Інші завдання дивись тут... 

Завдання 547

20 • 9 = 180

180 : 3 • 5 = 60 • 5 = 300

300 : 10 • 8 = 30 • 8 = 240

240 : 12 = 20

 

Завдання 548 Які частини кругів не зафарбовані? 1/3, 1/4, 1/5

Одна третя, одна четверта, одна п’ята

 

Завдання 549 Накресли такі самі смужки й запиши, яку частину кожної з них зафарбовано.

1/2, 1/3, 1/6, 1/4

Одна друга, одна третя, одна шоста, одна четверта

 

Завдання 550 Виміряй довжину смужки та знайди 1/3 її.

12 : 3 = 4 (см)

 

Завдання 551 Побудуй відрізок АВ завдовжки 8 см. Пока­жи чверть відрізка. Як дізнатися довжину 1/4 АВ? Перевір вимірюванням.

8 : 4 = 2 (см)

 

Завдання 552 Господар купив 12 ц вугілля та брикету. 1/3 палива — вугілля одного виду, 1/4 — іншого виду, решта — брикет. Знайди масу всього вугілля.

Коротка схема

Вугілля 12 ц

І в.  1/3 вугілля

ІІ в.  1/4 вугілля

Разом  ?

Розв'язання

1) 12 : 3 = 4 (ц)  вугілля І виду

2) 12 : 4 = 3 (ц)  вугілля ІІ виду

3) 4 + 3 = 7 (ц)  вугілля І і ІІ виду разом

Відповідь: маса всього вугілля 7 центнерів.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалося ще 2 дії.

Знайди масу брикета. На скільки центнерів маса вугілля більша від маси брикету?

4) 12  7 = 5 (ц)  маса брикету

5) 7  5 = 2 (ц)

Відповідь: маса брикету 5 центнерів; маса вугілля на 2 ц більша, ніж маса брикету.

 

Завдання 553 Склади і розв'яжи задачу за коротким запи­сом.

Коротка схема

Рису  30 кг

Гречки  ?, на 20 кг більше, ніж рису

Всього  у ? п. по 5 кг

Розв'язання

1) 30 + 20 = 50 (кг)  гречки

2) 30 + 50 = 80 (кг)  рису і гречки разом

3) 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 10 + 6 = 16 (п.)

Відповідь: усі крупи розклали в 16 пакетів.

 

Завдання 554

85 : 17 = 5

3 • 18 = 54 

54 : 27 = 2

2 • 35 = 70 

14 + 71 = 85

5 • 18 = 90 

90 : 30 = 3

70 : 5 = 14 

Завдання 555

Кам'яне вугілля через деякий час після його видобування вбирає в себе воду, маса якої становить восьму частину маси вугілля. Маса щойно видобутого вугілля, узятого для проби, дорівнює 40 кг. Якою буде маса цьо­го вугілля через деякий час?

Розв'язання

40 : 8 = 5 (кг) – маса води

40 + 5 = 45 (кг)

Відповідь: маса цьо­го вугілля через деякий час буде 45 кг.

 

Завдання 556

99 : 33 = 3

78 : 39 = 2 

98 : 14 = 7

64 : 16 = 4 

480 : 3 = 160

540 : 2 = 270 

Завдання 557

1) Знайди 1/3 чисел 15, 24, 33, 60, 900.

15 : 3 = 5

24 : 3 = 6

33 : 3 = 11

60 : 3 = 20

900 : 3 = 300

2) 

1 год 

 2 

 3 

 4 

 5

 6

 10

 12

 15

 20 

 30 хв

 20 хв

 15 хв

 12 хв 

 10 хв

 6 хв

 5 хв

 4 хв

 3 хв

60 хв : 2 = 30 хв

60 хв : 3 = 20 хв

60 хв : 4 = 15 хв

60 хв : 5 = 12 хв

60 хв : 6 = 10 хв

60 хв : 10 = 6 хв

60 хв : 12 = 5 хв

60 хв : 15 = 4 хв

60 хв : 20 = 3 хв

1 м 

 2 

 4 

 5 

 10 

 20 

 25 

 50 

 100 

 50 см

 25 см

 20 см

 10 см

 5 см

 4 см

 2 см

 1 см

100 см : 2 = 50 см

100 см : 4 = 25 см

100 см : 5 = 20 см

100 см : 10 = 10 см

100 см : 20 = 5 см

100 см : 25 = 4 см

100 см : 50 = 2 см

100 см : 100 = 1 см

 

Завдання 558

У теплиці розквітло 96 тюльпанів. Третя частина — рожеві та червоні. Скільки окре­мо рожевих і червоних тюльпанів розквітло, якщо їх було порівну?

