Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ

Завдання. 1095. Як довести, що 8 • 3 = 24?

Розвязання:

24 : 8 = 3         або        24 : 3 = 8

 

Завдання. 1096. З рівності 6 • 3 = 18 склади два вирази на ді­лення і знайди їх значення.

Розвязання:

18 : 6 = 3           18 : 3 = 6

 

Завдання. 1097. (Усно.)

5 • 7 + 1 • 7 = 35 + 7 = 42

1 • 8 + 2 • 7 = 8 + 14 = 22

20 • 4 = 80

2 • 9 + 0 • 9 = 18

0 • 5 + 1 • 3 = 3

300 • 3 = 900

2 дес. • 3 = 6 дес.

4 сот. • 2 = 8 сот.

5 сот. • 4 = 20 сот.

 

Завдання. 1098. Запиши вирази та знайди їх значення.

1) Зменшуване 94, від'ємник є добутком чисел 6 і 7.

2) Ділене 63, дільник є різницею чисел 15 і 6.

Розвязання:

94 – (6 • 7) = 94 – 42 = 52

63 : (15 – 6) = 63 : 9 = 7

 

Завдання 1099. 213 • 3 = (200 + 10 + 3) • 3 = 200 • 3 + 10 • 3 + + 3 • 3 =

= 600 + 30 + 9 = 639.

Розглянь запис і поясни письмовий спосіб знаходження добутку чисел 213 і 3.

 

Як треба записувати числа, виконуючи множення письмово?

Виконуючи множення письмово, спочатку множать одиниці на дане число, потім — десятки і сотні.

 

Завдання 1100*. Виконай множення письмово.

 

Завдання 1101. На вівцефермі настригли 340 кг вовни. Із 60 чорних овець настригли по 4 кг вовни з кож­ної. Решту вовни настригли з 20 білих овець, порів­ну з кожної. Скільки вовни настригли з кожної білої вівці?

Розвязання:

60 • 4 = 240 (кг) - настригли вовни із чорних овець.

340 – 240 = 100 (кг) - решта вовни, що настригли із білих овець.

100 : 20 = 5 (кг) - настригли вовни з кожної білої вівці.

Відповідь: 5 кілограмів.

 

Завдання 1102. Першого дня художню виставку відвіда­ло 120 осіб, другого — у 3 рази більше. Учні третіх класів становили 1/6 усіх відвідувачів. Скільки третьокласників відвідало виставку?

Розвязання:

120 • 3 = 360 (ос.) - осіб відвідало виставку другого дня.

360 + 120 = 480 (ос.)-  осіб відвідало виставку за два дні разом.

480 : 6 • 1 = 80 (ос.) - третьокласників відвідало виставку.

Відповідь: 80 осіб.

 

Завдання 1103*. Три дубові шпали важать стільки, скільки 5 соснових. Соснова шпала легша від дубової на 18 кг. Скільки важить соснова шпала?

Розвязання:

І спосіб.

З одної сторони соснова шпала легша від дубової на 18 кг, тому

Д = С + 18

Тоді три дубові шпали важать 

3Д = 3 • (С + 18)

3Д = 3С + 54

З другого боку три дубових шпали важать однаково з п’ятьма сосновими, тому

3Д = 5С

Зрівняємо праві частини двох рівнянь

3С + 54 = 5С

3С + 54 = 3С + 2С 

Оскільки 2 соснові шпали важать 54 кг, тоді

54 : 2 = 27 (кг) - важить соснова шпала.

Відповідь: 27 кілограмів.

ІІ спосіб.

Нехай соснова шпала важить х кг, тоді дубова буде важити х+18 кг.

Беручи до уваги, що три дубові шпали важать стільки, скільки 5 соснових, рівняння матиме вигляд:

 х = 3   (х+18)

• х = 3 • х + 54

• х - 3 • х = 54

(5 - 3) • х = 54

• х = 54

х = 54 : 2

х = 27

Відповідь: 27 кілограмів.

 

Завдання 1104. Посадили кілька рядів яблунь, по 8 дерев у кожному, і 9 рядів груш по 7 дерев. Усього посадили 143 плодових дерева. Скільки рядів яблунь посадили?

Розвязання:

9 • 7 = 63 (д.) - посадили груш.

