Інші завдання дивись тут...

Завдання 1026.  Випиши чотири вирази із часткою 6.

72 : 12        81 : 27        90 : 15        45 : 15

100 : 25       84 : 14        95 : 5           78 : 13

Розв'язання:

72 : 12 = 6

84 : 14 = 6

90 : 15 = 6

78 : 13 = 6

 

Завдання 1027. Знайди частки способом випробовування.

125 : 25 = 5 105 : 15 = 7 128 : 16 = 8

 

Завдання 1028. У нерівності х • 33 < 100 замість х добери такі числа, щоб вона була істинною.

Розв'язання:

0 • 33 < 100 1 • 33 < 100 2 • 33 < 100 3 • 33 < 100

 

Завдання 1029. Стригаль ручними ножи­цями може обстригти за день 25 овець, а електричною машин­кою — 150. У скільки разів під­вищується продуктивність праці стригаля, коли він працює елек­тричною машинкою?

Розв'язання:

150 : 25 = (100 + 50) : 25 = 4 + 2 = 6 (р.) - підвищується продуктивність праці у стільки разів.

Відповідь: у 6 разів.

 

Завдання 1030. З 76 м тканини пошили халати й сукні. На один халат пішло 4 м тканини, а на сукню — 3 м. Ха­латів пошили 13. Скільки пошили суконь?

Розв'язання:

4 • 3 = 52 (м) - тканини використали на халати.

76 – 52 = 24 (м) -  тканини використали на сукні.

24 : 3 = 8 (с.) - пошили суконь.

Відповідь: 8 суконь.

 

Завдання 1031. (Усно.)

1) 1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

    1 см : 2 = 100 см : 2 = 50 см

    1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

    1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

2) Знайди 1/4 чисел: 12, 64, 120, 400.

Розв'язання:

12 : 4 • 1 = 3

64 : 4 • 1 = 16

120 : 4 • 1 = 30

400 : 4 • 1 = 100

 

Завдання 1032*. Частка двох чисел а. Якщо ділене збільшити в 2 рази, а дільник зменшити в 3 рази, то чому дорів­нюватиме частка одержаних чисел?

Розв'язання:

Якщо ділене збільшити у 2 рази, частка збільшиться у 2 рази, якщо дільник зменшити у 3 рази, частка збільшиться у 3 рази. Отже частка збільшиться у 6 разів (6а).

Відповідь: 6а.

 

Завдання 1033*. Спиши, заповнюючи пропуски:

березень має 31 день,

4 тижні = 4 • 7 днів =28 днів,

3 доби = 3 • 24 год = 72 год,

1/3 доби = 24 год : 3 • 1 = 8 год

1/5 год = 60 хв : 5 • 1 = 12 хв

 

Завдання 1034°. З 76 м тканини пошили 8 однакових суконь і 13 халатів. На одну сукню йде 3 м тканини. Скільки метрів тканини йде на один халат?

Розв'язання:

3 • 8 = 24 (м) - тканини використали на сукні.

76 – 24 = 52 (м) - тканини використали на халати.

52 : 13 = 4 (м) - тканини йде на один халат.

Відповідь: 4 метри.

 

Завдання 1035°.

72 : 3 + 16 = 24 + 16 = 40

50 : 2 – 25 = 25 – 25 = 0

480 : 2 – 120 = 240 – 120 = 120

80 : 16 + 16 = 5 + 16 = 21

27 • 3 + 3 = (20 + 7) • 3 + 3 = 60 + 21 + 3 = 84

78 • 10 – 12 = 780 – 12 = 768

 

Завдання 1036. Відрізок АК становить 1/4 довжини відрізка АВ. АК = 18 мм. Знайди довжину відрізка АВ.

Вказівка. Відповідь запиши в міліметрах.

Розв'язання:

18 • 4 = 72 (мм) - довжина відрізка АВ.

Відповідь: 72 міліметри.

 

Завдання 1037. Виміряй 1/5 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Результат обчислення перевір вимірюванням. Вказівка. Вимірювати треба в міліметрах.

Розв'язання:

Довжина рожевої смужки 20 мм, тоді

20 • 5 = 100 (мм) = 10 (см) - довжина усієї смужки.

Відповідь: 100 міліметрів (10 см).

 

Завдання 1038. Відомо, що відрізок KM становить 1/3 довжини деякого відрізка. Яка довжина цього відрізка? Накресли його в зошиті.

Розв'язання:

Якщо КМ = 45 мм, тоді

45 • 3 = 135 (мм) = 13 см 5 мм - довжина деякого відрізка.

Відповідь: 135 міліметрів (13 см 5 мм).

 

Завдання 1039. У випускному класі 9 медалістів. Це 1/3 усієї кількості учнів класу. Скільки учнів у випускному класі?

Розв'язання:

9 : 1 • 3 = 27 (уч.) - учнів у випускному класі.

Відповідь: 27 учнів.

 

Завдання 1040. Ігрова приставка коштувала 360 грн. Потім ціну було знижено на 1/4 початкової. Яка нова ціна приставки?

Розв'язання:

360 : 4 • 1 = 90 (грн.) - знижка на ігрову приставку.

360 – 90 = 270 (грн.) - нова ціна приставки.

Відповідь: 270 гривень.

 

Завдання 1041. До кожної нерівності добери по два значення змінної а, щоб нерівність була істинною.

20 - а > 15 

а + 12 < 15

а • 4 < 36

24 : а < 6

а : 8 > 4

а - 20 < 5

Розв'язання:

20 – а > 15 

Розв'яжемо рівняння

20 – а = 15

а = 20 – 15

а = 5

20 – 5 = 15

Тоді можна записати

20 – а > 20 – 5

Різниця більша там,

де менший від’ємник .

