Інші завдання дивись тут...

Завдання 926.

Дію множення можна перевірити дією ділення: якщо добуток поділимо на один з множників і дістанемо інший множник, то обчислення виконано правильно.

Як дізнатися, що рівність істинна? Перевір ре­зультат множення дією ділення.

18 • 5 = 90         23 • 4 = 92            15 • 3 = 45

Розв’язання: 

18 • 5 = 90 

90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

90 : 18 = 90 : (9 • 2) = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5

23 • 4 = 92 

92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 20 + 3 = 23

92 : 23 = 4

15 • 3 = 45

45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 10 + 5 = 15

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 927.

23 • 3 = (20 + 3) • 3 = 60 + 9 = 69

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 20 + 3 = 23

69 : 23 = 3  

5 • 13 = 5  • (10 + 3) = 50 + 15 = 65

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13

65 : 13 = 5

200 • 4 = 800

800 : 4 = 200

800 : 200 = 800 : 100 : 2 = 8 : 2 = 4

90 • 7 = 630

630 : 7 = 90

630 : 90 = 630 : 10 : 9 = 63 : 9 = 7

 

Завдання 928. За виразом (100 - 73) : 9 склади задачу. Допов­ни короткий запис і розв'яжи її.

Було — ...

Продали — ...

Решту розлили в ...

У бідоні було 80 л молока. Зранку продали з нього 32 л молока, решту розлили у 8 банок. Скільки молока у кожній банці?

Розв’язання:

80 – 32 = 48 (л) - залишилось літрів молока у бідоні.

48 : 8 = 6 (л) - молока в кожній банці.

Відповідь: 6 літрів.

 

Завдання 929. Купили 90 кг помідорів. Їх розклали в шість ящиків по 9 кг і в три однакових більших ящики. Скільки кілограмів помідорів у більшому ящику?

Розв’язання:

6 • 9 = 54 (кг) - помідорів у ящиках по 9 кг.

90 – 54 = 36 (кг) - решта помідорів.

36 : 3 = 12 (кг) - помідорів у більшому ящику.

Відповідь: 12 кілограмів.

Склади обернену задачу.

Купили 90 кг помідорів. Їх розклали в шість малих ящиків по 9 кг і в більші ящики по 12 кг. Скільки використали більших ящиків?

 

Завдання 930.

х : 3 = 240

х = 240 • 3

х = 720

720 : 3 = 240

279 – х = 270

х = 279 – 270

х = 9

279 – 9 = 270

х • 10 = 10

х = 10 : 10

х = 1

1 • 10 = 10

 

Завдання 931*. Учні виїхали на екскурсію трьома автобусами. У перший автобус сіло 28 учнів, у другий — 29, а в третій — 33. Чи можна було розмістити учнів порів­ну?

Розв’язання:

28 + 29 + 33 = 90 (уч.) - разом всіх учнів у класі.

90 : 3 = 30 (уч.) - учнів у кожному автобусі.

Відповідь: так.

 

Завдання 932°. З 21 кг залізної руди добули 7 кг заліза. Скіль­ки кілограмів заліза можна добути з 54 кг такої руди?

Розв’язання:

21 : 7 = 3 (кг) - треба залізної руди, щоб добути 1 кг заліза.

54 : 3 = 18 (кг) - можна добути заліза.

Відповідь: 18 кілограмів.

 

Завдання 933°.

3 • 19 = 3 • (10 + 9 ) = 3 • 10 + 3 • 9 = 57

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 32

2 • 39 – 19 = 2 • (30 + 9) – 19 = (2 • 30) + (2 • 9) – 19 = 78 – 19 = 59

9 • 2 + 7 = 18 + 7 = 25

29 • 2 = (20 + 9) • 2 = (20 • 2) + (9 • 2) = 40 + 18 = 58

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = (40 : 4) + (32 : 4) = 10 + 8 = 18

(54 + 36) : 6 = (54 : 6) + (36 : 6) = 9 + 6 = 15

63 : 7 + 2 = 9 + 2 = 11

 

Завдання 934. (Усно.) 1) Скільки всього десятків у числі: 240; 60; 600?

