Інші завдання дивись тут...

Нагадаємо, що периметр прямокутника дорівнює подвоєній сумі його сторін.

Завдання 876*. З паперу в клітинку виріж прямокутник ши­риною 2 см, щоб його периметр дорівнював 20 см.

Розв’язання:

20 : 2 – 2 = 8 (см) - треба вирізати прямокутник шириною 2 см, довжиною 8 см.

 

Завдання 877°. За період свого росту одна рослина кукурудзи випаровує 200 л води. Скільки відер води випарову­ють 5 таких рослин? (Відро вміщує 10 л води.)

Розв’язання:

1 спосіб

200 : 10 = 20 (в.) - відер води випаровує за період росту одна рослина кукурудзи. 

20 • 5 = 100 (в.) - відер води випарують 5 таких рослин. 

2 спосіб

200 • 5 = 1000 (л) – літрів води випаровують 5 таких рослин.

 

1000 : 10 = 100 (в.) – відер води випаровують 5 таких рослин.

Відповідь: 100 відер.

 

Нагадаємо, що 1 кг = 1000 г

                       1 год = 60 хв

                       1 хв = 60 с

                       1 м = 10 дм = 100 см

                       1 дм = 10 см

Завдання 878°.

1 кг – 200 г = 1000 г – 200 г = 800 г

1 кг : 2 = 1000 г : 2 = 500 г

2 хв – 20 с = 2 • 60 с - 20 с = 120 с – 20 с = 100 с

2 год – 2 хв = 2 • 60 хв - 2 хв = 120 хв – 2 хв = 118 хв 

2 м – 2 дм 2 см = 2  100 см - (2 • 10 см + 2 см)= 200 см – 22 см = 178 см

2 м – 2 см = 2  100 см - 2 см = 200 см – 2 см = 198 см

 

Ділення суми на число. Ділення виду 39 : 3, 72 : 6

 

Завдання 879. 18 синіх і 12 жовтих слив батько поділив по­рівну між трьома синами. Скільки слив одержав кож­ний син? (Розв'яжи задачу двома способами за пода­ними планами.)

1-й спосіб:

1) Скільки всього було слив?

2) Скільки слив одержав кожний син?

2-й спосіб:

1) Скільки синіх слив одержав кожний син?

2) Скільки жовтих слив одержав кожний син?

3) Скільки всього слив одержав кожний син?

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз (18 + 12) : 3

18 + 12 = 30 (с.) - всього було слив.

30 : 3 = 10 (с) - слив одержав кожний син.

2 спосіб. Вираз (18 : 3) + (12 : 3)

18 : 3 = 6 (с.) - синіх слив одержав кожний син.

12 : 3 = 4 (с.) - жовтих слив одержав кожний син. 

4 + 6 = 10 (с.) - всього слив одержав кожний син.

Відповідь: 10 слив.

 

Завдання 880. Поділи суму на число відповідно до порядку виконання дій у виразах із дужками.

(16 + 8) : 3 = 24 : 3 = 8

(18 + 30) : 8 = 48 : 8 = 6

(18 + 12) : 3 = 30 : 3 = 10

 

Завдання 881. 1) Розглянь, як можна поді­лити суму на число іншим способом.

(18 + 12) : 3 = 18 : 3 + 12 : 3 = = 6 + 4 = 10

 

Щоб поділити суму на число, можна поділити на це число кожний доданок і знайдені частки додати.

2) Обчисли двома способами: (24 + 12) : 4.

Розв’язання:

(24 + 12) : 4 = 36 : 4 = 9

(24 + 12) : 4 = (24 : 4) + (12 : 4) = 6 + 3 = 9

3) Обчисли зручним способом: (36 + 54) : 6.

Розв’язання:

(36 + 54) : 6 = (36 : 6) + (54 : 6) = 6 + 9 = 15

 

Завдання 882. 20 вантажних і 12 легкових автомобілів роз­містили на залізничних платформах по 4 автомобілі на кожну. Скільки було платформ? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання:

1 спосіб. Вираз (20 + 12) : 4

20 + 12 = 32 (ав.) - всього було автомобілів.

