Інші завдання дивись тут...

Завдання 826. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скіль­ки потрібно силосу шести вівцям на тиждень?

Розв’язання:

1 спосіб.

2 • 7 = 14 (кг) - потрібно силосу одній вівці на тиждень.

14 • 6 = 84 (кг) - потрібно силосу шести таким вівцям.

2 спосіб.

2 • 6 = 12 (кг) - потрібно силосу шести вівцям на один день.

12 • 7 = 84 (кг) - потрібно силосу шести вівцям на 7 днів.

3 спосіб.

2 • 6 • 7 = 2 • 7 • 6 = 84 (кг) - потрібно силосу шести вівцям на 7 днів.

Відповідь: 84 кілограмів.

 

Завдання 827. Для ремонту двох під'їздів витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший під'їзд витратили 6 банок фарби. Скільки кілограмів фарби пішло для ремонту другого під'їзду? (Розв'яжи задачу двома спо­собами.)

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз Вираз (4 • 17) – (4 • 6)

4 • 17 = 68 (кг) - витратили фарби для ремонту двох під'їздів.

4 • 6 = 24 (кг) - витратили фарби для ремонту першого під'їзду.

68 – 24 = 44 (кг) - витратили фарби для ремонту другого під'їзду.

2 спосіб. Вираз 4 • (17 – 6) 

17 – 6 = 11 (б.) - витратили банок фарби для ремонту другого під'їзду.

4 • 11 = 44 (кг) - витратили кілограмів фарби для ремонту другого під'їзду.

Відповідь: 44 кілограми.

 

Завдання 828. Знайди значення виразів, якщо а = 24.

3 • а             (60 - а) : 4                    60 - а : 4

Розв’язання:

3 • 24 = 24 • 3 = (20 • 3) + (4 • 3) = 60 + 12 = 72          

(60 – 24) : 4 = 36 : 4 = 9                   

60 – 24 : 4 = 60 – 6 = 54

 

Завдання 829. Учень побудував пряму і послі­довно відклав на ній відрізки, які є сто­ронами прямокутника ABCD. Виміряй довжину утвореного відрізка.

 

Відповідь: АВ + ВС + СD + DА  = 4 • АВ

 

Завдання 830. Побудуй пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сто­ронами прямокутника КМОР.

 

Знай­ди периметр прямокутника.

Розв’язання:

Р = 30 мм + 13 мм + 30 мм + 13 мм = 86 мм 

Запиши рівність для обчислення периметра пря­мокутника з довжиною а і шириною b.

Розв’язання:

Р = (a + b) • 2

Р = 2 • а + 2 • b

 

Завдання 831*. Івась почав читати книжку, коли Маринка вже прочитала 18 сторінок тієї самої книжки. Чи на­здожене Івась Маринку за 5 днів, якщо читатиме що­дня по 11 сторінок, а Маринка — по 7 сторінок?

Розв’язання:

11 • 5 = 55 (с.) - сторінок прочитає Івась.

7 • 5 + 18 = 53 (с.) - до того часу прочитає Маринка.

Відповідь: так, наздожене.

 

Завдання 832°. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її.

У десяти мішках було 500 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі буде у 12 таких мішках?

10 мішків — 500 кг

12 мішків — ?

Розв’язання:

500 : 10 = 50 (кг) - кілограмів картоплі було в одному мішку.

50 • 12 = 600 (кг.) - буде кілограмів картоплі.

Відповідь: 600 кілограмів.

 

Завдання 833°.