2) 15 дес. : 3                  24 дес. : 3              24 дес. : 2

Розв’язання:

240 = 24 дес.

60 = 6 дес.

600 = 60 дес.

2) 15 дес. : 3 = 5 дес.

24 дес. : 3 = 8 дес.

24 дес. : 2 = 12 дес.

 

Завдання 935. Розглянь запис і поясни спосіб обчислення. 360 : 3 = □

Розв’язання:

36 дес. : 3 = 12 дес.

 

Завдання 936.

960 : 3 = 96 дес. : 3 = 32 дес. = 320

280 : 2 = 28 дес. : 2 = 14 дес. = 140

840 : 2 = 84 дес. : 2 = 42 дес. = 420

60 • 4 : 8 = 6 дес • 4 : 8 = 24 дес. : 8 = 3 дес. = 30

 

Завдання 937. Фермер купив п'ятьох поросят масою 20 кг кожне і трьох однакових баранів. Загальна маса цих тварин 380 кг. Яка маса одного барана?

Розв’язання: 

5 • 20 = 100 (кг) - маса поросят.

380 – 100 = 280 (кг) - маса баранів.

280 : 3 = ... (кг) - маса одного барана.

У підручнику помилковою є умова задачі, але якщо замість "трьох" написати "чотирьох однакових баранів", тоді отримаємо:

280 : 4 = 70 (кг) - маса одного барана.

Відповідь: 70 кг.

 

Завдання 938. Учень токаря обробляє за годину 8 деталей. За 5 год він обробляє стільки деталей, скільки майстер за 2 год. Скільки деталей за годину обробляє майстер?

Розв’язання: 

8 • 5 = 40 (д.) - обробляє деталей учень за 5 год (майстер за 2 год).

40 : 2 = 20 (д.) - обробляє деталей майстер за одну годину.

Відповідь: 20 деталей.

Склади обернену задачу.

Токар обробляє за годину 20 деталей. За 2 год він обробляє стільки деталей, скільки його учень за 5 год. Скільки деталей за годину обробляє учень?

Розв’язання: 

20 • 2 = 40 (д.) - обробляє деталей майстер за 2 год (учень за 5 год).

40 : 5 = 8 (д.) - обробляє деталей учень за одну годину.

Відповідь: 8 деталей.

 

Завдання 939*. Ліхтарик з батарейкою коштують 10 грн. Хлопчик на всі свої гроші може купити ліхтарик або чотири батарейки. Скільки грошей у хлопчика?

 

Розв’язання: 

1 спосіб.

Вартість ліхтарика і 1 батарейки рівна 10 грн. Вартість ліхтарика дорівнює вартості 4 батарейок, тому вартість 5 батарейок рівна 10 грн

10 : 5 = 2 (грн) - вартість одної батарейки.

2 • 4 = 8 (грн) - вартість 4 батарейок або ліхтарика.

2 спосіб.

Нехай х (грн.) – ціна батарейки, тоді 4 • х (грн.) – вартість 4 батарейок (ціна ліхтарика), складемо рівняння

х + 4х = 10

5х = 10

х = 10 : 5

х = 2 (грн.) – ціна батарейки.

4х = 4 • 2 = 8 (грн.) – грошей було в хлопчика (ціна ліхтарика, або 4 батарейок).

 

Завдання 940. Чотири альбоми коштують стільки, скільки дванадцять блокнотів. Скільки коштує альбом, якщо блокнот коштує 2 грн?

Розв’язання: 

12 • 2 = 24 (грн.) - коштують 12 блокнотів.

24 : 4 = 6 (грн.) - коштує один альбом.

Відповідь: 6 гривень.

 

Завдання 941°.

х : 18 = 3

х = 3 • 18

х = 54

54 : 18 = 3

3 = 3

720 : х = 2

х = 720 : 2

х = 360

720 : 360 = 2

2 = 2

х – 360 = 40

х = 40 + 360

х = 400

400 – 360 = 40

40 = 40

 

Завдання 942°. За дві подушки заплатили 100 грн. Скільки треба заплатити за три ковдри, якщо кожна з них у 2 рази дорожча від подушки?

Розв’язання: 

100 : 2 = 50 (грн.) - коштує одна подушка.

