Інші завдання дивись тут...

Завдання 1001. Петрик хоче зробити рамку для фотографії прямокутної форми. Якої довжини планка йому по­трібна, якщо довжина рамки 3 дм, а ширина — на 1 дм менша?

Розвязання:

Петрику треба знайти периметр прямокутника, бо периметр - це сума довжин усіх сторін, тобто довжина рамки прямокутної форми.

3 – 1 = 2 (дм) - ширина прямокутника.

(3 + 2) • 2 = 10 (дм) - довжина планки, що дорівнює периметру прямокутника.

Відповідь: 10 дм.

 

Завдання 1002. У 50 пакетах 100 кг гороху. Скільки цукру в 30 пакетах, якщо пакет із цукром важить на 2 кг більше, ніж із горохом?

Розвязання:

100 : 50 = 2 (кг) - важить пакет із горохом.

2 + 2 = 4 (кг) - важить пакет із цукром.

30 • 4 = 120 (кг) - важить цукор.

Відповідь: 120 кг.

 

Завдання 1003. З ряду чисел 20, 24, 28, 36 вибери ті значен­ня k, при яких нерівність k : 4 < 7 є істинною.

Розвязання:

20, 24

 

Завдання 1004*. Добуток двох чисел дорівнює а. Якщо один з множників збільшити у 6 разів, а другий зменшити у 3 рази, то чому дорівнюватиме добуток одержаних чисел?

Розвязання:

1 спосіб.

Якщо один з множників збільшити спочатку у 3 рази, а другий зменшити у 3 рази, то добуток не зміниться. Потім залишається збільшити перший множник у 2 рази, добуток збільшиться у два рази, дорівнюватиме 2а.

а • 6 : 3 = а • (3 • 2) : 3 = а • (3 : 3) • 2  = 2а

2 спосіб.

Нехай перший множник дорівнює b, другийc, тоді c = a

( 6) • (c : 3) = ( 6 : 3) = 2 = 2 a

Відповідь: 2а.

 

Завдання 1005°.

х : 8 = 37 - 21                 

х : 8 = 16

х = 16 • 8

х = 128

128 : 8 = (160 – 32) : 8 = 16

37 – 21 = 16

16 = 16

54 – х = 72 : 8

54 – х = 9

х = 54 – 9

х = 45

54 – 45 = 9

78 : 8 = 9

9 = 9

39 : х = 60 : 20

39 : х = 3

х = 39 : 3

х = 13

39 : 13 = 3

60 : 20 = 3

3 = 3

 

Завдання 1006°. На подвір'ї дітям поставили прямокутну пі­сочницю довжиною 3 м і шириною 2 м. Яка довжина її бордюру?

Розв’язання:

Оскільки довжина бордюру дорівнює периметру прямокутника з довжиною 3 м і шириною 2 м, маємо

(2 + 3) • 2 = 10 (м) - довжина бордюру.

Відповідь: 10 метрів.

 

Завдання 1007. Яку частину круга не зафарбовано? 1/3, 1/4, 1/5

Як запи­сати цифрами третю частину; четверту частину; п'яту частину? 1/3, 1/4, 1/5

 

Завдання 1008. Накресли такі самі смужки в зошиті й запи­ши, яку частину кожної з них зафарбовано.

1/2, 1/6, 

1/3, 1/4

 

Завдання 1009. У саду росло 60 дерев. 1/3 — дерев яблуні, a - 1/4 груші.

Скільки в саду разом росло яблунь і груш?

План розв'язування:

1) Скільки в саду яблунь?

2) Скільки в саду груш?

3) Скільки в саду разом яблунь і груш?

Розв'язання:

60 : 3 • 1 = 20 (д.) - яблунь в саду.

60 : 4 • 1 = 15 (д.) - груш в саду.

20 + 15 = 35 (д.) - яблунь і груш в саду разом.

Відповідь: 35 дерев.

 

Завдання 1010. Виміряй довжину смужки та знайди — 1/3.

Розв'язання. 

Довжина смужки 51 мм, тоді

51 : 3 = 17 (мм) – довжина 1/3 смужки.

 

Відповідь: 17 міліметрів. 

 

Завдання 1011. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом.

У магазині було 30 кг рису, гречки на 20 кг більше. Для зручності продавці  розклали крупи у пакети по 5 кг. Скільки треба пакетів?

Розв'язання:

1 спосіб.   Вираз 30 : 5 + (30 + 20) : 5

30 + 20 = 50 (кг) - було гречки.

