 60 кг піску, а цементу — на 40 кг менше. У скільки разів узяли менше цементу, ніж піску?

Розв’язання:

60 – 40 = 20 (кг) - взяли цементу.

60 : 20 = 3 (р.) - у стільки разів менше взяли цементу, ніж піску.

Відповідь: у 3 рази.

 

Завдання 803. Щоб приготувати тісто, взяли а кг борошна, а води — в 9 разів менше. Скільки вийшло кілограмів тіста?

Розв’язання:

а : 9            взяли кілограмів води.

а + а : 9      вийшло кілограмів тіста.

Відповідь: а + а : 9 кілограмів.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні задачі дру­гою була дія віднімання.

На скільки більше кілограмів взяли борошна, ніж води?

Розв’язання:

а : 9 (кг) – води взяли.

а – а : 9 (кг) – на стільки більше взяли борошна, ніж води.

Відповідь: юорошна взяли на а – а : 9 кг більше, ніж води.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні задачі дру­гою була дія віднімання.

На скільки менше кілограмів взяли води, ніж борошна?

Розв’язання:

а : 9 (кг) – води взяли.

а – а : 9 (кг) – на стільки менше взяли води, ніж борошна.

Відповідь: води взяли на а – а : 9 кг менше, ніж борошна.

 

Завдання 804*. Господарка хотіла купити кавун масою 3 кг, а купила — масою 5 кг, тому заплатила на 6 грн біль­ше. Скільки коштував куплений кавун?

Розв’язання:

5 – 3 = 2 (кг) – на стільки більша маса кавунів.

6 : 2 = 3 (грн) - коштував один кілограм (ціна) кавуна.

3 • 5 = 15 (грн) - коштував куплений кавун.

Відповідь: 15 гривень.

 

Завдання 805°. Запиши вирази та обчисли їх.

1) Дільник 8, а ділене є добутком чисел 4 і 6.

2) Зменшуване 42, а від'ємник є часткою чисел 14 і 7.

3) Суму чисел 8 і 9 збільшити в 9 разів.

Розв’язання:

1) (4 • 6) : 8 = 24 : 8 = 3

2) 42 – (14 : 7) = 42 – 2 = 40

3) (8 + 9) • 9 = 17 • 9 = (10 • 9) + (7 • 9) = 90 + 63 = 153

 

Завдання 806°. Продали 6 дитячих шарфів по 30 грн і 3 ша­почки по 30 грн. Скільки одержали грошей за ці речі? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання:

1 спосіб

6 + 3 = 9 (р.) - продали шарфів і шапочок (речей) разом.

9 • 30 = 270 (грн) - одержали грошей за ці речі.

1 спосіб

6 • 30 = 180 (грн) - одержали грошей за дитячі шарфи.

3 • 30 = 90 (грн) - одержали грошей за шапочки.

180 + 90 = 270 (грн) - одержали грошей за ці речі.

Відповідь: 270 гривень.

 

Завдання 807. 1) Знайди добутки двома способами.

(3 + 7) • 4                    (5 + 2) • 3                  (6 + 4) • 9

Розв’язання:

(3 + 7) • 4 = 40        (3 + 7) • 4 = (3 • 4) + (7 • 4) = 12 + 28 = 40       

(5 + 2) • 3 = 21        (5 + 2) • 3 = (5 • 3) + (2 • 3) = 15 + 6 = 21                  

(6 + 4) • 9 = 90        (6 + 4) • 9 = (6 • 9) + (4 • 9) = 54 + 36 = 90

2) Знайди добутки зручним способом.

(20 + 7) • 3                  (4 + 6) • 8                  (300 + 6) • 2

Розв’язання:

(20 + 7) • 3 = (20 • 3) + (7 • 3) = 60 + 21 = 81            

(4 + 6) • 8 = 10 • 8 = 80                

(300 + 6) • 2 = (300 • 2) + (6 • 2) = 600 + 12 = 612

 

Завдання 808. 1) Поясни, як знайшли добуток 24 • 3.