32 : 4 = 8 (п.) - було платформ.

2 спосіб. Вираз (20 : 4) + (12 : 4)

20 : 4 = 5 (п.) - було платформ з вантажними автомобілями.

12 : 4 = 3 (п.) - було платформ з легковими автомобілями. 

5 + 3 = 8 (п.) - було платформ.

Відповідь: 8 платформ.

 

Завдання 883.

(24 + 16) : 8 = 40 : 8 = 5

24 + 16 : 8 = 24 + 2 = 26

170 • 2 – 200 = 340 – 200 = 140  

360 : 4 + 90 = 90 + 90 = 180

90 + 6 • 13 = 90 + 78 = 168

200 – 5 • 16 = 200 – 80 = 120

 

Завдання 884*. Побудуй пряму і познач на ній точку О. Від точки О відклади на прямій у протилежних напрям­ках відрізки AO= 45 мм і ОВ = 53 мм. Виміряй та об­числи довжину відрізка AB.

Розв’язання:

АВ = АО + ОВ = 45  мм + 53 мм = 98 мм

 

Завдання 885°. 9 однакових мішків уміщують 450 кг цукру, а 7 мішків борошна — 280 кг. На скільки кілограмів маса мішка цукру більша за масу мішка борошна?

Розв’язання:

Вираз (450 : 9) – (280 : 7)

450 : 9 = 50 (кг) - маса одного мішка цукру.

280 : 7 = 40 (кг) - маса одного мішка борошна. 

50 – 40 = 10 (кг) - на стільки кілограмів маса мішка цукру більша, ніж мішка борошна.

Відповідь: 10 кілограмів.

 

Завдання 886°.

(6 + 15) : 3 = 21 : 3 = 7

(6 + 27) : 3 = 33 : 3 = 11

(8 + 16) : 8 = 24 : 8 = 3

 

Завдання 887. Розглянь записи і поясни спосіб ділення.

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 888.

84 : 2 = (80 + 4) : 2 = (80 : 2) + (4 : 2) = 42       

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = (60 : 3) + (9 : 3) = 23

46 : 2 = (40 + 6) : 2 = (40 : 2) + (6 : 2) = 23

 

Завдання 889. Посіяли 4 кг гречки, а зібрали 84 кг. У скіль­ки разів більше зібрали гречки, ніж посіяли?

Розв’язання:

84 : 4 =  21 (р.) - у стільки разів більше зібрали гречки, ніж посіяли.

Відповідь: у 21 раз .

 

Нагадаємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Завдання 890.

х • 3 = 96

х = 96 : 3

х = 32

32 • 3 = 96

84 : х = 2

х = 84 : 2

х = 42

84 : 42 = 2

84 – х = 2

х = 84 – 2

х = 82

84 – 82 = 2

 

Завдання 891. Обчисли, якщо: 1) а = 48, 2) а = 480.

а – 2             а : 2                а : 4              а : 6

Розв’язання:

1)  48 – 2 = 46      48 : 2 = 24        48 : 4 = 12      48 : 6 =8

2)  480 – 2 = 478   480 : 2 = 240    480 : 4 = 120   480 : 6 = 80

 

Завдання 892. Один кондитер прикрашає 24 торти за 3 год, а другий таку саму кількість тортів прикрашає за 2 год. (Постав запитання і розв'яжи задачу.)

Варіант 1.

Скільки тортів прикрашають два кондитери за 1 год?

Розв’язання:  Вираз (24 : 3) + (24 : 2)

24 : 3 = 8 (т.) - прикрашає тортів перший кондитер за 1 год.

24 : 2 = 12 (т.) - прикрашає тортів другий кондитер за 1 год.

12 + 8 = 20 (т.) - прикрашають тортів разом два кондитери за 1 год.

Відповідь: 20 тортів.

Варіант 2.

На скільки більше тортів прикрашає за 1 год другий кондитер, ніж перший?

Розв’язання:  Вираз (24 : 2) - (24 : 3)

24 : 2 = 12 (т.) - прикрашає тортів другий кондитер за 1 год.

