Інші завдання дивись тут...

Завдання 951°. Для виготовлення 3 кг масла витратили 75 л молока. Скільки кілограмів масла можна одержати зі 100 л молока?

1 спосіб. Вираз 100 : (75 : 3)

75 л молока – 3 кг масла

100 л молока - ? кг масла.

75 : 3 = 25 (л) - молока витратили для виготовлення 1 кг масла.

100 : 25 = 4 (кг) - можна одержати масла.

2 спосіб. Вираз (3000 : 75) • 100

75 л молока – 3000 г масла

100 л молока - ? г масла.

3000 : 75 = 40 (кг) – масла буде з 1 л молока.

40 • 100 = 4000 (г) = 4 (кг) - можна одержати масла.

Відповідь: 4 кілограми.

 

Завдання 952. (Усно.) З виразів на множення та їх результа­тів склади рівності з діленням на двоцифрове число.

Розв'язання:

24 • 3 = 72                      34 • 2 = 68                         17 • 5 = 85

72 : 24 = 3                      68 : 34 = 2                          95 : 17 = 5

 

Завдання 953. Склади числові вирази за таблицею та обчисли.

 

Завдання 954.

х • 16 = 80

х = 80 : 16

х = 5

5 • 16 = 80

54 : х = 3

х = 54 : 3

х = 18

54 : 18 = 3

х : 15 = 3

х = 3 • 15

х = 45

45 : 15 = 3

 

Завдання 955. Дві кравчині мають пошити по 96 сорочок. Одна з них шиє за день 12 сорочок, а друга — 16. Яка кравчиня виконає роботу раніше і на скільки днів?

Розв'язання:  вираз 96 : 12 – 96 : 16

96 : 12 = 8 (д.) - днів треба першій кравчині.

96 : 16 = 6 (д.) - днів треба другій кравчині.

8 – 6 = 2 (д.) - на стільки днів швидше виконає роботу друга кравчиня, ніж перша.

Відповідь: 2 дні.

 

Завдання 956. Токар виготовив 100 деталей. Перші 3 год він робив по 12 деталей за годину, а потім почав виготов­ляти по 16 деталей за годину. Скільки годин токар ви­готовляв по 16 деталей?

Розв'язання:  вираз  (100 – 3 • 12) : 4

3 • 12 = 36 (д.) - зробив токар деталей спочатку.

100 – 36 = 64 (д.) - залишилося зробити деталей.

64 : 16 = 4 (год) - працював годин токар потім.

Відповідь: 4 години.

 

Завдання 957*. За рік будівельники повинні збудувати 72 ви­ставкових павільйони. Перші три квартали вони бу­дували по 18 павільйонів. У жовтні й листопаді — по 6 павільйонів, а в грудні — 8. Чи виконали будівель­ники річне зобов'язання?

Розв'язання: вираз  3 • 18 + 2 • 6 + 8

18 • 3 = 54 (п.) - побудували павільйонів у перші три квартали.

6 • 2 = 12 (п.) - побудували павільйонів у жовтні та листопаді.

54 + 12 + 8 = 74 (п.) - побудували павільйонів за весь час.

74 – 72 = 2 (п.) - перевиконали річне зобов'язання.

Відповідь: так.

 

Завдання 958°.

45 : 5 = 9

32 : 8 = 4

70 : 14 = (28 + 42) : 14 = (28 : 14) + (42 : 14) = 2 + 3 = 5

42 : 21 = (21 + 21) : 21 = (21 : 21) + (21 : 21) = 1 + 1 = 2

2 • 37 = 2 • (30 + 7) = (2 • 30) + (2 • 7) = 60 + 14 = 74

54 : 18 = (18 + 36) : 18 = (18 : 18) + (36 : 18) = 1 + 2 = 3

28 : 4 + 3 • 7 = 7 + 21 = 28

540 : 3 + 180 = (240 + 300) : 3 + 180 = (240 : 3) + (300 : 3) + 180 = 80 + 100 + 180 = 360

 

Завдання 959°. Маса шести коробок з печивом 48 кг. Яка маса восьми коробок із цукерками, якщо коробка із цукер­ками на 3 кг важча від коробки з печивом?

Розв'язання: вираз  (48 : 6 + 6) • 6

48 : 6 = 8 (кг) - вага одної коробки з печивом.

8 + 3 =11 (кг) - вага одної коробки із цукерками.

11 • 8 = 88 (кг) - вага коробок з цукерками.

Відповідь: 88 кілограмів.

 

Завдання 960. Порівняй, як змінюється добуток при зміні од­ного з множників у кілька разів.

 

Завдання 961.