5 • 25 + 3 = 25 • 5 + 3 = (20 • 5) + (5 • 5) + 3 = 100 + 25 + 3 = 128

3 • 33 – 1 = (33 • 3 ) -1 = (30 • 3) + (3 • 3) - 1 = 90 + 9 - 1 = 98

2 • 13 • 3 = 13 • (2 • 3) = 13 • 6 = (10 • 6) + (3 • 6) = 60 + 18 = 78

3 • 18 : 9 = (18 : 9) • 3 = 2 • 3 = 6

(70 – 10) : 20 = 60 : 20 = 3

70 – 10 : 2 = 70 – 5 = 65

7 • 13 + 9 = 13 • 7 + 9 = (10 • 7) + (3 • 7) + 9 = 70 + (21 + 9) = 100 

13 • 7 – 9 = (10 • 7) + (3 • 7) – 9 = 70 + 21 – 9 = 82   

 

Завдання 834. 1) Розглянь записи і прочитай пояснення.

3 • 24 = □

3 • 20 = 60

3 • 4 = 12

60 + 12 = 72

При множенні одноцифрового числа на двоцифрове можна спочатку двоцифрове число розкласти на розрядні доданки, а потім одноцифрове число помножити окремо на доданки і результати додати.

2) Знайди добутки, розклавши другий множник на розрядні доданки:

2 • 48,        3 • 32,         4 • 14.

Розв’язання:

2 • 48 = (2 • 40) + (2 • 8) = 80 + 16 = 96        

3 • 32 = (3 • 30) + (3 • 2) = 90 + 6 = 96         

4 • 14 = (4 • 10) + (4 • 4) = 40 + 16 = 56

 

Завдання 835. (Усно.)

4 • 7 = 28

4 • 9 = 36

4 • 11 = 4 • (10 + 1) = 40 + 4 = 44

4 • 13 = 4 • (10 + 3) = 40 + 12 = 52

4 • 15 = 4 •  (10 + 5) = 40 + 20 = 60

4 • 17 = 4 • (10 + 7) = 40 + 28 = 68

4 • 19 = 4 • (10 + 9) = 40 + 36 = 76

4 • 21 = 4 • (20 + 1) = 80 + 4 = 84

4 • 23 = 4 • (20 + 3) = 80 + 12 = 92

4 • 25 = 4 • (20 + 5) = 80 + 20 = 100

 

Завдання 836. (Усно.) Склади і розв'яжи задачу.

Погодинний заробіток

Час

Разом

16 грн

14 грн

5 год

6 год

?

Перший робітник за годину заробляє 16 грн., а другий – 14 грн. Перший робітник працював 5 год , другий – 6 год. Скільки грошей заробили два робітники разом?

Розв’язання: вираз (16 • 5) + (14 • 6)

16 • 5 = 80 (грн) - заробив перший робітник.

14 • 6 = 84 (грн) - заробив другий робітник.

80 + 84 = 164 (грн) - заробили два робітники разом.

Відповідь: 164 гривні.

 

Завдання 837. Склади істинні рівності з виразів та їх значень ( 7, 9, 80, 79, 64, 4).

 4 • 16                     62 – 11  • 5              9 • 11 – 20  

80 : 20                     2 • 48 – 16               63 : 7 + 0

Розв’язання:

4 • 16 = 64

80 : 20 = 4

62 – 11 • 5 = 7

2 • 48 – 16 = 80

9 • 11 – 20 = 79

63 : 7 + 0 = 9

 

Завдання 838. Один оператор за 8 год набирає на комп'ютері 32 сторінки тексту. Інший оператор за той самий час набирає 40 сторінок. Який оператор набере за 1 год більше сторінок і на скільки більше?

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз (32 : 8) – (40 : 8)

32 : 8 = 4 (с.) - набирає сторінок перший оператор за 1 год.

40 : 8 = 5 (с.) - набирає сторінок другий оператор за 1 год.

5 – 4 = 1 (с.) - на стільки більше сторінок набирає за 1 год другий оператор, ніж перший.

2 спосіб. Вираз (40 – 32) : 8

40 – 32 = 8 (с.) - на стільки більше сторінок набирає другий оператор за 8 год.

8 : 8 = 1 (с.) - на стільки більше сторінок набирає за 1 год другий оператор, ніж перший.

Відповідь: на 1 сторінку.

