Інші завдання дивись тут...

Завдання 901. Добова порція кухонної солі для коня 32 г, для корови — у 2 рази більша, а для вівці — у 6 разів менша, ніж для коня і корови разом. Яка добова пор­ція солі для вівці?

Розв’язання: 

32 • 2 = 64 (г) - добова порція солі для корови.

64 + 32 = 96 (г) - добова порція солі разом для коня і корови.

96 : 6 = 16 (г) - добова порція солі для вівці.

Відповідь: 16 грам.

Яка добова норма солі для коня, корови і вівці разом?

Розв’язання: 

32 • 2 = 64 (г) - добова порція солі для корови.

64 + 32 = 96 (г) - добова порція солі разом для коня і корови.

96 : 6 = 16 (г) - добова порція солі для вівці.

32 + 64 + 16 = 112 (г) - добова порція солі для всіх тварин разом.

Відповідь: 112 грам.

 

Завдання 902. За виразом (9 + 15) : 3 склади і розв'яжи зада­чу про розподіл комп'ютерів по школах.

Першого дня на склад привезли 9 комп'ютерів, другого – 15 комп'ютерів, які розподілили однаково для трьох шкіл. Скільки комп'ютерів отримала кожна школа?

Розв’язання: 

9 + 15 = 24 (к.) - привезли комп'ютерів  на склад.

24 : 3 = 8 (к.) - отримала кожна школа.

Відповідь: 8 комп'ютерів.

 

Завдання 903*. Запиши вираз, значення якого у 5 разів мен­ше, ніж значення виразу а + b за будь-яких значень а і b.

Розв’язання:

(a + b) : 5

 

Завдання 904.

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = (40 : 4) + (16 : 4) = 14

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = (30 : 3) + (12 : 3) = 14

60 – 50 : 5 = 60 - 10 = 50

100 – 80 : 4 = 100 – 20 = 80

80 : 2 : 2 = 20

90 : 3 : 5 = 6

800 – 150 • 3 = 800 – 450 = 350

360 + 40 : 4 = 360 + 10 = 370

 

Завдання 905*. За даними малюнків склади та розв'яжи за­дачі.

Розв’язання:

Оленка купила 78 зошитів, з них 27 в лінійку, 18 в косу лінійку, решта в клітинку. Скільки зошитів у клітинку купила Оленка?

27 + 18 = 45 (з.) - Оленка купила зошитів у лінійку та косу лінійку разом.

78 – 45 = 33 (з.) - зошитів у клітинку купила Оленка.

Відповідь: 33 зошити.

 

Розв’язання:

У двох кіосках було 100 кілограмів яблук, причому в першому кіоску було 42 кг. На скільки менше яблук було в першому кіоску, ніж в другому?

100 – 42 = 58 (кг) - яблук в другому кіоску.

58 – 42 = 16 (кг) - на стільки менше було яблук в першому кіоску, ніж у другому.

Відповідь: 16 кг.

 

Завдання 906°. В одному бідоні 24 кг олії, а в другому — на 6 кг менше. Усю олію розлили в банки по 3 кг. Скіль­ки вийшло банок?

Розв’язання:

24 – 6 = 18 (кг) - олії в другому бідоні.

24 + 18 = 42 (кг) - разом у двох бідонах.

42 : 3 = 14 (б.) - вийшло банок.

Відповідь: 14 банок.

 

Завдання 907°.

98 : 2 = (80 : 2) + (18 : 2) = 49

51 : 3 = (30 : 3) + (21 : 3) = 17

24 : 2 = (10 : 2) + (14 : 2) = 12

48 : 2 = (40 : 2) + (8 : 2) = 24

 

Завдання 908. Розклади по-різному числа на зручні доданки і виконай ділення.

З р а з о к. 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

               84 : 6 = (48 + 36) : 6 = 8 + 6 = 14

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18 

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12

60 : 5 = (40 + 20) : 5 = 8 + 4 = 12

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

96 : 6 = (30 + 66) : 6 = 5 + 11 = 16

48 : 4 = (20 + 28) : 4 = 5 + 7 = 12

 

Завдання 909. У магазин привезли три сувої шовку, по 18 м у кожному, і два однакових сувої сатину. Разом шовку і сатину привезли 104 м. Скільки метрів сатину в одно­му сувої?

План розв'язування:

1) Скільки привезли метрів шовку?

2) Скільки привезли метрів сатину?

3) Скільки метрів сатину в одному сувої?

Розв’язання: 

3 • 18 = 54 (м) - привезли метрів шовку.

104 – 54 = 50 (м) - привезли метрів сатину.

50 : 2 = 25 (м) - метрів сатину в одному сувої.

Відповідь: 25 метрів.

 

Завдання 910. Для кафе на 930 грн купили п'ять ваз для кві­тів, по 90 грн кожна, і шість однакових скатертин. Скільки коштує скатертина?

 

Розв’язання: 

5 • 90 = 450 (грн.) - вартість ваз. 

930 – 450 = 480 (грн.) - вартість скатертин.

480 : 6 = 80 (грн.) - коштує скатертина (ціна скатертини).

Відповідь: 80 грн.

 

Завдання 911. Лікар прописав пацієнту вітаміни — по 2 пі­гулки двічі на день. У коробці 60 пігулок. На скільки днів їх вистачить?

Розв’язання: 

2 • 2 = 4 (п.) - потрібно пігулок на один день. 

60 : 4 = 15 (д) - кількість днів, на які вистачить пігулок.

Відповідь: 15 днів.

 

Завдання 912. 1) Знайди третю частину чисел: 18, 27, 42, 60. 2) Скільки хвилин становить одна шоста години? одна четверта? одна третя? половина години?

