Інші завдання дивись тут...

Завдання 1126. Після сушіння 36 кг свіжих грибів отрима­ли 9 кг сушених. Скільки кілограмів сушених грибів можна отримати із 600 кг свіжих?

Розвязання: 600 : (36 : 9)

36 : 9 = 4 (кг) - треба свіжих грибів, щоб отримати 1 кг сушених.

600 : 4 = 150 (кг) - можна отримати сушених грибів.

Відповідь: 150 кілограмів.

 

Завдання 1127. У магазин привезли 240 костюмів. Жіночі костюми становили 1/3 усіх костюмів, чоловічі 1/2 решти. Яких костюмів привезли більше і на скільки?

Розвязання:

240 : 3 • 1 = 80 (к.) - привезли жіночих костюмів.

240 – 80 = 160 (к.) - решта костюмів.

160 : 2 • 1 = 80 (к.) - чоловічі костюми.

Усіх костюмів привезли однакову кількість.

Відповідь: однакова кількість.

 

Завдання 1128.

12 : 2 = 6 (см) - позначка на першому відрізку.

12 : 3 = 4 (см) - позначка на другому відрізку.

12 : 4 = 3 (см) - позначка на третьому відрізку.

12 : 6 = 2 (см) - позначка на четвертому відрізку.

Порівняй отримані частини. Кожний наступна частина менша за попередню.

У частинах число під рискою називають знамен­ником, а над рискою — чисельником.

Знаменник показує на скільки частин треба поділити, чисельник – скільки таких частин треба взяти.

Якщо 1/a < 1/b,    то а > b?

 

 

Завдання 1129. На платформу навантажили 26 великих кон­тейнерів, а малих — у 2 рази більше. Скільки всього контейнерів навантажили на платформу?

Розвязання:   26 + 26 • 2

26 2 = 52 (к.) - навантажили малих контейнерів.

26 + 52 = 78 (к.) - навантажили контейнерів разом.

Відповідь:78 контейнерів.

Завдання 1130°.

х : 3 = 96

х = 96 • 3

х = 288

288 : 3 = 96

96 = 96

96 : х = 6

х = 96 : 6

х = 16

96 : 16 = 6

6 = 6

96 – х = 6

х = 96 – 6

х = 90

96 – 90 = 6

6 = 6

х • 4 = 96

х = 96 : 4

х = 24

24 • 4 = 96

96 = 96

 

Завдання 1131°. З ділянки зібрали чотири мішки картоплі по 50 кг у кожному. Цю картоплю розклали в сітки по 20 кг. Скільки наповнили сіток?

Розвязання:  50 • 4 : 20

50 • 4 = 200 (кг) - зібрали картоплі.

200 : 20 = 10 (с.) наповнили сіток.

Відповідь: 10 сіток.

 

Завдання 1132.

200 • 3 + 40 • 3 = 600 + 120 = 720

400 : (60 : 3) = 400 : 20 = 20

300 – 60 • 4 = 300 – 240 = 60

480 : (70 : 7) = 480 : 10 = 48

550 + 48 • 5 = 550 + (48 : 2) • 10 = 550 + 240 = 790

230 : 10 + 13 = 23 + 13 = 36

 

Завдання 1133. Дідусь купив 15 яблук і роздав їх своїм ону­кам, по 1/3 усіх яблук кожному. Скільки яблук одержав кожен онук? Скільки онуків у дідуся?

Розвязання:

15 : 3 • 1 = 5 (ябл.) - одержав яблук кожен онук.

15 : 5 = 3 (он.) - онуків у дідуся.

Відповідь: по 5 яблук, 3 онуки.

 

Завдання 1134. На першій стоянці а автомобілів, а на дру­гій — у 2 рази більше. Стоянки об'єднали, а всі авто­мобілі поставили в ряди, по 20 у ряд. Скільки поставили рядів? Об­числи, якщо а = 200.

Розвязання:   (а + а • 2) : 20

а • 2 – автомобілів на другій стоянці.

а + а • 2 – автомобілів разом на двох стоянках.

(а + а • 2) : 20 – поставили рядів.

Якщо а=200, тоді (200 + 200 • 2) : 20 = 30 (р.) - поставили рядів.

Відповідь: 30 рядів.

 

Завдання 1135.

1 спосіб.

