Інші завдання дивись тут...

Завдання 1151. Знайди половину числа 642; третину числа 399.

Розвязання:

642 : 2 = 321

399 : 3 = 133

 

Завдання 1152. За 2 год літак пролетів 840 км. Скільки кілометрів пролітав літак за 1 год?

Розвязання:

840 : 2 = 420 (км) - пролітав літак за 1 год.

Відповідь: 420 км.

 

Завдання 1153. Ширина прямокутника 8 см, що становить 1/4 його довжини. Знайди периметр прямокутника.

Розвязання:  (8 • 4 + 8) • 2

8 • 4 = 32 (см) - довжина прямокутника.

(32 + 8) • 2 = 80 (см) - периметр прямокутника.

Відповідь: 80 сантиметрів.

 

Завдання 1154.

9 : 4 = 2 (ост. 1) 7 : 2 = 3 (ост. 1) 7 : 3 = 2 (ост. 1) 8 : 3 = 2 (ост. 2)

 

Завдання 1155*. За яких значень букв справджуються рівності?

a + a = a , при а = 0

k : k = 1, при будь-якому k

b • b = 1, при b= 1

a • b = 0, при а = 0 або b = 0 , при a = 0 і b = 0

a + a – a = 7 , при а = 7

a • k = a , при k = 1, а – будь-яке число

 

Завдання 1156°.

10 м = 100 дм, бо 10 м = 10 • 10 дм = 100 дм, а 100 дм = 100 дм

320 кг <  1 т, бо 1 т = 1000 кг, а 320 кг < 1000 кг

2 дм 5 см < 30 см, бо 2 дм 5 см = 2 • 10 см + 5 см = 25 см, а 25 см < 30 см

2 год 30 хв = 150 хв, бо 2 год 30 хв=2 • 60 хв+30 хв=120 хв+30 хв=150 хв, а 150 хв=150хв

5 грн 60 к. > 506 к., бо 5 грн 60 к=5 • 100 к.+60 к.=500 к.+60 к.=560 к, а 560 к > 506 к.

1 см 8 мм > 16 мм, бо 1 см 8 мм=1 • 10 мм+8 мм=10 мм+8 мм=18 мм, а 18 мм > 16 мм

4 ц 6 кг < 430 кг, бо 4 ц 6 кг=4 • 100 кг+6 кг=400 кг + 6 кг=406 кг, а 406 кг < 430 кг

3 доби < 74 год, бо 3 доби = 3 • 24 год = 72 год, а 72 год < 74 год.

 

Завдання 1157°. В актовій залі школи було чотири ряди по 12 крісел у кожному. Напередодні свята поставили ще кілька таких рядів, і всього стало 70 крісел. Скільки рядів крісел поставили?

Розвязання:  вираз (70 - 4 • 12) : 12

4 • 12 = 48 (кр.) - було крісел у актовій залі.

70 – 48 = 22 (кр.) - доставили крісел.

22 : 12 = 1 (ост. 10) - 1 ряд і 10 крісел.

Доставили один повний ряд і в другому ряді 10 крісел, можна вважати, що доставили два ряди крісел.

Відповідь: 2 ряди.

 

Завдання 1158. Знайди суми та різниці письмово.

  236

+453

  689

  485

+394

  879

  745

324

  421

  875

 69

  806

Поясни, як треба записувати другий доданок або від'ємник під час письмового виконання дій. Під час дій віднімання чи додавання кожен розряд другого числа пишемо від відповідним розрядом першого числа.

 

Завдання 1159. (Усно.)

6 : 4 = 1 (ост. 2)

5 : 2 = 2 (ост. 1)

7 : 4 = 1 (ост. 3)

12 : 5 = 2 (ост. 2)

16 : 3 = 5 (ост. 1)

 

Завдання 1160. Розглянь записи. Прочитай пояснення. 2 сот. не поділяться на 3, щоб були сотні. Перше неповне ділене 27 дес. У частці дві цифри. Дізнаємося, скільки в частці десят­ків: 27 : 3 = 9. Дізнаємося, скільки в частці одиниць: 3 : 3 = 1. Частка 91.

 

Завдання 1161*. Котру годину показує годинник, якщо від початку доби хвилинна стрілка зробила вісім повних обертів і ще чверть оберту?

1 оберт має 60 хв або 1 год, тому вісім повних обертів 1 год • 8 = 8 год,

а чверть (1/4) оберту 60 хв : 4 • 1 = 15 хв, тому на годиннику буде 8 год 15 хв.

 

Завдання 1162°. Розв'яжи рівняння, виконуючи дії письмово.

