Інші завдання дивись тут...

Завдання 851.

Ділене

28

80

12 • 5 = 60

20 • 5 = 100

6

60

100

90

Дільник

4

40

12

20

6 : 3 = 2

60 : 30 = 2

5

90 : 30 = 3

Частка

28 : 4 = 7

80 : 40 = 2

5

5

3

30

100 : 5 = 20

30

 

Завдання 852. Розглянь записи та поясни спосіб обчислення.

70 • 8 = 560

7 дес. • 8 = 56 дес.

420 : 6 = 70

42 дес. : 6 = 7 дес.

 

Завдання 853. (Усно.)

30 • 8  = 240

90 • 3 = 270

640 : 8 = 80

350 : 7 = 50

120 : 6 • 5 = 100

400 : 5 : 10 = 8

240 – 180 : 3 = 180

540 + 60 • 6 = 900

 

Завдання 854. Посіяли 60 кг проса, ячменю — у 3 рази мен­ше, ніж проса, а кукурудзи — у 2 рази більше, ніж ячменю і проса разом. Скільки посіяли кукурудзи?

Розв’язання:

60 : 3 = 20 (кг) - посіяли ячменю. 

60 + 20 = 80 (кг) - посіяли ячменю і проса разом.

80 • 2 = 160 (кг) - посіяли кукурудзи.

Відповідь: 160 кілограмів

Завдання 855. Запиши всі значення букви х, при яких нерів­ності правильні:

1) х – 20 < 7;        2) 15 – х > 10;      3) х • 3 < 20.

Розв’язання:

1) х – 20 < 7

Розв’яжемо рівняння

х – 20 = 7

х = 20 + 7

х = 27

27 – 20 = 7

Тоді можна записати

х – 20 < 27 – 20

Різниця менша там, де менше зменшуване

х  < 27

2) 15 – х > 10

Розв’яжемо рівняння

15 – х = 10

х = 15 – 10

х = 5

15 – 5 = 10

Тоді можна записати

15 – х > 15 – 5

Різниця більша там, де менший від’ємник

х < 5  

3) х • 3 < 20

Метод випробовування

6 • 3 = 18, 18 < 20

7 • 3 = 21, 21 > 20

х < 7

 

 

Нагадаємо, що 1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм

                       1 дм = 10 см = 100 мм

                       1 см = 10 мм

Завдання 856.

8 м 6 дм = 86 дм                            30 мм = 3см

6 дм 4 см = 64см                           140 см = 1м 40см

 

Завдання 857*. За 1 с звук поширюється в повітрі на відстань 330 м. На яку відстань пошириться звук за 3 с?

Розв’язання:

330 • 3 = 990 (м) - на таку відстань пошириться звук за 3 с.

Відповідь: 990 метрів.

 

Завдання 858. Маса олії, що міститься в кедрових горіхах, становить четверту частину маси горіхів. Скільки олії можна одержати зі 120 кг цих горіхів?

Розв’язання:

120 : 4 = 30 (кг) - олії можна одержати. 

Відповідь: 30 кілограмів

 

Завдання 859°. У парку 50 каштанів, кленів — у 4 рази біль­ше, ніж каштанів, а тополь — у 3 рази більше, ніж кле­нів. Скільки разом каштанів, кленів і тополь у парку?

Розв’язання:

50 • 4 = 200 (д.) - кленів у парку. 

200 • 3 = 600 (д.) - тополь у парку.

50 + 200 + 600 = 850 (д.) - разом каштанів, тополь і кленів у парку.

Відповідь: 850 дерев.

 

Завдання 860°.

80 • 6 – 250 = 480 – 250 = 230

480 : 6 + 250 = 80 + 250 = 330

40 • 7 + 320 = 280 + 320 = 600

280 : 4 + 481 = 70 + 481 = 551

360 : 4 • 9 = 360 : 36= 10

90 : 6 : 5 = 15 : 5 = 3 

 

Завдання 861.