24 : 3 = 8 (т.) - прикрашає тортів перший кондитер за 1 год.

12 - 8 = 4 (т.) - на стільки тортів більше за 1 год прикрашає другий кондитер, ніж перший.

Відповідь: 4 торти.

 

Завдання 893. У пекарні було 90 кг борошна. Кілька днів його витрачали по 20 кг за день. Залишилося 10 кг. Скільки днів витрачали по 20 кг борошна?

Розв’язання:  Вираз (90 – 10) : 20

90 – 10 = 80 (кг) - витратили борошна у пекарні.

80 : 20 = 4 (д.) - стільки днів витрачали по 20 кг борошна.

Відповідь: 4 дні.

 

Завдання 894*. Як за допомогою шалькових терезів без гир зважити 14 кг цукру, якщо в торбинці його 16 кг?

Розв’язання: 

Пересипати цукор у два мішки рівно і покласти на терези (на кожній шальці буде по 16 : 2 = 8 кг). Відкласти одну частину. Іншу поділити рівно на дві частини (на кожній шальці буде 8 : 2 = 4 кг). Відкласти одну частину. Іншу поділити на дві рівні частини (на кожній шальці буде 4 : 2 = 2 кг). Відкласти одну частину, вона і буде шуканими зайвими кілограмами. Таким чином, цукор, що залишився, і становитиме 14 кг.

8 + 4 + 2 = 14 (кг).

  

Завдання 895°.

36 : 3 = 12

48 : 2 = 24

24 • 4 = 96

2 • 18 = 36

32 • 2 : 8 = 64 : 8 = 8

21 : 7 + 8 = 3 + 8 = 11

84 : 4 • 3 = 21 • 3 = 63

55 : 5 • 6 = 11 • 6 = 66

 

Завдання 896°. Дуб вбирає 8 відер води щодня, осика — 42 відра за тиждень. Скільки відер води вбирають дуб і осика разом за 5 днів?

Розв’язання: 

1 спосіб. Вираз (42 : 7 + 8) • 5

42 : 7 = 6 (в.) - відер води вбирає осика щодня.

6 + 8 = 14 (в.) - відер води вбирають разом осика та дуб щодня.

14 • 5 = 70 (в.) - відер води вбирають дуб і осика разом за 5 днів.

2 спосіб. Вираз 8 • 5 + (42 : 7) • 5

42 : 7 = 6 (в.) - відер води вбирає осика щодня.

8 • 5 = 40 (в.) - відер води вбирає дуб за 5 днів.

6 • 5 = 30 (в.) - відер води вбирає осика  за 5 днів.

40 + 30 = 70 (в.) - відер води вбирають дуб і осика разом за 5 днів.

Відповідь: 70 відер.

 

Завдання 897.

64 : 2 = (60 + 4) : 2 = (60 : 2) + (4 : 2) = 30 + 2 = 32

48 : 4 = (40 + 8) : 4 = (40 : 4) + (8 : 4) = 10 + 2 = 12

99 : 3 = (90 + 9) : 3 = (90 : 3) + (9 : 3) = 30 + 3 = 33

 

Завдання 898. Розглянь записи та поясни спосіб ділення.

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = (60 : 3) + (12 : 3) = 20 + 4 = 24

50 : 2 = (40 + 10) : 2 = 20 + 5 = 25

 

Завдання 899. (Усно.) Закінчи обчислення.

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12

81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 20 + 7 = 27

 

Завдання 900. Розклади ділене на зручні доданки і виконай ділення:

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = (40 : 4) + (28 : 4) = 17

96 : 2 = (80 + 16) : 2 = (80 : 2) + (16 : 2) = 48

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = (30 : 3) + (21 : 3) = 17

95 : 5 = (50 + 45) : 5 = (50 : 5) + (45 : 5) = 19

Інші завдання дивись тут...

  • Валя
    Я заробила за це 12 балів!!!! Дякую ви мене виручили.
    21 квітня 2015 16:19
  • Наталія
    Неправильно розв'язок останього приклада 900 ---> Дякуємо. Виправлено.
    19 березня 2017 13:24