12 • 3 = 36

3 • 17 = 51

13 • 4 = 52

25 • 6 = 150

26 • 3 = 78

12 • 18 = 12 • (3 • 6) = 36 • 6 = 216

15 • 17 = (3 • 5) • 17 = 51 • 5 = 255

130 • 4 = (13 • 10) • 4 = 52 • 10 = 520

25 • 18 = 25 • (6 • 3) = 150 • 3 = 450

260 • 3 = (10 • 26) • 3 = 10 • 72 = 780

 

Завдання 962.

1) У виразі 24 • 6 один з множників збільш у 2 рази, а другий зменш у 2 рази і порівняй добутки.

24 • 6 = 20 • 6 + 4 • 6 = 144

48 • 3 = 40 • 3 + 8 • 3 = 144 

144 = 144 , добутки рівні

2) Порівняй множники і добутки у стовпчиках і зроби висновок.

24 • 6 = (20 • 6) + (4 • 6) = 144      

72 • 2 = (70 • 2) + (2 • 2) = 144

144 = 144 , добутки рівні

20 • 8 = 160

40 • 4 = 160

160 = 160, добутки рівні

9 • 15 = (9 • 10) + (9 • 5) =135

27 • 5 = (20 • 5) + (7 • 5) = 135

135 = 135, добутки рівні

 

 

Завдання 963. Обчисли за зразком і зроби висновок про спосіб множення на 5.

18 • 5 = (18 : 2) • (5 • 2) = 9 • 10 = 90

Розв'язання:

14 • 5 = (14 : 2) • (5 • 2) = 7 • 10 = 70

24 • 5 = (24 : 2) • (5 • 2) = 12 • 10 = 120

46 • 5 = (46 : 2) • (5 • 2) = 23 • 10 = 230

28 • 5 = (28 : 2) • (5 • 2) = 14 • 10 = 140

Щоб помножити деяке число на 5, можна число спочатку поділити на 2, потім помножити на 10.

 

Завдання 964. Квітникарка склала 8 букетів по 5 троянд і 6 букетів по 5 гвоздик. Скільки всього квітів викорис­тала квітникарка?

Розв'язання:

1 спосіб. Вираз (5 • 8) + (5 • 6)

5 • 8 = 40 (к.) - використала троянд.

5 • 6 = 30 (к.) - використала гвоздик.

40 + 30 = 70(к.) - використала квітів разом.

2 спосіб. Вираз 5 • (8 + 6)

8 + 6 = 14 (б.) - склала букетів разом.

5 • 14 = 70 (к.) - використала квітів разом.

Відповідь: 70 квітів.

Склади і розв'яжи обернену задачу.

Квітникарка мала 70 квітів. Вона склала 8 букетів троянд і 6 букетів гвоздик, з однаковою кількістю квітів у букетах. Кільки квітів було в одному букеті?

Розв'язання: Вираз  70 : (8 + 6)

8 + 6 = 14 (б.) - склала букетів разом.

70 : 14 = 5 (к.) - квітів було в одному букеті.

Відповідь: 5 квітів.

 

Завдання 965. В авіаційному училищі 320 курсантів. 80 кур­сантів літають з інструктором, у 2 рази менше курсантів — самостійно, а решта ще вчаться на тренажерах. Скільки курсантів вчаться на тренажерах?

Розв'язання: вираз  320 – (80 + 80 : 2)

80 : 2 = 40 (к.) - курсантів вчаться самостійно.

80 + 40 = 120 (к.) - курсантів літають з інструктором та вчаться самостійно.

320 – 120 = 200 (к.) - курсантів вчаться на тренажерах.

Відповідь: 200 курсантів.

Заміни слово «менше» словом «більше». Чи змі­ниться план розв'язування задачі?

В авіаційному училищі 320 курсантів. 80 кур­сантів літають з інструктором, у 2 рази більше курсантів — самостійно, а решта ще вчаться на тренажерах. Скільки курсантів вчаться на тренажерах?

Розв'язання: вираз  320 – (80 + 80 • 2)

80 • 2 = 160 (к.) - курсантів вчаться самостійно.

80 + 160 = 240 (к.) - курсантів літають з інструктором та вчаться самостійно.

320 – 240 = 80 (к.) - курсантів вчаться на тренажерах.

Відповідь: 80 курсантів.

 

Завдання 966*. 12 третьокласників брали участь у змаганнях з бігу, 10 - зі стрибків, а 5 учнів — з бігу і стрибків. Скіль­ки всього третьокласників брали участь у змаганнях?

Розв'язання:

1 спосіб         вираз  12 – 5 + 10  

12 – 5 = 7 (уч.) - учнів брали участь у змаганнях тільки з бігу.

7 + 10 = 17 (уч.) - учнів у класі.

2 спосіб         вираз  10 - 5 + 12

10 – 5 = 5 (уч.) - учнів брали участь у змаганнях тільки зі стрибків.

5 + 12 = 17 (уч.) - учнів у класі.