15 • 3 = 45

6 • 12 = 72

72 : 9 = 8

45 : 5 = 9

9 • 4 = 36

1 + 14 = 15

8 : 8 = 1

360 : 6 = 60

60 : 10 = 6

36 • 10 = 360

 

Завдання 862. (Усно.)

23 • 3 = 69

12 • 4 = 48

23 дес. • 3 = 69 дес.

12 дес. • 4 = 48 дес.

540 : 9 = 60

630 : 7 = 90

 

Завдання 863. Поясни спосіб обчислення:

 320 • 3 = (300 + 20) • 3 = 300 • 3 + 20 • 3 = 900 + 60 = 960.

 

Завдання 864.

180 • 3 = (100 + 80) • 3 = 100 • 3 + 80 • 3 = 300 + 240 = 540

240 • 2 = (200 + 40) • 2 = 200 • 2 + 40 • 2 = 400 + 80 = 480

150 • 5 = (100 + 50) • 5 = 100 • 5 + 50 • 5 = 500 + 250 = 750

210 • 4 = (200 + 10) • 4 = 200 • 4 + 10 • 4 = 800 + 40 = 840

 

Завдання 865. Добова порція кухонної солі для однієї корови становить 65 г. Скільки грамів солі потрібно двом ко­ровам на тиждень?

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз (65 • 7) • 2

65 • 7 = 455 (г) - добова порція кухонної солі для однієї корови на тиждень.  

455 • 2 = 910 (г) - потрібно грам солі. 

2 спосіб. Вираз (65 • 2) • 7

65 • 2 = 130 (г) - добова порція кухонної солі для двох корів.  

130 • 7 = 910 (г) - потрібно грам солі. 

3 спосіб. Вираз 65 • 2 • 7 або 65 • 7 • 2 

65 • 2 • 7 =  65 • 7 • 2 = 910 (г) - потрібно грам солі. 

Відповідь: 910 грам.

 

Завдання 866. Склади задачу, подібну до попередньої, знаю­чи, що добова порція солі для коня становить 32 г.

Розв’язання:

Добова порція кухонної солі для одного коня становить 32 г. Скільки грамів солі потрібно двом коням на тиждень?

 

Завдання 867. Периметр трикутника DEK 150 см. Довжина сторони ЕК до­рівнює 30 см. Сторона DK дорів­нює стороні DE. Знайди довжину сторони DE. (На малюнку трикут­ник DEKзменшено.)

 

Розв’язання:

150 – 30 = 120 (см) - довжина сторін DK та DE разом. 

120 : 2 = 60 (см) - довжина сторони DE. 

Відповідь: 60 сантиметрів.

Склади обернену задачу.

Периметр трикутника DEK 150 см. Сторона DK дорів­нює стороні DE i становить 60 см. Знайди довжину сторони EК.

Розв’язання:

60 • 2 = 120 (см) - довжина сторін DK та DE разом. 

150 – 120 = 30 (см) - довжина сторони EК. 

 

Відповідь: 30 сантиметрів.

 

Завдання 868*. Три дівчинки знайшли 90 горіхів. Вони поді­лили горіхи так: найстарша взяла на 10 горіхів мен­ше, а наймолодша — на 10 горіхів більше, ніж серед­ня. Скільки горіхів узяла кожна дівчинка?

Розв’язання:

1 спосіб.

Якщо 10 горіхів наймолодшої сестри віддати найстаршій, тоді у них буде порівну горіхів, до того ж як у середньої сестри.

90 : 3 = 30 (г) - горіхів у середньої сестри.

30 – 10 = 20 (г) - горіхів у найстаршої сестри.

30 + 10 = 40 (г) - горіхів у наймолодшої сестри.

2 спосіб.