 

Завдання 839. 15 г крейди згодували п'яти куркам за день. Скільки потрібно крейди, щоб задовольнити денну по­требу в ній 27 курей?

Розв’язання: вираз (15 : 5) • 27

15 : 5 = 3 (г) - крейди давали одній курці на день.

27 • 3 = 81 (г) - потрібно крейди.

Відповідь: 81 грам.

 

Завдання 840*. У трьох братів 22 олівці. У старшого — у 2 рази більше, ніж у молодшого, а в середнього — на 2 олівці більше, ніж у молодшого. Скільки олівців у кожного брата?

Розв’язання:

1 спосіб.

22 – 2 = 20 (ол.) - олівців порівно у чотирьох пачках (дві у старшого брата, одна у середнього, одна у молодшого)

20 : 4 = 5 (ол.) - олівців у молодшого брата.

5 • 2 = 10 (ол.) - олівців у старшого брата.

5 + 2 = 7 (ол.) - олівців у середнього брата.

2 спосіб.

Нехай х олівців у молодшого брата, тоді

2 • х олівців у старшого брата,

х + 2 олівців у середнього брата.

Складемо рівняння

2х + х + х + 2 = 22

4 х + 2 = 22

4х = 22 – 2

4х = 20

х = 20 : 4

х = 5

У молодшого брата 5 олівців.

5 + 2 = 7 ,  середнього – 7 олівців,

5 • 2 = 10 , у старшого – 10 олівців .

Відповідь: 5 олівців, 7 олівців, 10 олівців.

 

Завдання 841°.

2 • 35 : 10 = 70 : 10 = 7

3 • 24 : 9 = 72 : 9 = 8

(24 + 18) : 6 = 42 : 6 = 7

43 • 2 – 18 = 86 – 18 = 68

15 • 5 – 16 = 75 – 16 = 59

(35 + 10) : 5 = 45 : 5 = 9

(13 + 17) • 3 = 30 • 3 = 90

13 + 17 • 3 = 13 + 51 = 64

 (98 – 50) : 8 = 48 : 8 = 6

 

Завдання 842°. Маса шланга завдовжки 1 м становить 3 кг. Яка маса двох таких шлангів завдовжки 13 м кожний?

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз (2 • 3) • 13

2 • 3 = 6 (кг) - маса двох шлангів завдовжки 1 м.

6 • 13 = 78 (кг) - маса двох шлангів завдовжки 13 м кожний.

2 спосіб. Вираз (13 • 3) • 2

13 • 3 = 39 (кг) - маса шланга завдовжки 13 м.

39 • 2 = 78 (кг) - маса двох таких шлангів.

Відповідь: 78 кілограми.

 

Завдання 843. Склади вирази та постав їх значення в порядку зменшення і прочитаєш назву одного з найкрасивіших птахів України.

 

Розв’язання:

(К) 100 : 100 + 24 = 25

(Г) 200 : 100 • 35 = 70

(И) 300 : 100 + 24 = 27

(И) 400 : 100 • 35 = (4 • 30) + (4 • 5) = 120 + 20 = 140

(Л) 500 : 100 + 24 = 29

(Щ) 600 : 100 • 35 = (6 • 30) + (6 • 5)=180 + 30 = 210

210, 140, 70, 29, 27, 25 – ЩИГЛИК

 

Завдання 844. (Усно.)

3 • 7 = 21

3 • 9 = 27

3 • 11 = 33

3 • 15 = 45

3 • 19 = 57

3 • 23 = 69

3 • 27 = 81

3 • 29 = 87

3 • 32 = 96

 

Завдання 845. 1) Розв'яжи задачу двома способами. До магазину завезли по 8 ящиків хурми і бананів. Маса ящика хурми — 9 кг, а бананів — 15 кг. На скіль­ки кілограмів більше привезли бананів, ніж хурми?

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз (15 – 9) • 8

15 – 9 = 6 (кг) - на стільки більше у ящику бананів,ніж хурми.