2 ц 30 кг + 3 ц 50 кг = 5 ц 80 кг

5 м 6 дм + 15 дм = 56 дм + 15 дм = 71 дм = 7 м 1 дм   

1 год - 20 хв = 60 хв – 20 хв = 40 хв

4 ц 10 кг - 1 ц 20 кг = 410 кг – 120 кг = 290 кг = 2 ц 90 кг

15 м 40 см - 3 м 4 дм = 15 м 40 см – 3 м 40 см = 12 м

3 год 40 хв + 50 хв = 3 год + 90 хв = 3 год + 60 хв + 30 хв = 4 год 30 хв

2 спосіб.

+2 ц 30 кг

  3 ц 50 кг

  5 ц 80 кг

  4 ц 10 кг

_3 ц 110 кг

  1 ц 20 кг

  2 ц  90 кг

   5 м 6 дм

+      15 дм

   5 м 21 дм

   7 м 1 дм

  15 м 40 см

_15 м 4 дм

   3 м 4 дм

 12 м 0 дм

 1 ч  00 мин

_      60 мин

       20 мин

       40 мин

+ 3 ч 40 мин

        50 мин

   3 ч 90 мин

   4 ч 30 мин

 

Завдання 1137*. Розшифруй ребус АР + РАК = АКР. Вказів­ка. Однакові букви позначають однакові цифри.

 

+  АР

  РАК

  АКР

Р + К = Р,  значить К = 0

А + А = 1 + К = 1 + 0

А = 5

Р + 1 = А

Р = 4

+  54

   450

   504

 

Завдання 1138°. Учні зібрали а кг шипшини, а глоду — на 10 кг більше. Усі ягоди учні здали в аптеку, де їх роз­фасували по 2 кг у пакети. Скільки вийшло пакетів? Розв'яжи двома способами та обчисли, якщо а = 20 кг.

Розвязання:

1 спосіб.  (а + (а + 10)) : 2

а + 10 (кг) - зібрали глоду.

а + а + 10 = 2а + 10 (кг) - зібрали ягід разом.

(2а + 10) : 2 = а + 5 (п.) - вийшло пакетів.

Якщо а = 20, тоді 20 + 5 = 25 пакетів.

2 спосіб.   а : 2 + (а + 10) : 2

а : 2 (п.) - вийшло пакетів з шипшиною.

(а + 10) : 2 (п.) - вийшло пакетів з глодом.

а : 2 + (а + 10) : 2 (п.) - вийшло пакетів.

Якщо а = 20 кг, тоді

20 : 2 + (20 + 10) : 2 = 10 + 15 = 25 пакетів.

Відповідь: 25 пакетів.

 

Завдання 1139°.

х 232

     3

  696

х 316

     2

   632

х 125

     4

   500

х 108

     5

   540

х 138

     6

   828

 

Завдання 1140. Які остачі можуть бути при діленні на 7, на 9, на 10, на 20? Наведи приклади.

Розвязання:

Остача повинна бути меншою за дільник.

8 : 7 = 1 ( ост. 1)      (1,2,3,4,5,6)

10 : 9 = 1 (ост. 1)     (1,2,3,4,5,6,7,8)

11 : 10 = 1 (ост. 1)   (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

21 : 20 = 1 (ост. 1)   (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)

 

Завдання 1141. Обчисли з перевіркою.

34 : 8      55 : 6            43 : 8         97 : 3       65 : 2

Розвязання:

34 : 8 = 4 (ост. 2)          4 • 8 + 2 = 34

55 : 6 = 9 (ост. 1)          6 • 9 + 1 = 55

43 : 8 = 5 (ост. 3)          5 • 8 + 3 = 43

65 : 2 = 32 (ост. 1)        32 • 2 + 1 = 65

 

Завдання 1142.

(400 + 20 + 6) : 2 = 200 + 10 + 3 = 213

(200 + 40 + 8) : 4 = 50 + 10 + 2 = 62

(500 + 30) : 5 = 100 + 6 = 106

(900 + 6) : 3 = 300 + 2 = 302

(800 + 4) : 4 = 200 + 1 = 201

(600 + 80) : 2 = 300 + 40 = 340

 

Завдання 1143*. Відомо, що голубий кит може мати довжину до 30 м, кашалот — до 20 м, косатка — 9 м, біла аку­ла — 12 м, осетер — до 7 м. Побудуй діаграму довжин мешканців морів, прийнявши одну клітинку за 1 м.

Розвязання:

1 - - - - - - 7

1 - - - - - - - - 9

1 - - - - - - - - - - - 12

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

Склади задачі за цими даними.

Яка довжина усіх риб разом?

На скільки метрів довжина кита більша, ніж кашалота?

На скільки метрів осетер менший від білої акули?