Розв’язання: 

18 : 3 = 6

27 : 3 = 9

42 : 3 = 14

60 : 3 = 20

1год : 6 = 60хв : 6 = 10хв

1год : 4 = 60хв : 4 = 15хв

1год : 3 = 60хв : 3 = 20хв

1год : 2 = 60хв : 2 = 30хв

 

Завдання 913*. Побудуй коло радіусом 3 см 7 мм. Центр кола має лежати в точці перетину ліній зошита. Круг, який утворився, поділи на 4 рівні частини та одну таку час­тину зафарбуй.

 

Завдання 914°.

60 – 60 : 4 = 60 – 15 = 45

60 – 60 : 5 = 60 – 12 = 48

(18 + 27) : 3 = 45 : 3 = 15

(16 + 36) : 4 = 52 : 4 = 13

420 • 2 – 600 = 840 – 600 = 240

300 : 3 : 5 = 100 : 5 = 20

 

Завдання 915°. Одна сторона трикутника 38 мм, друга — 22 мм, а третя — у 2 рази менша від першої. Знайди периметр трикутника.

Розв’язання: 

38 : 2 = 19 (мм) - третя сторона.

38 + 22 + 19 = 79 (мм) - периметр трикутника.

Відповідь: 79 мм.

 

Перевірка ділення і множення. Ділення виду 64 : 16, 125 : 25

Завдання 916.

Ділене

Дільник

Частка

 

24

3

8

8 • 3 = 24

600

2

300

300 • 2 = 600

Що дістанемо, якщо частку помножимо на дільник?

Ділене дорівнює добутку частки і дільника. Якщо після множення частки на дільник не дістали ділено­го, то в обчисленнях допущено помилку.

Розв’язання:

Якщо частку помножимо на дільник, то дістанемо ділене.

 

Завдання 917.

84 : 6 = 14

14 • 6 = 84

80 : 5 = 16

16 • 5 = 80

54 : 3 = 18

18 • 3 = 54

 

Завдання 918. Виконай ділення і перевір результат множенням.

100 : 5           76 : 4               560 : 7                    720 : 9

Розв’язання:

100 : 5 = 20

20 • 5 = 100

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 19

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 76

560 : 7 = 80

80 • 7 = 560

720 : 9 = 80

80 • 9 = 720

 

Завдання 919. У баку трактора було 60 л пального. За 1 год роботи трактор витрачає 6 л пального. Скільки годин працював трактор, якщо в баку залишилося 24 л? (Розв'яжи задачу окремими діями.)

Розв’язання: 

60 – 24 = 36 (л) - витратив пального.

36 : 6 = 6 (год) - працював трактор.

Відповідь: 6 годин.

 

Завдання 920. Привезли 2 ц цукру і розфасували його в 12 мі­шечків по 10 кг і кілька пакетів по 8 кг. Скільки було пакетів?

Розв’язання: 

12 • 10 = 120 (кг) - розфасований цукор в мішках.

200 – 120 = 80 (кг) - цукор для фасування у пакети.

80 : 8 = 10 (п.) - було пакетів.

Відповідь: 10 пакетів.

 

Завдання 921. Запиши значення букв а, b, с, е, k, m.

Ділене

76

60

с

е

96

80

Дільник

а

b

2

6

6

m

Частка

4

4

48

12

k

5

Розв’язання: 

Ділене

76

60

96

72

96

80

Дільник

19

15

2

6

6

16

Частка

4

4

48

12

16

5

Примітки

76 : а = 4

а = 76 : 4

а = (40 + 36) : 4

а = 10 + 9

а = 19

60 : b = 4

b = 60 : 4

b = (40 + 20) : 4

b = 10 + 5

b = 15

с : 2 = 48

с = 48 • 2

с = (40 + 8) • 2

с = 80 + 16

с = 96 

е : 6 = 12

е = 12 • 6

е = (10 + 2) • 6

е = 60 + 12

е = 72

96 : 6 = k

(60 + 36) : 6 = k

10 + 6 = k

K = 16

80 : m = 5

m = 80 : 5

m = (50 + 30) : 5

m = 10 + 6

m = 16

 

Завдання 922*. Знайди різницю найбільшого і найменшого трицифрових чисел, записаних цифрами 8, 4 і 0.

Розв’язання: 

Найбільше трицифрове число 840, найменше трицифрове число 408, тоді

840 – 408 = 432

 

Завдання 923°. На ділянці посадили 80 кг картоплі, пшениці посіяли в 5 разів менше, ніж картоплі, а кукурудзи — у 8 разів менше, ніж картоплі й пшениці разом. Скіль­ки кукурудзи посіяли на ділянці?

Розв’язання: 

80 : 5 =16 (кг) - посіяли пшениці.

80 + 16 = 96 (кг) - посадили кілограмів картоплі та посіяли кілограмів пшениці разом.

96 : 8 = 12 (кг) - посіяли кілограмів кукурудзи.

Відповідь: 12 кілограмів.

 

Завдання 924°. Обчисли і перевір результат множенням.

72 : 2           52 : 4                640 : 8               150 : 5

Розв’язання: 

72 : 2 = (60 + 12) : 2 = 36

36 • 2 = (30 + 6) • 2 = 72

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 13 

13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 52         

640 : 8 = 80

80 • 8 = 640             

150 : 5 = 30

30 • 5 = 150

 

Завдання 925. Що дістанемо, коли добуток поділимо на множ­ник?

Дію множення можна перевірити дією ділення: якщо добуток поділимо на один з множників і дістанемо інший множник, то обчислення виконано правильно.

Інші завдання дивись тут...  

 • олнна
  Я люблю тебе
  9 квітня 2015 18:05
 • артем
  самий лутший сайт по гдз
  11 квітня 2019 20:29
 • мери
  А где решение задачки 913? ------- додали малюнок
  6 квітня 2020 13:50