6 • 8 = 48 (кг) - на стіль­ки більше привезли бананів, ніж хурми.

2 спосіб. Вираз 15 • 8 – 9 • 8

9 • 8 = 72 (кг) - привезли хурми до магазину.

15 • 8 = 120 (кг) - привезли бананів до магазину.

120 – 72 = 48 (кг) - на стіль­ки більше привезли бананів, ніж хурми.

Відповідь: 48 кілограмів.

2) Поясни складання рівності. (15 – 9) • 8 = 15 • 8 – 9 • 8

Щоб помножити різницю на число, можна помножити на це число зменшуване і від'ємник окремо і від першого добутку відняти другий. (а — b) • с = а • с — b • с — ця рівність виражає розпо­дільний закон множення стосовно віднімання.

3) Перевір, чи істинна рівність (а – b) • с = а • с – b • с, якщо а = 10, b = 6, с = 5.

Розв’язання:

(10 – 6) • 5 = 4 •  5 = 20

(10 • 5) – (6 • 5) = 50 – 30 = 20

 

Завдання 846. Доповни умову задачі: «Майстер за кожну з п'яти змін виготовляв 24 деталі, а його учень — 15 деталей». Доповніть різними запитаннями так, щоб задачі розв'язувалися за схемами:

1) (□ + □) • □;

2) (□ - □) • □

Розв’язання:

1) Скільки деталей виготовили майстер і учень разом за 5 змін?

2) На скільки більше деталей виготовив за 5 змін майстер, ніж учень.

   На скільки меньше деталей виготовив за 5 змін учень, ніж майстер.

 

Завдання 847. Порівняй вирази, не виконуючи дій.

(45 - 37) • 23 □ 45 • 23 + 37 • 23

5 • (24 + 47) □ 5 • 24 – 5 • 47

6 • (64 – 25) □ 6 • 64 – 25

18 • (73 – 68) □ 18 • 73 – 18  • 68

Розв’язання:

(45 – 37) • 23 < 45 • 23 + 37 • 23

5 • (24 + 47) > 5 • 24 – 5 • 47

6 • (64 - 25) < 6 • 64 – 25

18 • (73 – 68) = 18 • 73 – 18 • 68

 

Завдання 848*. Знайди ознаку спільних елементів множин А і В.

 

Розв’язання:

Спільними елементами множин є блакитні трикутники.

 

Завдання 849°. У двох будинках по чотири під'їзди. У першо­му будинку в кожному під'їзді 27 квартир, а в друго­му — 36 квартир. На скільки квартир більше у друго­му будинку, ніж у першому? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз (36 – 27) • 4

36 – 27 = 9 (к.) - на стільки більше квартир у під'їзді другого будинку,ніж першого.

9 • 4 = 36 (к.) - на стіль­ки більше квартир у другому під'їзді, ніж у першому.

2 спосіб. Вираз 36 • 4 – 27 • 4

36 • 4 = 144 (к.) - квартир у першому будинку.

27 • 4 = 108 (к.) - квартир у другому будинку.

144 – 108 = 36 (к.) - на стіль­ки більше квартир у другому будинку, ніж у першому.

Відповідь: 36 квартир.

 

Завдання 850°.

43 • 3 – 28 = (40 • 3) + (3 • 3) – 28 = 120 + 9 – 28 = 129 – 28 = 101

(18 + 17) • 4 = 35 • 4 = (30 • 4) + (5 • 4) = 120 + 20 = 140

3 • 24 : 8 = 72 : 8 = 9

(43 – 28) • 3 = 15 • 3 = 45

18 + 17 • 4 = 18 + 68 = 86

45 • 2 : 10 = 90 : 10 = 9

(25 + 10) : 5 = 35 : 5 = 7

35 + 10 : 5 = 35 + 2 = 37

4 • 16 : 1 = 64

Інші завдання дивись тут...