 

Завдання 1144. До елеватора зерно возили на вантажівці й на тракторі з причепом. За день вантажівка зробила 6 рей­сів, а трактор — 3 рейси. За один рейс вантажівка пе­ревозила 10 т, а трактор — 5 т зерна. На скільки тонн зерна більше перевезли на вантажівці, ніж на тракторі?

Розвязання:

6 • 10 = 60 (т) -  перевезла тонн зерна вантажівка.

3 • 5 = 15 (т) - перевіз тонн зерна трактор.

60 – 15 = 45 (т) - на стільки тонн зерна більше перевезли на вантажівці, ніж на тракторі.

Відповідь: 45 тонн.

 

Завдання 1145. До кіоску «Преса» завезли 45 журналів. Першого дня продали 1/5 всіх журналів, а другого — на 4 журнали менше, ніж першого.

Скільки журналів за­лишилось у кіоску?

Розвязання:

45 : 5 • 1 = 9 (ж.) - продали журналів першого дня.

9 – 4 = 5 (ж.) - продали журналів другого дня.

9 + 5 = 14 (ж.) - продали журналів разом.

45 – 14 = 31 (ж.) - залишилося журналів у кіоску.

Відповідь: 31 журнал.

Зміни запитання так, щоб у розв'язанні додала­ся ще одна дія.

На скільки більше залишилося журналів, ніж продали?

31 – 14 = 17 (ж.) - на стільки більше залишилося журналів, ніж продали.

 

Завдання 1146°. Знайди периметр прямокутника, довжина якого 6 см, а ширина — у 2 рази менша. На скільки зміниться периметр прямокутника, якщо його довжи­ну збільшити на 5 см?

Розвязання:

1 спосіб.

6 : 2 = 3 (см) - ширина прямокутника.

(6 + 3) • 2 = 18 (см) - периметр прямокутника.

6 + 5 = 11 (см) - нова довжина прямокутника.

(11 + 3) • 2 = 28 (см) - новий периметр прямокутника.

28 – 18 = 10 (см) - на стільки зміниться периметр прямокутника.

2 спосіб.

6 : 2 = 3 (см) - ширина прямокутника.

(6 + 3) • 2 = 18 (см) -  периметр прямокутника.

Оскільки довжину прямокутника збільшили на 5 см, а таких сторін є дві, а периметр дорівнює сумі довжин всіх сторін, тоді

5 • 2 = 10 (см) - на стільки зміниться периметр прямокутника.

Відповідь: на 10 см.

 

Завдання 1147°.

(478 +12) : х = 70

490 : х = 70

х = 490 : 70

х = 7

(478 + 12) : 7 = 490 : 7 = 70

70 = 70

х : 4 = 63 – 27

х : 4 = 36

х = 36 • 4

х = 144

144 : 4 = 36

63 – 27 = 36

36 = 36

х – (38 – 15) = 64

х – 23 = 64

х = 64 + 23

х = 87

87 – (38 – 15) = 87 – 23 = 64

64 = 64

64 : х = 47 – 39

64 : х = 8

х = 64 : 8

х = 8

64 : 8 = 8

47 – 39 = 8

8 = 8

5 • х = 42 – 12

5 • х = 30

х = 30 : 5

х = 6

5 • 6 = 30

42 – 12 = 30

30 = 30

60 + х = 320

х = 320 – 60

х = 260

60 + 260 = 320

320 = 320

 

Завдання 1148. Обчисли з перевіркою: 700 - 590, 610 - 150.

Розвязання:

700 – 590 = 110 , бо     590 + 110 = 700

610 – 150 = 460, бо      460 + 150 = 610 

 

Завдання 1149. Розглянь, як знаходили частку 966 : 3.

1) Усно

966 : 3 = (900 + 60 + 6) : 3 = 900 : 3 + 60 : 3 + 6 : 3 = 300 + 20 + 2 = 322.

_966 | 3

  9       322

   6

   6

    6

    6

    0

2) Письмово: у діленому 966 перше неповне ділене — 9 сот., друге неповне ділене — 6 дес. і третє непов­не ділене — 6 од.

 

 

Завдання 1150. Виконай ділення письмово.

842 : 2        884 : 4                963 : 3                228 : 2

Розвязання: звір результат.

_842 | 2

  8    421

   4

   4

    2

    2

    0

_ 884 | 4

  8      221

   8

   8

    4

    4

    0

_ 963 | 3   

       321

   6

   6

     3

     3

     0

_228 | 2  

     114

  2

  2

   8

   8

   0

Інші завдання дивись тут...