143 – 63 = 80 (д.) - посадили яблунь.

80 : 8 = 10 (р.) - посадили рядів яблунь.

Відповідь: 10 рядів.

 

Завдання 1105°. У бочці було 90 л води. Спочатку в бочку до­лили 1/3 тієї кількості, що в ній була, а потім відлили половину всієї води. Скільки води залишилося в бочці?

Розвязання:

90 : 3 • 1 = 30 (л) - становить третина (1/3) води в бочці.

90 + 30 = 120 (л) - стало води в бочці (вода, що відлили).

120 : 2 = 60 (л) - залишилося води в бочці .

Відповідь: 60 літрів.

 

Завдання 1106°.

48 : 6 = 8

8 • 9 = 72

72 : 12 = 6

6 • 7 = 42

42 : 6 = 7

7 • 9 = 63

63 – 51 = 12

12 • 4 = 48

 

Завдання 1107. 1) Виконай ділення з поясненням: 25 : 4; 38 : 8.

Розвязання:

25 : 4 = 6 (ост. 1)            6 • 4 + 1 = 25

38 : 8 = 4 (ост. 6)            4 • 8 + 6 = 38  

2) Знайди результат і поділи його на підкреслене число.

Зразок. 8 • 5 + 3 = 43,    43 : 8 = 5 (ост. 3).

7 • 4 + 5              6 • 3 + 2               7 • 8 + 4                   9 • 3 + 3

Розвязання:

7 • 4 + 5 = 33,  33 : 7 = 4 (ост. 5)                      

6 • 3 + 2 = 20,  20 : 6 = 3 (ост. 2) 

7 • 8 + 4 = 60,  60 : 7 = 8 (ост. 4)

9 • 3 + 3 = 30,  30 : 9 = 3 (ост. 3) 

 

Завдання 1108. Розглянь записи і поясни, як виконали множення на одноцифрове число.

Завдання 1109.

х 49

    3

 147

х 39

     4

 156

х 223

      4

  892

х 114

      7

  798 

 

Завдання 1110. У цистерні було 960 л питної води. Части­ну води відлили в дев'ять бідонів, по 34 л у кожний. Скільки літрів води залишилося в цистерні?

Розвязання:  вираз 960 - 9 • 34

9 • 34 = 306 (л) - відлили води.

х 34

    9

 306 

960 – 306 = 654 (л) - залишилося води в цистерні.

Відповідь: 654 літри.

 

Завдання 1111. Купили 500 г насіння: 10 пакетів насіння огірків по 30 г і 4 однакових пакети насіння моркви. Скільки грамів насіння моркви було в одному пакеті?

Розвязання:

10 • 30 = 300 (г) - купили насіння огірків.

500 – 300 = 200 (г) - купили насіння моркви.

200 : 4 = 50 (г) - грамів насіння моркви в одному пакеті.

Відповідь: 50 грамів. 

 

Завдання 1112*. У ряд поставлено 12 стовпів. Відстань між сусідніми стовпами 25 м. Яка відстань між крайніми стовпами?

|-25-|-25-|-25-|-25-|-25-|-25-|-25-|-25-|-25-|-25-|-25-|

Розв’язання:

11 • 25 = (10 + 1) • 25 = 275 (м) - відстань між крайніми стовпами.

Відповідь: 275 метрів. 

Завдання 1113.

х – 337 = 480

х = 480 + 337

х = 817

817 – 337 = 480

480 = 480

х : 4 = 128

х = 128 • 4

х = 512

512 : 4  = 128

128 = 128

390 – х = 240

х = 390 – 240

х = 150

390 – 150 = 240 

240 = 240

 

Завдання 1114 °. За угодою завод мав випустити за тиждень 225 двигунів. Два перших дні тижня завод щодня ви­пускав по 48 двигунів, а наступних три дні — по 50. Чи виконав завод умови угоди?

Розвязання:

48 • 2 = 96 (дв.) -  двигунів за перші два дні.

50 • 3 = 150 (дв.) -  двигунів за наступні три дні.

96 + 150 = 246 (дв.) - двигунів за тиждень.

Так, завод виконав умови, бо 246>225

Відповідь: Так, виконав.

 

Завдання 1115.

