Інші завдання дивись тут...

Завдання 1051. Скільки окремих квадратів можна скласти з 11 однакових паличок? (Перевір розв'язання задачі практично.)

Розв'язання:

11 : 4 = 2 (ост. 3).

Відповідь: 2 квадрати.

 

Завдання 1052. Скільки окремих трикутників можна скласти з 11 однакових паличок?

Розв'язання:

11 : 3 = 3 (ост. 2).

Відповідь: 3 трикутники.

 

Завдання 1053.

 

Завдання 1054*. Діти зважували своїх домашніх тварин па­рами. Мурчик і Тузик разом важать 19 кг, Мурчик і Бобик разом важать 27 кг, а Тузик і Бобик — 40 кг. Хто скільки важить?

Розв'язання:

1 спосіб.

19 + 27 + 40 = 86 (кг) – важили би 2 Мурчики, 2 Тузики, 2 Бобики разом.

86 : 2 = 43 (кг) – важать Мурчик, Тузик, Бобик разом.

43 – 40 = 3 (кг) – важить Мурчик.

43 – 27 = 16 (кг) – важить Тузик.

43 – 19 = 24 (кг) – важить Бобик.

2 спосіб.

19 + 27 = 46 (кг) - важать Мурчик і Тузик, Мурчик і Бобик.

46 – 40 = 6 (кг) - важить Мурчик, зважений двічі.

6 : 2 = 3 (кг) - важить Мурчик.

19 – 3 = 16 (кг) - важить Тузик.

27 – 3 = 24 (кг) - важить Бобик.

Відповідь: 3 кг, 16 кг, 24 кг.

 

Завдання 1055°.

15 : 5 = 3

16 : 5 = 3 (ост.1)

30 : 6 = 5

32 : 6 = 5 (ост.2)

45 : 9 = 5

48 : 9 = 5 (ост.3)

64 : 8 = 8

67 : 8 = 8 (ост.3)

 

Завдання 1056°. У першому ящику 20 кг помідорів, а в друго­му — 12 кг. З другого ящика продали 8 кг помідорів. У скільки разів стало більше помідорів у першому ящику, ніж у другому?

Розв'язання:

12 – 8 = 4 (кг) - залишилося помідорів у другому ящику.

20 : 4 = 5 (р.) - у скільки разів стало більше помідорів у першому ящику, ніж у другому.

Відповідь: 5 разів.

 

Завдання 1057. Виконай ділення з остачею.

27 : 6   Зразок міркування. Нехай треба поділити 27 на 6. Знайдемо найбільше із чисел від 1 до 27, яке ді­литься націло на 6. Це 24;  24 : 6 = 4. Знайдемо остачу: 27 - 24 = 3. Отже, 27 : 6 = 4 (ост. 3).

48 : 7 = 6 (ост. 6) 54 : 8 = 6 (ост. 6) 20 : 6 = 3 (ост. 2)

 

Завдання 1058. Чашка коштує 8 грн. Скільки таких чашок можна купити на 35 грн?

Розв'язання:

35 : 8 = 4 (ост. 3).

Відповідь: 4 чашки.

 

Завдання 1059. Для посадки привезли 24 саджанці яблунь і 8 саджанців груш. 1/4 усіх саджанців посадили діти, а решту — дорослі. Скільки саджанців посадили дорослі?

Розв'язання:

24 + 8 = 32 (с.) - привезли саджанців яблунь та груш разом.

32 : 4 • 1 = 8 (с.) - посадили саджанців діти.

32 – 8 = 24 (с.) - посадили саджанців дорослі.

Відповідь: 24 саджанці.

 

Завдання 1060. Туристи поїздом проїхали 240 км, автобу­сом — на 180 км менше, ніж поїздом, а пішки пройшли 1/5 того шляху, який проїхали автобусом.  Скільки кілометрів туристи пройшли пішки?

Розв'язання:

240 – 180 = 60 (км)-  туристи проїхали автобусом.

60 : 5 • 1 = 12 (км) - пройшли пішки.

Відповідь: 12 кілометрів.

 

Завдання 1061.