30 : 5 = 6 (п.) - використали пакетів для рису.

50 : 5 = 10 (п.) - використали пакетів для гречки.

10 + 6 = 16 (п.) - використали пакетів.

2 спосіб.   Вираз (30 + 30 + 20) : 5

30 + 20 = 50 (кг) - було гречки.

30 + 50 = 80 (кг) - було гречки та рису разом.

80 : 5 = 16 (п.) - треба пакетів.

Відповідь: 16 пакетів.

 

Завдання 1012.

85 : 17 = 5

5 • 18 = 90

90 : 30 = 3

3 • 18 = 54

54 : 27 = 2

2 • 35 = 70

70 : 5 = 14

14 + 71 = 85

 

Завдання 1013*. Кам'яне вугілля через деякий час після його видобування вбирає в себе воду, маса якої становить восьму частину маси вугілля. Маса щойно видобутого вугілля, взятого для проби, дорівнює 40 кг. Якою буде маса цього вугілля через деякий час?

Розв'язання:

40 : 8 • 1 = 5 (кг.) - маса води, що вбере вугілля через деякий час.

40 + 5 = 45 (кг) - буде маса цього вугілля через деякий час.

Відповідь: 45 кг.

 

Завдання 1014°. За 4 год робітники лісництва посадили 72 де­рева. Скільки годин їм треба працювати, щоб посадити 60 дерев, якщо за 1 год вони саджатимуть на 2 дерева більше?

Розв'язання:

72 : 4 = 18 (д.) - робітники посадили дерев за годину

18 + 2 = 20 (д.) - посадять дерев за годину.

60 : 20 = 3 (год) - працюватимуть робітники.

Відповідь: 3 години.

 

Завдання 1015°. З виразів та їх значень склади рівності.

99 : 33 = 3

78 : 39 = 2

98 : 14 = 7

64 : 16 = 4

480 : 3 = 160

540 : 2 = 270

 

Завдання 1016. 1) Запиши, котру годину показує кожний го­динник.

Розв'язання:

4 год

3 год 5 хв

9 год 35 хв

2) Запиши, котру годину покаже кожний годинник через 30 хв.

4 год 30 хв

3 год 35 хв

9 год 35 хв + 30 хв = 9 год 65 хв = 10 год 5 хв

 

Завдання 1017. Розв'яжи задачі, користуючись годинником.

1) Перерва почалася о 9 год 15 хв, а закінчилась — о 9 год 25 хв. Скільки часу тривала перерва?

Розв'язання:

1 спосіб.

_9 год 25 хв

 9 год 15 хв

        10 хв – тривала перерва.

2 спосіб.

9 год 25 хв – 9 год 15 хв = (9 год – 9 год) + (25 хв – 15 хв) = 10 хв

Відповідь: перерва тривала 10 хв.

2) Перерва почалася о 10 год 10 хв і тривала 20 хв. Коли закінчилася перерва?

Розв'язання:

1 спосіб.

+10 год 10 хв

          20 хв

  10 год 30 хв – закінчилась перерва.

2 спосіб. 

10 год 10 хв + 20 хв = 10 год + (10 хв + 20 хв) = 10 год 30 хв – закінчилась перерва.

Відповідь: перерва закінчилась о 10 год 30 хв.

3) Урок тривав 40 хв і закінчився об 11 год 20 хв. Коли почався урок?

1 спосіб.

 11 год 20 хв

_10 год 80 хв

          40 хв

 10 год 40 хв – час початку уроку.

2 спосіб.

11 год 20 хв – 40 хв = 10 год + 1 год + 20 хв – 40 хв  = 10 год + 60 хв + 20 хв - 40 хв =

= 10 год + 80 хв – 40 хв = 10 год 40 хв

Відповідь: урок почався о 10 год 40 хв.

 

Нагадаємо, що 1 год = 60 хв, 1 м = 100 см = 10 дм

Завдання 1018. (Усно.)

1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

1 год : 3 = 20 хв

1 год : 4 = 15 хв

1 год : 5 = 12 хв

1 год : 6 = 10 хв

1 год : 10 = 6 хв

1 год : 12 = 5 хв

1 год : 15 = 4 хв

1 год : 20 = 3 хв

1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см

1 м : 4 = 25 см

1 м : 5 = 20 см

1 м : 10 = 10 см

1 м : 20 = 5 см

1 м : 25 = 4 см

1 м : 50 = 2 см

1 м : 100 = 1 см

 

Завдання 1019. Виконай ділення і перевір, додаючи значення виразів. Сума значень виразів кожного рядка дорівнює 100.