1) Назви числа від 795 до 805.

Розвязання:

796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804

2) Назви число, у якому: 7 сот. 8 од.; 7 сот. 8 дес; 1 сот. 3 дес. 7 од.; 3 сот. 3 дес. 3 од.; 9 сот. 9 од.

Розвязання:

708; 780; 137; 333; 909

3) Запиши цифрами числа: триста сорок один, двісті дванадцять, двісті двадцять, сімсот сім.

Розвязання:

341, 212, 220, 707

4) Розклади на розрядні доданки числа: 347, 555, 720, 707, 112.

Розвязання:

347 = 300 + 40 + 7 = 3 • 100 + 4 • 10 + 7 • 1

555 = 500 + 50 + 5 = 5 • 100 + 5 • 10 + 5 • 1

720 = 700 + 20 = 7 • 100 + 2 • 10

707 = 700 + 7 = 7 • 100 + 7 • 1

112 = 100 + 10 + 2 = 1 • 100 + 1 • 10 + 2 • 1 

 

Завдання 1116. Скільки в числі 784 усього сотень? усього десятків? усього одиниць?

Розвязання:

У числі 784 усього 7 сотень.

У числі 784 усього 78 десятків.

У числі 784 усього 784 одиниці. 

 

Завдання 1117. Перевір, чи правильно виконано множення.

Так.

 

Завдання 1118.

 

х18

   7

126

х23

   9

207

х293

    3

 879

х172

    4

  688

х23

  4

 92

х  61

   83

 183

488

3843

х15

   3

  45

х104

    6

 624

 

Завдання 1119. Щоб зробити сплав для спаювання жерстяних виробів, узяли 162 г свинцю, а олова — у 2 рази біль­ше. Скільки всього грамів сплаву вийшло?

Розвязання:

162 • 2 = 324 (г) - узяли олова.

162 + 324 = 486 (г) - сплаву вийшло.

Відповідь: 486 грамів.

 

Завдання 1120*. Запиши трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 4.

Розвязання:

103, 130, 112, 121, 202, 220, 211, 301, 310, 400

 

Завдання 1121°. Купили 500 г олії. На приготування млинців витратили 1/5 цієї олії. У скільки разів більше залишилось олії, ніж витратили?

Розвязання:

500 : 5 = 100 (г) - олії витратили.

500 – 100 = 400 (г) - олії залишилося.

400 : 100 = 4 (рази)- у стільки разів більше залишилося олії, ніж витратили.

Відповідь: у 4 рази.

 

Завдання 1122°.

 

31 + 62 = 3 • х   

93 = 3 • х

х = 93 : 3

х = 31

31 + 62 = 93

3 • 31 = 93

93 = 93

290 + 310 = а • 2

4 • х = 42 + 42

4 • х = 84

х = 84 : 4

х = 21

21 • 4 = 84

42 + 42 = 84

84 = 84

290 + 310 = а • 2

600 = а • 2

а = 600 : 2

а = 300

290 + 310 = 600

300 • 2 = 600

600 = 600

х : 5 = 40 – 20

х : 5 = 20

х = 20 • 5

х = 100

100 : 5 = 20

40 – 20 = 20

20 = 20

 

Завдання 1123. (Усно.)

62 : 9 = 6 (ост. 8)

56 : 8 = 7

48 : 7 = 6 (ост. 6)

73 : 9 = 8 (ост. 1)

36 : 8 = 4 (ост. 4)

64 : 8 = 8

53 : 6 = 8 (ост. 5)

60 : 3 = 20

 

Завдання 1124. Виконай ділення з перевіркою 90 : 2     48 : 3     64 : 4

Розвязання:

90 : 2 = 45

45 • 2 = 90

48 : 3 = 16

16 • 3 = 48

64 : 4 = 16

16 • 4 = 64

 

Завдання 1125.

х 295

   __3

   885

х 326

   __2

   652

х 205

  ___4

  820

х 308

  ___3

   924

Інші завдання дивись тут...

 • маряна
  Крутой сайт)))
  12 травня 2015 14:15
 • Ваня
  Дуже крутий сайт!!! smile
  21 травня 2016 14:12
 • Юрій
  КРУТЬ КРУТЬ
  10 травня 2018 20:50