х - 48 : 6 = 204

х – 8 = 204

х = 204 + 8

х = 212

212 – 48 : 6 =

= 212 – 8 = 204

204 = 204

23 • 5 – х = 42

115 – х = 42

х = 115 – 42

х = 73

23 • 5 – 73 =

= 115 – 73 = 42

42 = 42

х : 6 = 305 – 297

х : 6 = 8

х = 6 • 8

х = 48

48 : 6 = 8

305 – 297 = 8

8 = 8

600 : х = 34 + 26

600 : х = 60

х = 600 : 60

х = 10

600 : 10 = 60

34 + 26 = 60

60 = 60

х • (38 – 29) = 72

х • 9 = 72

х = 72 : 9

х = 8

8 • (38 – 29) =

= 8 • 9 = 72

72 = 72

6 • х = 720 : 8

6 • х = 90

х = 90 : 6

х = 15

6 • 15 = 90

720 : 8 = 90

90 = 90

 

Завдання 1062. Склади і запиши три вирази на ділення з діль­ником 8, щоб при обчисленні першого виразу остача дорівнювала 0, другого — 3, а третього — 7.

Розв'язання:

80 : 8 = 10 83 : 8 = 10 (ост. 3) 87 : 8 = 10 (ост. 7)

 

Завдання 1063*. У гаражі стоїть 30 автомобілів. Вантажні ав­томобілі мають по 6 коліс, а легкові — по 4. Скільки яких автомобілів у гаражі, якщо всього коліс 168?

Розв'язання:

1 спосіб.

4 • 30 = 120 (к.) – всього коліс по 4 шт.

168 – 120 = 48 (к.) – додаткові по 2 колеса у вантажних автомобілях..

48 : 2 = 24 (г.) – вантажних автомобілів.

30 – 24 = 6 (л.) – легкових автомобілів.

2 спосіб.

Нехай х – легкові автомобілі, тоді 30 – х – вантажні автомобілі. Складемо рівняння   

х • 4 + (30 – х) • 6 = 168

4 • х + 180 – 6 • х = 168

180 + 4 • х – 6 • х = 168

180 + 4 • х – 4 • х – 2 • х = 168

180 – 2 • х = 168

2 • х = 180 – 168

2 • х = 12

х = 12 : 2

х = 6

У гаражі було 6 легкових та 30 - 6 = 24 вантажних автомобілів.

Відповідь: 6 легкових, 24 вантажних автомобілів.

 

Завдання 1064°. Виконай ділення з остачею.

22 : 7 = 3 (ост. 1)

12 : 5 = 2 (ост. 2)

40 : 7 = 5 (ост. 5)

14 : 3 = 4 (ост. 2)

50 : 7 = 7 (ост. 1)

21 : 6 = 3 (ост. 3)

60 : 7 = 8 (ост. 4)

25 : 4 = 6 (ост. 1)

75 : 6 = 12 (ост. 3)

33 : 8 = 4 (ост. 1)

 

Завдання 1065°. У фермера були качки й гуси. Усього 60 пта­хів. Гуси становили шосту частину всіх птахів. Скіль­ки було качок?

Розв'язання:

1 спосіб.

60 : 6 = 10 (п.) - було гусей.

60 – 10 = 50 (п.) - було качок.

2 спосіб.

60 : 6 = 10 (п.) – птахів припадає на 1 частину.

6 – 1 = 5 (часть) –  частин припадає на качок.

10 • 5 = 50 (п.) – качок у фермера.

Відповідь: серед птахів 50 качок.

 

Завдання 1066. Склади істинні рівності за блок-схемами.

23 • 5 + 45 = (20 + 3) • 5 + 45 = 100 + 15 + 45 = 160

60 – (6 • 7) = 60 – 42 = 18

63 : (49 : 7) = 63 : 7 = 9

 

Завдання 1067. Перевір, чи правильно знайдено остачі при ді­ленні на 2, 3, 4, 5, і зроби висновок.

Остачі знайдено правильно.

Якими цифрами закінчуються числа, які ділять­ся на 2 без остачі? А на 5?

Розв'язання:

Числа, які діляться на 2 без остачі, закінчуються парною цифрою.

Числа, які діляться на 5 без остачі, закінчуються цифрою 5 або 0.

 

Завдання 1068. Яка найбільша остача може бути при діленні на 7; на 9?

При діленні остача завжди менша за дільник.

Розв'язання:

При діленні на 7 найбільша остача може бути 6;

при діленні на 9 найбільша остача може бути 8.

 

Завдання 1069. У хорі 36 дітей. Дев'ята частина всіх дітей — хлопчики, а решта — дівчатка. На скільки більше в хорі дівчаток, ніж хлопчиків?

Розв'язання:

36 : 9 = 4 (д.) - хлопчики у хорі.

36 – 4 = 32 (д.) - дівчата у хорі.

32 – 4 = 28 (д.) - на стільки більше в хорі дівчаток, ніж хлопчиків.

Відповідь: на 28 дітей.