Нехай х (г.) – горіхів у середньої сестри, тоді х – 10 (г.) – горіхів у старшої сестри, х + 10 (г.) – горіхів у молодшої сестри. Складемо рівняння

х + (х – 10) + (х + 10) = 90

3х = 90

х = 90 : 3

х = 30 (г.) – горіхів у середньої сестри.

30 – 10 = 20 (г.) – горіхів у старшої сестри.

30 + 10 = 40 (г.) – горіхів у молодшої сестри. 

Відповідь:  20 горіхів, 30 горіхів, 40 горіхів.

 

Завдання 869°

480 • 2 = (400 + 80) • 2 = 400 • 2 + 80 • 2 = 800 + 160 = 960

60 • 10 – 70 • 6 = 600 – 420 = 180      

800 : 40 = 20

4 м : 5 = 40 дм : 5 = 8 дм

330 • 3 = 990

100 – 22 • 4 = 100 – 88 = 12

80 : 40 = 2

4 м – 5 дм = 40 дм – 5 дм = 35 дм

 

Завдання 870°. Один насос накачує 640 відер води за 8 хв, а другий — 420 відер за 6 хв. Скільки відер води нака­чають обидва насоси за 1 хв?

Розв’язання:

640 : 8 = 80 (в.) - відер води накачує перший насос за одну хвилину. 

420 : 6 = 70 (в.) - відер води накачує другий насос за одну хвилину.

80 + 70 = 150 (в.) - відер води накачають разом за 1 хв.

Відповідь: 150 відер.

 

Завдання 871.

а

800

120

48

b

600

60

30

(а – b) 4

800

240

72

 

А

600

80

240

B

200

80

120

(а + b) : 4

200

40

90

 

Завдання 872. Для пошиття 5 кашкетів потрібно 15 дм сукна. Скільки таких кашкетів можна пошити з 12 м сукна?

Розв’язання:

12 м = 120 дм

15 : 5 = 3 (дм) - сукна треба для пошиття одного кашкета. 

120 : 3 = 40 (к.) - можна пошити таких кашкетів.

Відповідь: 40 кашкетів.

 

Завдання 873. Купили 6 кг яблук по 7 грн і 10 кг картоплі по 2 грн. Про що можна дізнатися, обчисливши вирази?

7 • 6      10 – 6      7 • 6 + 2 • 10       

2 • 10     7 – 2       7 • 6 – 2 • 10

Розв’язання:

7 • 6 (грн.) - заплатили за яблука (вартість яблук).  

2 • 10 (грн.) - заплатила за картоплю (вартість картоплі).

10 – 6 (кг) - на стільки більше купили картоплі, ніж яблук (на стільки менше купили яблук, ніж картоплі).

7 – 2 (грн.) - на стільки більша ціна яблук, ніж картоплі (на стільки менша ціна картоплі, ніж яблук).

7 • 6 + 2 • 10 (грн.) - вартість усієї покупки.

7 • 6 – 2 • 10 (грн.) - на стільки більше заплатили за яблука, ніж за картоплю (на стільки менше заплатили за картоплю, ніж за яблука).

 

Завдання 874. 

230 • 4 – 300 = (200 + 30) • 4 – 300 = 800 + 120 – 300 = 620

 110 • 5 + 320 = 550 + 320 = 870

240 • 2 : 6 = (200 + 40) 2 : 6 = (400 +80) : 6 = 480 : 6 = 80

400 – 40 • 4 = 400 – 160 = 240

210 – 210 : 7 = 210 – 30 = 180

170 • 3 – 200 = (100 + 70) • 3 – 200 = 300 + (210 – 200) = 310

Склади задачу за виразом 230 • 4

Довжина дроту у котушці 230 м. Яка довжина дроту у 4 таких котушках?

 

Завдання 875. (Усно.) Довжина нитки на одній котушці 180 м. Яка довжина ниток на трьох таких котушках?

Розв’язання:

180 • 3 = 540 (м) - довжина ниток на трьох таких котушках.

Відповідь: 540 метрів.

Інші завдання дивись тут...