50 • 2 = 100 (грн.) - коштує одна ковдра.

100 • 3 = 300 (грн.) - треба заплатити за ковдри.

Відповідь: 300 гривень.

 

Завдання 943. Розглянь, як знаходили частку 64 : 16 спо­собом випробовування:

16 • 2 = 32 (2 не підходить);

16 • 3 = 48 (3 не підходить);

16 • 4 = 64;

отже, 64 : 16 = 4.

 

Завдання 944. Знайди частки способом випробовування.

26 : 13 = 2, бо 13 • 2 = 26

42 : 14 = 3, бо 14 • 2 = 28 ( 2 не підходить), 14 • 3 = 42

72 : 18 = 4, бо 18 • 2 = 36 (2 не підходить), 18 • 3 = 54 (3 не підходить), 18 • 4 = 72

 

Завдання 945. З 25 л молока виходить 1 кг масла. Скільки масла вийде з 75 л молока?

Розв’язання: 

1-й спосіб

75 : 25 = 3 (рази) – у стільки разів більше молока.

1 • 3 = 3 (кг) - вийде масла.

2-й спосіб

1 кг = 1000 г

1000 : 25 = 40 (г) - вийде масла з 1 л молока

40 • 75 = 3000 (г) = 3 (кг) - вийде масла

Відповідь: 3 кілограми.

 

Завдання 946. Якщо моток дроту розрізати на п'ять шматків по 12 м, то залишиться ще 6 м дроту. Скільки вийде шматків дроту, якщо цей моток розрізати на шматки завдовжки 11 м кожний? Поясни розв'язання задачі.

Розв'язання:

1) 12 • 5 = 60 (м) - довжина 5 шматків дроту разом.

2) 60 + 6 = 66 (м) - довжина всього дроту.

3) 66 : 11 = 6 (шм.) - вийде шматків дроту.

Відповідь: 6 шматків дроту.

 

Завдання 947. Якщо груші розкласти у вісім ящиків по 11 кг, то залишиться ще 3 кг груш. Скільки потрібно ящи­ків, щоб у кожний покласти по 13 кг груш?

(Порівняй цю задачу з попередньою.)

Розв'язання:

11 • 8 = 88 (кг) - маса груш  у ящиках разом.

88 + 3 = 91 (кг) - маса всіх груш.

91 : 13 = 7 (ящ.) - потрібно ящиків.

Відповідь: 7 ящиків.

 

Завдання 948. Виміряй довжини сторін і знайди периметр прямокутника KMOP.

 

Розв'язання:

Довжини прямокутника PO = 75 мм, ширина MO = 20 мм, тоді

(75 + 20) • 2 = 190 (мм) = 19 (см) - периметр прямокутника KMOP. 

Відповідь: 19 сантиметрів.

 

Завдання 949*. Більша шестірня має 36 зубців. Вона приводить у рух мен­шу, яка має 18 зубців. Скільки обертів зробить менша шестірня, коли більша зробить два оберти?

 

Розв'язання:

1 спосіб. Вираз (36 • 2) : 18

36 • 2 = 72 (з.) - зубців буде у русі за два оберти.

72 : 18 = 4 (об.) - обертів зробить менша шестерня.

2 спосіб. Вираз (36 : 18) • 2

36 : 18 = 2 (р.) - у стільки разів менше зубців має менша шестерня.

2 • 2 = 4 (об.) - обертів зробить менша шестерня.

Відповідь: 4 оберти.

 

Завдання 950°.

49 : 7 = 7

51 : 17 = 3

55 : 5 = 11

72 : 24 = 3

2 • 36 = 72

4 • 9 = 36

4 • 24 – 24 : 2 = 96 – 12 = 84

32 + 17 • 9 = 32 + 153 = 185

Інші завдання дивись тут...

 • Олександр
  У задачі 937 потрібно виправити текст: "і чотирьох однакових баранів"-----> Виправлено. Дякуємо.
  4 квітня 2017 18:57
 • назарій
  вичеслил молодец
  12 квітня 2017 21:11
 • Юрій
  А я змінив в 937 задачі не 380 а 370
  26 березня 2018 19:45