3 спосіб         вираз  12 + 10 – 5   

12 + 10 = 22 (уч.) - учнів брали участь у змаганнях тільки з бігу, тільки зі стрибків, з бігу та стрибків разом.

22 – 5 = 17 (уч.) - учнів у класі.

Відповідь: 17 учнів.

 

Завдання 967°.

46 • 5 = (46 : 2) • 10 = 23 • 10 = 230

32 • 5 = (32 : 2) • 10 = 16 • 10 = 160

94 + 5 = 99

78 + 5 = 83

4 • 24 – 38 : 2 = 4 • (20 + 4) – (30 + 8) : 2 = 80 + 16 – (15 + 4) = 96 – 19 = 77

5 • 26 + 48 • 5 = 5 • (26 + 48) = 74 • 5 = (74 : 2) • 10 = 37 • 10 = 370

36 • 10 = 360

72 • 5 = (72 : 2) • 10 = 36 • 10 = 360

 

Завдання 968°. У парку 240 кущів бузку. На кінець квіт­ня розквітло 60 кущів білого бузку, а рожевого — у 2 рази більше. Скільки кущів бузку ще не розквітло?

Розв'язання: вираз  240 – (60 + 60 • 2)

60 • 2 = 120 (к.) - розквітло кущів рожевого бузку.

60 + 120 = 180 (к.) - розквітло кущів білого та рожевого бузку разом.

240 – 180 = 60 (к.) - кущів бузку ще не розквітло.

Відповідь: 60 кущів.

 

Завдання 969.

360 : 10 = 36

800 : 100 = 8

900 : 10 = 90

480 : 4 = 120

 

Завдання 970. Порівняй, як змінюється частка внаслідок збільшення (зменшення) діленого в кілька разів.

 

Завдання 971. Порівняй вирази у кожному стовпчику. Знай­ди значення виразів нижнього рядка, використовуючи значення відповідних виразів верхнього.

Розв'язання:

36 : 3 = 12

72 : 8 = 9

96 : 16 = 6

75 : 25 = 3

360 : 3 = (36 • 10) : 3 = 12 • 10 = 120

720 : 8 = (72 • 10) : 8 = 9 • 10 = 90

960 : 16 = (96 • 10) : 16 = 6 • 10 = 60

750 : 25 = (75 • 10) : 25 = 5 • 10 = 30

 

Завдання 972. З однієї грядки зібрали 15 кг цибулі, а з дру­гої - у 3 рази більше. Усю цибулю розклали в сітки по 5 кг. Скільки сіток із цибулею?

Розв'язання: вираз  (15 + 15 • 3) : 5

15 • 3 = 45 (кг) - цибулі зібрали з другої грядки.  

15 + 45 = 60 (кг) - цибулі зібрали разом.

60 : 5 = 12 (с.) - було сіток з цибулею.

Відповідь: 12 сіток.

Розв'яжи задачу за схемою: □ : □ + (□ : □) • □.

Розв'язання: вираз  15 : 5 + (15 : 5) • 3

15 : 5 = 3 (с.) - було сіток із цибулею першої грядки.

15 : 5 • 3 = 9 (с.) - було сіток із цибулею другої грядки.  

3 + 9 = 12 (с.) - було сіток з цибулею.

Відповідь: 12 сіток.

 

Завдання 973. Бабуся повісила на горищі сушити 15 пучків трави звіробою, м'яти — на 5 пучків менше, а кропи­ви — стільки, скільки звіробою і м'яти разом. Скіль­ки пучків кропиви заготовила бабуся?

Розв'язання: вираз  15 + (15 – 5)  

15 – 5 = 10 (п.) - пучки м’яти.   

15 + 10 = 25 (п.) - пучки кропиви.  

Відповідь: 25 пучків.

 

Завдання 974*. Скільки буде десятків, якщо 2 десятки помно­жити на 4 десятки?

Розв'язання:

20 • 40 = 2 • 10 • 4 • 10 = 8 • 100 = 800

2 дес. • 4 дес. = 80 дес.

2 • 1 дес. • 4 • 1 дес. = 8 • 10 дес. = 80 дес.

 

Завдання 975°. Діти зібрали і здали в аптеку 4 кг квітів мати-й-мачухи, 8 кг березових бруньок, а молодих пагін­ців сосни — у 5 разів більше, ніж квітів мати-й-мачуха та березових бруньок разом. Скільки кілограмів пагінців сосни зібрали діти?

Розв'язання: вираз  (4 + 8) • 5

4 + 8 = 12 (кг) - зібрали квітів мати-й-мачухи та березових бруньок разом.

12 • 5 = 60 (кг) - зібрали пагінців сосни.

Відповідь: 60 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...

  • vlad
    клас спасибі
    17 квітня 2016 10:05