20 • 3 = 60

4 • 3 = 12

60 + 12 = 72

2) 32 • 2 = (30 • 2) + (2 • 2) = 60 + 4 = 64

   12 • 5 = (10 • 5) + (2 • 5) = 50 + 10 = 60

   42 • 2 = (40 • 2) + (2 • 2) = 80 + 4 = 84

   23 • 4 = (20 • 4) + (3 • 4) = 80 + 12 = 92

   17 • 4 = (10 • 4) + (7 • 4) = 40 + 28 = 68

   19 • 3 = (10 • 3) + (9 • 3) = 30 + 27 = 57

   25 • 3 = (20 • 3) + (5 • 3) = 60 + 15 = 75

   33 • 3 = (30 • 3) + (3 • 3) = 90 + 9 = 99

 

Завдання 809. До школи-інтернату привезли 3 мішки цибулі, по 36 кг у кожному, і 2 мішки часнику, по 35 кг у кожному. Скільки всього кілограмів овочів привезли?

Розв’язання:

36 • 3 = 108 (кг) - привезли цибулі.

35 • 2 = 70 (кг) - привезли часнику.

108 + 70 = 178 (кг) - привезли овочів.

Відповідь: 178 кілограмів.

 

Завдання 810. У майстерні в двох сувоях по 21 м тканини і в од­ному сувої 15 м. Чи вистачить цієї тканини, щоб пошити 11 занавісок, якщо на кожну з них витрачають по 5 м?

Розв’язання:

21 • 2 = 42 (м) - метрів тканини у двох сувоях .

42 + 15 = 57  (м) - метрів тканини у майстерні разом.

5 • 11 = 55 (м) - тканини вистачить, щоб пошити 11 занавісок.

57 > 55

Відповідь: так, вистачить.

 

Завдання 811. За 5 однакових блокнотів заплатили а гривень. Скільки коштує один блокнот? Скільки треба заплати­ти за k таких блокнотів?

Розв’язання:

а : 5  -  гривень коштує один блокнот (ціна).

k • а : 5  -  гривень коштують k блокнотів (вартість k блокнотів).

Відповідь: k • а : 5  гривень.

 

Завдання 812*. Якщо кожний хлопчик візьме по 3 олівці, то один олівець залишиться. А якщо візьмуть по 4 олів­ці, то не вистачить одного олівця. Скільки всього олів­ців і скільки хлопчиків?

Розв’язання:

Нехай хлопчиків є х, тоді складемо рівняння:

4x – 1 = 3x + 1

4x – 1 – 3x - 1 = 0

x – 2 = 0

x = 0 + 2

x = 2

Два хлопчики взяли по 2 • 3 + 1 = 7 олівців.

Відповідь: 7 олівців, 2 хлопчики.   

 

Завдання 813°. Столяр робить за день 12 рам, а його поміч­ник — 7. Скільки рам вони зробили разом за 5 днів?

Розв’язання:

1 спосіб

12 + 7 = 19  (р.) - робить рам столяр і помічник разом за один день.

19 • 5 = 95 (р.) - зробили рам за 5 днів.

2 спосіб

12 • 5 = 60р.) – зробить рам столяр.

7 • 5 = 35 (р.) – зробить рам помічник.

60 + 35 = 95 (р.) – зроблять рам разом.

Відповідь: 95 рам.

 

Завдання 814°.

28 • 3 = 84

84 – 72 = 12

12 • 5 = 60

60 : 20 = 3

3 • 9 = 27

27 • 3 = 81

81 : 9 = 9 

9 + 19 = 28 

 

Завдання 815. На змаганнях у першому запливі брало участь 4 човни по 8 спортсменів, а в другому — 3 човни, та­кож по 8 спортсменів. Скільки всього спортсменів бра­ло участь у двох запливах? (Розглянь розв'язання за­дачі різними способами).

Розв'язання:

1-й спосіб 8 • (4 + 3) = 56 (с.) 

4 + 3 = 7 (ч.) – човнів брало участь в двох запливах. 

8 • 7 = 56 (с.) – спортсменів брало участь в двох запливах.

2-й спосіб  8 • 4 + 8 • 3 = 56 (с.)

8 • 4 = 32 (с.) – спортсменів брало участь у першому запливі.

8 • 3 = 24 (с.) – спортсменів брало участь у другому запливі.

32 + 24 = 56 (с.) – спортсменів брало участь в двох запливах.

Відповідь: 56 спортсменів.

 

Завдання 816. Поясни, як помножили число на суму.

5 • (3 + 6) = 5 • 9 = 45

Розглянь інший спосіб множення числа на суму.