х • 3 = 966

х = 966 : 3

х = 322

322 • 3 = 966

х • 4 = 444

х = 444 : 4

х = 111

111• 4 = 444

х : 2 = 428

х = 428 • 2

х = 856

856 : 2 = 428

 

Завдання 1163°. У бурті було 600 кг кавунів. Першого дня продали 1/6 всіх кавунів, а другого - на 27 кг більше. Скільки кілограмів кавунів залишилося?

Розвязання:  

1 спосіб  вираз 600 – 600 : 6 - (600 : 6 + 27)

600 : 6 = 100 (кг) - кілограмів кавунів продали першого дня.

100 + 27 = 127 (кг) - продали кілограмів кавунів другого дня.

600 – 100 - 127 = 373 (кг) - залишилося кілограмів кавунів.

2 спосіб   вираз 600 – (600 : 6 + 600 : 6 + 27)

600 : 6 = 100 (кг) - кілограмів кавунів продали першого дня.

100 + 27 = 127 (кг) - продали кілограмів кавунів другого дня.

100 + 127 = 227 (кг) - продали кілограмів кавунів разом.

600 – 227 = 373 (кг) - залишилося кілограмів кавунів.

Відповідь: 373 кілограми.

 

Завдання 1164. (Усно.)

31 : 5 = 6 (ост. 1)

46 : 9 = 5 (ост. 1)

18 : 4 = 4 (ост. 2)

15 : 4 = 3 (ост. 3)

20 : 3 = 6 (ост. 2)

34 : 8 = 4 (ост, 2)

19 : 3 = 6 (ост. 1)

41 : 5 = 8 (ост. 1)

 

Завдання 1165. Скільки всього десятків становлять: 2 сот. і 3 дес.; 1 сот. і 5 дес.; 2 сот. і 4 дес.?

Розвязання:

2 сот. 3 дес. = 20 дес. + 3 дес. = 23 дес. (23 десятки)

1 сот 5 дес. = 10 дес. + 5 дес. = 15 дес. (15 десятків)

2 сот. 4 дес. = 20 дес. + 4 дес. = 24 дес. (24 десятки)

 

Завдання 1166. З урожаю льону на дослідній ділянці одержа­ли 244 кг волокна льону, а насіння — в 2 рази менше. Скільки кілограмів насіння одержали?

Розвязання:   вираз  244 : 2

244 : 2 = 122 (кг) - одержали насіння льону.

Відповідь: 122 кілограми.

 

Завдання 1167.

1/3 маси плодів маслини становить олія. Скіль­ки олії можна одержати зі 126 кг цих плодів?

Розвязання:   вираз  126 : 3

126 : 3 = 42 (кг) - можна одержати олії.

Відповідь: 42 кілограми.

 

Завдання 1168. Коли щодня витрачати на опалення 9 кг ву­гілля, то його вистачить на 72 дні. На скільки днів вистачить вугілля, коли щодня витрачати 8 кг?

Розвязання:   вираз  9 • 72 : 8

9 • 72 =  648 (кг) - є кілограмів вугілля.

648 : 8 = 81 (дн.) - на стільки днів вистачить вугілля..

Відповідь: 81 день.

 

Завдання 1169. Маса 300 жолудів 1 кг. У лісорозсаднику поса­дили 2 кг жолудів. Не зійшла десята частина жолудів. Скільки зійшло саджанців дуба?

Розв’язання:   

1 спосіб. Вираз  300 : 2 – 300 • 2 : 100

300 • 2 =  600 (ж.) - посадили жолудів.

600 : 10 = 60 (ж.) - не зійшло жолудів.

600 – 60 = 540 (с.) - зійшло саджанців дуба.

2 спосіб. Вираз (300 • 2) : 10 • (10 – 1) 

300 • 2 =  600 (ж.) - посадили жолудів.

600 : 10 = 60 (ж.) – жолудів припадає 1 частину.

10 – 1 = 9 (частин) – частин зійшло.

60 • 9 = 540 (с.) - зійшло саджанців дуба.

Відповідь: 540 саджанців дуба.

 

Завдання 1170*.

393 : 3 = 131 426 : 6  = 71 568 : 8 = 71

 

Завдання 1171°. Обчисли письмово:

535│5     

5      107

  3

  0

  35

  35

    0

340│2     

2      170

14

14

  0 

 

915│3     

9      305

  1

  0

  15

  15

    0 

 

Завдання 1172°. Зібрали 322 кг плодів шипшини. Після су­шіння маса плодів зменшилась удвічі. Скільки ви­йшло кілограмів сухих плодів шипшини?

Розв’язання:   вираз  322 : 2

322 : 2 = 161 (кг) - вийшло кілограмів сухих плодів шипшини.

Відповідь: 161 кілограм.

Інші завдання дивись тут..