 

Завдання 1070. Добери значення змінних, щоб нерівності були істинними.

х • 6 < 86 - 58 х : 7 > 42 : 7 64 – х < 34

Розв'язання:

 

х • 6 < 86 – 58  

х • 6 < 28

х = 1, 2, 3, 4

х : 7 > 42 : 7

Частка більша там, де більше ділене

х > 42

х = 49, 56, 63

64 – х < 34

64 – х < 64 – 30

Разность меньше там,

где больше вычитаемое.

х > 30

х = 31, 32, 33, …

 

Завдання 1071. Першого дня майстер виготовив 10 деталей, що становить пяту частину замовлення, а другого 1/4 решти. Скільки деталей виготовив майстер другого дня? 

Розв'язання:

10 • 5 = 50 (д.) - замовлення для майстра.

50 – 10 = 40 (д.)-  решта деталей після першого дня.

40 : 4 • 1 = 10 (д.) - виготовив майстер другого дня.

Відповідь: 10 деталей.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

Скільки деталей виготовив майстер за два дні?

10 + 10 = 20 (д.) - деталей виготовив майстер за два дні.

 

Завдання 1072*. Гра. Гравців двоє. У купці 10 сірників. За один хід гравець може брати 1 або 3 сірники. Виграє той, хто візьме один останній сірник. Скільки сірни­ків на початку повинен узяти перший гравець, щоб виграти?

Розв'язання:

10 - 1 = 9 (с.) - сірників повинні вибрати два гравці.

Щоб виграв перший гравець, к-сть ходів має бути парна.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3

1 + 1 + 1 + 3 + 3

3 + 3 + 3 

Отже, при будь-якому розкладу 9 на доданки їх буде непарне число, тобто останнім сірник завжди буде брати другий гравець. Перший гравець завжди буде у програші. 

 

Завдання 1073°. Дівчинка витратила 3 грн, що становить п'яту частину всіх її грошей. На скільки більше гро­шей залишилося, ніж вона витратила?

Розв'язання:

3 • 5 = 15 (грн) - було грошей у дівчинки.

15 – 3 = 12 (грн) - залишилося грошей у дівчинки.

12 – 3 = 9 (грн) - на стільки більше гро­шей залишилося, ніж вона витратила.

Відповідь: 9 гривень.

 

Завдання 1074°.

 

х : (450 – 390) = 4

х : 60 = 4

х = 60 • 4

х = 240

240 : (450 – 390) = 240 : 60 = 4

4 = 4

56 : х = 800 : 100

56 : х = 8

х = 56 : 8

х = 7

56 : 7 = 8

800 : 100 = 8

8 = 8

39 – х = 49 : 7

39 – х = 7

х = 39 – 7

х = 32

39 – 32 = 7

49 : 7 = 7

7 = 7

(360 : 6) : х = 4

60 : х = 4

х = 60 : 4

х = 15

(360 : 6) : 15 = 60 : 15 = 4

4 = 4

 

Завдання 1075. Знайди:

1/5 від 2 м;

1/10 від 3 ц;

1/6 від 2 діб.

Розв'язання:

2 м : 5  • 1 = 200 см : 5 • 1 = 40 см

3 ц : 10 • 1 = 300 кг : 10 • 1 = 30 кг

2 доби : 6 • 1 = 2 • 24 год : 6 • 1 = 48 год : 6 = 8 год

Інші завдання дивись тут...

 • Юлія
  Дуже мені допомагаєте. Я списую правильні ваші відповіді це в потайки від мами вона мене за це сварить а тато ні =)
  18 травня 2015 20:02
 • альона
  Ви мені дуже допомогли я стала відмінницею
  25 травня 2015 18:27
 • Віта
  Дякую
  6 травня 2019 20:59
 • Віка
  Я, як мама за ГДЗ вас, як розробника посадила б до в'язниці . Діти не вчаться і не думають. ------------ По-перше, ГДЗ для молодших класів - це в першу чергу допомога для люблячих батьків, котрі знаходять час для навчання діток. З кожним роком програми настільки ускладнюються, що не всі батьки можуть розв'язати домашнє завдання, щоб пояснити своїй дитині...По-друге, краще переписати відповідь, ніж нічого не зробити (хоч щось-таки відкладеться в пам'яті дитини). По-третє, якщо не впевнені у знаннях дитини, попросіть пояснити розв'язання...По-четверте, ГДЗ саме на нашому сайті допомагає не просто списувати, а при бажанні учня зрозуміти розв'язування багатьох домашніх завдань...
  16 травня 2019 13:48