Розв'язання:

100 : 25 = 4         90 : 18 = 5         90 : 2 = 45        92 : 2 = 46

4 + 46 + 5 + 45 = 100

96 : 2 = 48           99 : 11 = 9        70 : 14 = 5         76 : 2 = 38

48 + 9 + 5 + 38 = 100

 

Завдання 1020. Розв'яжи рівняння на знаходження дільника.

48 - х = 16                  48 : х = 16                    х • 16 = 48                   36 : х = 2

Розв'язання:

48 : х = 16

х = 48 : 16

х = 3

48 : 3 = 16

16 = 16

36 : х = 2

х = 36 :  2

х = 18

36 : 18 = 2

2 = 2

 

Завдання 1021. Школярі планували зробити для лісопарку 36 годівниць для птахів, а зробили на третину більше. Скільки годівниць зробили школярі?

Розв'язання:

36 : 3 • 1 = 12 (г.) - третина (1/3 частина) годівниць.

36 + 12 = 48 (г.) - годівниць зробили школярі.

Відповідь: 48 годівниць.

 

Завдання 1022. У сервізі 96 предметів. Третю частину їх ста­новлять глибокі та мілкі тарілки. Скільки тарілок кожного виду, якщо їх порівну?

Розв'язання:

96 : 3 • 1 = 32 (т.) - третина  (1/3 частина) сервізу.

32 : 2 = 16 (т.) -  тарілок кожного виду.

Відповідь: 16 тарілок.

 

Завдання 1023*. У бочці було 27 л води. Спочатку в бочку долили третину тієї кількості води, що була, а потім відлили третю частину всієї води. Скільки літрів води залишилося в бочці?

Розв'язання:

1 спосіб.

27 : 3 • 1 = 9 (л) - третина (1/3 частина) кількості води в бочці спочатку.

27 + 9 = 36 (л) - стало води в бочці після того, як долили воду.

36 : 3 • 1 = 12 (л) - третина (1/3 частина) від кількості води, яку треба відлити.

36 – 12 = 24 (л) -  залишилося води в бочці.

2 спосіб.

27 : 3 • 1 = 9 (л) - третина (1/3 частина) кількості води в бочці спочатку.

27 + 9 = 36 (л) - стало води в бочці після того, як долили воду.

3 – 1 = 2 (частини) – від усієї води залишиться.

36 : 3 = 12 (л) – води припадає на 1 частину.

12 • 2 24 (л) -  залишилося води в бочці (припадає на 2 частини).

Відповідь: 24 літри.

 

Завдання 1024°. Обчисли й запиши відповіді.

1) Скільки днів у 10 тижнях?

Розв'язання:

Оскільки 1 тиждень має 7 днів, тоді

10 • 7 = 70 (д.) - днів у тижні.

2) Скільки годин становить 1/4 доби?

Розв'язання:

Оскільки доба має 24 години, тоді

24 : 4 • 1 = 6 (год).

3) Скільки хвилин становить 1/6 години?

Розв'язання:

Оскільки година має 60 хв, тоді

60 : 6 • 1 = 10 (хв).

 

Завдання 1025°. У саду розквітло 80 троянд. Зрізали 1/4 кві­ток.

Скільки троянд залишилося в саду?   

Розв'язання:

1 спосіб.

80 : 4 • 1 = 20 (т.) – зрізали квітів.

80 – 20 = 60 (т.) – троянд залишилося в саду.

2 спосіб.

4 – 1 = 3 (частини) – від усіх троянд залишились. 

80 : 4 = 20 (т.) – троянд припадає на 1 частину.

20 • 3 = 60 (т.) – троянд залишилось в саду (припадає на 3 частини).

Відповідь: 60 троянд.

Інші завдання дивись тут...

 • Валя
  ДЯКУЮ.ВИ МЕНЕ ВИРУЧИЛИ
  11 травня 2015 10:18
 • Рост
  Спасибо Вам большое
  12 травня 2015 18:42
 • ДАША
  спасибочки
  13 травня 2015 18:21
 • надя
  дякую дуже велике winked
  23 травня 2015 08:39
 • Карина
  спасибочки вам большое 25 травня smile
  25 травня 2015 15:04
 • Милош
  спосибо))) wink cпасибо огромное
  28 квітня 2016 14:13
 • Назик4ик
  Сайт класс кто не верит тому в глас . 6 травня 2020 год .короч говоря двинааааааааацеееть
  6 травня 2020 10:43