5 • (3 + 6) = 5 • 3 + 5 • 6 = 15 + 30 = 45

Щоб помножити число на суму, можна помножити число на кожний доданок і знайдені добутки додати.

а • (b+ с) = а • b+ а • с — ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно додавання.

 

Завдання 817.

7 • (20 + 5) = (7 • 20) + (7 • 5) = 140 + 35 = 175

3 • (300 + 20) = (3 • 300) + (3 • 20) = 900 + 60 = 960

4 • (200 + 4) = (4 • 200) + (4 • 4) = 800 + 16 = 816

 

Завдання 818. Обчисли зручним способом.

14 • (3 + 7)              8 • (20 + 8)               6 • (30 + 5)

Розв’язання:

14 • (3 + 7) = 14 • 10 = 140            

8 • (20 + 8) = (8 • 20) + (8 • 8) = 160 + 64 = 224              

6 • (30 + 5) = (6 • 30) + (6 • 5) = 180 + 30 = 210

 

Завдання 819. За рівнянням х + 200 = 500 склади і розв'яжи задачу.

Після того, як на склад привезли 200 мішків картоплі, на складі стало 500 мішків. Скільки мішків картоплі було спочатку на складі?

Розв’язання:

Нехай на складі було х мішків картоплі, тоді х + 200 стало на складі мішків картоплі.

Складемо рівняння:

х + 200 = 500

х = 500 – 200

х = 300

Відповідь: 300 мішків.

 

Завдання 820. Узимку корові на день дають 6 кг буряків. Скільки потрібно буряків трьом коровам на 5 днів?

Розв’язання:

1 спосіб

6 • 5 = 30 (кг) - потрібно буряків одній корові на 5 днів.

30 • 3 = 90 (кг) - потрібно буряків трьом таким коровам.

2 спосіб

6 • 3 = 18 (кг) - потрібно буряків трьом коровам на один день.

18 • 5 = 90 (кг) - потрібно буряків трьом коровам на 5 днів.

Відповідь: 90 кілограмів.

 

Завдання 821*. Побудуй пряму і відклади на ній відрізок, до­вжина якого дорівнює сумі довжин відрізків АВ і CD.

 

Оскільки, AB = 45 мм та  CD = 50 мм, тоді 

АD = АВ + CD = 45 + 50 = 95 (мм) довжина шуканого відрізка.

45 + 50 = 95 (мм) довжина шуканого відрізка.

 

Завдання 822°.

2 • 300 > 500              13 • 3 < 40                   50 = 25 • 2

800 : 40 = 20               33 • 3 > 90                   80 < 27 • 3

 

Завдання 823°. Швачка шиє за день 12 сорочок, а її учени­ця — на 5 сорочок менше. Скільки сорочок вони по­шиють разом за 5 днів, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Розв’язання:

1 спосіб

12 – 5 = 7 (с.) - шиє сорочок за один день учениця.

12 + 7 = 19 (с.) - шиють сорочок за один день разом.

19 • 5 = 95 (с.) - пошиють сорочок за 5 днів разом.

2 спосіб

12 – 5 = 7 (с.) - шиє сорочок за один день учениця.

12 • 5 = 60 (с.) - пошиє сорочок швачка за 5 днів.

7 • 5 = 35 (с.) - пошиє сорочок учениця за 5 днів.

60 + 35 = 95 (с.) - пошиють сорочок разом за 5 днів.

Відповідь: 95 сорочок.

 

Завдання 824. При множенні одноцифрового числа на дво­цифрове застосовують переставну властивість дії мно­ження:

3 • 28 = 28 • 3 = 84.

Застосовуючи переставну властивість, знайди добут­ки.

2 • 23           3 • 31       4 • 12          5 • 11

Розв’язання:

2 • 23 = 23 • 2 = 46              

3 • 31 = 31 • 3 = 93

4 • 12 = 12 • 4 = 48

5 • 11 = 11 • 5 = 55

 

Завдання 825. (Усно.) За 1 с хлопчик пробігає відстань у 6 м. Скільки метрів він пробіжить за 15 с?

Розв’язання:

6 • 15 = 90 (м) - метрів пробіжить хлопчик.

Відповідь: 90 метрів. 

Інші завдання дивись тут... 

  • анна
    спосибо!!!!
    19 березня 2015 16:58