а < 5

Відповідь: а = 4, 3, 2, 1, 0

а + 12 < 15 

Розв'яжемо рівняння

а + 12 = 15

а = 15 – 2

а = 3

3 + 12 = 15

Тоді можна записати

а + 12 < 3 + 12

Сума менша там,

де менший доданок.

а < 3

Відповідь: а = 0,1,2

а • 4 < 36 

Розв'яжемо рівняння

а • 4 = 36

а = 36 : 4

а = 9

9 • 4 = 36

Тоді можна записати

а • 4 < 9 • 4

Добуток менший там,

де менший множник

а < 9

Відповідь: а = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

24 : а < 6 

Розв'яжемо рівняння

24 : а = 6

а = 24 : 6

а = 4

24 : 4 = 6

Тоді можна записати

24 : а < 24 : 4

Частка менша там,

де більший дільник

а > 4

Відповідь: а = 6, 8, 12, 24 

а : 8 > 4

Розв'яжемо рівняння

а : 8 = 4

а = 4 • 8

а = 32

32 : 8 = 4

Тоді можна записати

а : 8 > 32 : 8

Частка більша там,

де більше ділене

а > 32

Відповідь: а = 40, 48, 54, 72

а – 20 < 5

Розв'яжемо рівняння

а – 20 = 5

а = 5 + 20

а = 25

25 – 20 = 5

Тоді можна записати

а – 20 < 25 – 20

Різниця менша там,

де менше зменшуване.

а < 25

Відповідь: а = 24, 23, 22, 21, 20 …

 

Завдання 1042. Бабуся хотіла законсервувати 10 банок вишневого компоту, а законсервувала на п'яту части­ну більше, ніж планувала. Скільки банок вишневого компоту вийшло?

Розв'язання:

10 : 5 • 1 = 2 (б.) - пята (1/5) частина запланованих банок.

10 + 2 = 12 (б.) -  вийшло банок вишневого компоту.

Відповідь: 12 банок.

Склади подібну задачу.

Василько планував написати 12 речень, а написав на шосту (1/6) частину більше. Скільки речень написав хлопчик?

 

Завдання 1043*. На столі лежить 4 цілих яблука, 10 поло­винок яблук і 8 чвертей яблук. Скільки всього яблук лежить на столі?

Розв'язання:

10 : 2 = 5 (ябл.) - цілих яблук можна скласти з половинок.

8 : 4 = 2 (ябл.) - цілих яблук можна скласти з четвертинок.

4 + 5 + 2 = 11 (ябл.) - всього яблук лежить на столі.

Відповідь: 11 яблук.

 

Завдання 1044°.

250 • 4 – 600 = 1000 – 600 = 400

480 : 4 + 300 = 120 + 300 = 420

600 - 25 • 4 = 600 – 100 = 500

900 - 200 : 4 = 900 – 50 = 850

(370 - 250) • 3 = 120 • 3 = 360

(750 - 150) : 3 = 600 : 3 = 200

 

Завдання 1045°. Робітник на верстаті обточував 1 кільце за 55 хв, а після вдосконалення верстата — за 37 хв. На скільки менше часу витратить робітник на обточуван­ня п'яти кілець, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

Розв'язання:  

1 спосіб   Вираз (55 – 37) • 5

55 – 37 = 18 (хв) - на стільки менше часу витрачає робітник на обточування одного кільця після вдосконалення верстата.

18 • 5 = 90 (хв)  - на стільки менше часу витрачає робітник на обточування пяти кілець після вдосконалення верстата.

2 спосіб   Вираз 55  • 5 – 37 • 5

55 • 5 = 275 (хв)  - часу витрачає робітник на обточування пяти кілець на верстаті.

37 • 5 = 185 (хв)  - часу витрачає робітник на обточування пяти кілець на вдосконаленому верстаті.

275 - 185 = 90 (хв) - на стільки менше часу витрачає робітник на обточування пяти кілець після вдосконалення верстата.

Відповідь: 90 хвилин. 

                                     Ділення з остачею

Завдання 1046. (Усно.) На підносі було 35 тістечок. Їх роз­клали на 2 блюда, по 15 на кожне. Скільки тістечок залишилося на підносі?

Розв'язання:     Вираз 35 – 15 • 2

15 • 2 = 30 (т.)  - тістечка на двох блюдах разом.

35 – 30 = 5 (т.) - залишилося тістечок на підносі.

Відповідь: 5 тістечок.    

 

Завдання 1047. 20 кольорових олівців дівчинка розклала в підставки, по 6 олівців у кожну. Але 20 не поділилося без остачі на 6. Залишилося ще 2 олівці. Розглянь ма­люнок і прочитай пояснення.

 

Завдання 1048. Користуючись малюнками, виконай ділення з остачею.

13 : 3 = 4 (ост. 1)

17 : 3 = 5 (ост. 2)

15 : 6 = 2 (ост. 3)

 

Завдання 1049. Порівняй рівності кожного стовпчика.

12 : 3 = 4

13 : 3 = 4 (ост. 1)

16 : 4 = 4

18 : 4 = 4 (ост. 2)

 

Завдання 1050.

30 : 5 = 6

33 : 5 = 6 (ост. 3)

42 : 6 = 7

47 : 6 = 7 (ост. 5)

56 : 7 = 8

62 : 7 = 8 (ост. 6)

72 : 9 = 8

79 : 9 = 8 (ост. 7)

Інші завдання дивись тут...