Розв'язання

96 : 3 = 32 (кв.) – разом рожевих і червоних тюльпанів

32 : 2 =16 (кв.)

Відповідь: окремо було 16 рожевих і 16 червоних тюльпанів.

 

Завдання 559

1) Запиши, котру годину показує кожний годинник.

4 год, 16 год

3 год 5 хв, 15 год 5 хв

9 год 35 хв, 21 год 35 хв

2) Запиши, котру годину покаже кожний го­динник за 30 хв.

4 год 30 хв, 16 год 30 хв

3 год 35 хв, 15 год 35 хв

10 год 5 хв, 22 год 5 хв

 

Завдання 560

Розв'яжи задачі, користуючись годинником.

1) Перерва почалася о 9 год 15 хв, а закінчи­лась — о 9 год 25 хв. Скільки часу тривала перерва?

9 год 25 хв -  9 год 15 хв = 10 хв   

2) Перерва почалася о 10 год 10 хв і тривала 20 хв. Коли закінчилася перерва?

10 год 10 хв + 20 хв = 10 год 30 хв

3) Урок тривав 40 хв і закінчився об 11 год 20 хв. Коли почався урок?

11 год 20 хв – 40 хв = 10 год 80 хв – 40 хв = 10 год 40 хв

 

Завдання 561 1/3 доби падав дощ. Скільки годин доби дощу не було?

Розв'язання

24 год : 3 = 8 (год) – падав дощ

24 – 8 = 16 (год)

Відповідь: не було дощу 16 годин.

 

Завдання 562 Виконай ділення і перевір, додаючи значен­ня виразів кожного рядка. Їхня сума має до­рівнювати 100.

100 : 25 = 4

96 : 2 = 48 

90 : 18 = 5

99 : 11 = 9 

90 : 2 = 45

70 : 14 = 5 

92 : 2 = 46

76 : 2 = 38 

4 + 5 + 45 + 46 = 100

48 + 9 + 5 + 38 = 100

 

Завдання 564 Діти хотіли грати у футбол 1 год, а грали на 1/4 часу більше. Скільки часу діти грали у футбол?

Розв'язання

60 : 4 = 15 (хв)  на стільки більше грали

60 + 15 = 75 (хв)

Відповідь: діти грали у футбол 75 хв.

 

Завдання 565* У бочці було 27 л води. Спочатку в бочку долили третину тієї кількості води, що була, а потім відлили третю частину всієї води. Скільки літрів води залишилося в бочці?

Коротка схема

Було  27 л

Долили  ?, третину, що було

Відлили  ?, третину

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 27 : 3 = 9 (л)  долили води

2) 27 + 9 = 36 (л)  стало води

3) 36 : 3 = 12 (л)  відлили води

4) 36  12 = 24 (л)

Відповідь: в бочці залишилося 24 літри води.

 

Завдання 566 У тепличному господарстві для дощувального поливу використали 80 л води. 1/4 усієї води пішла на полив гвоздик. Скільки літрів води пішло на полив інших рослин?

Коротка схема

Було  80 л

Використали  ?, 1/4, що було

Решта  ?

Розв'язання

1) 80 : 4 = 20 (л) – полив гвоздик

2) 80 – 20 = 60 (л)

Відповідь: на полив інших рослин пішло на 60 літрів.

 

Завдання 567 У футбол грають два тайми по 45 хв. Уже зіграно 1/3 часу всього матчу. Скільки часу залишилося грати?

Коротка схема

Матч — 2 т. по 45 хв.

Зіграно  ?, 1/3 всього матчу

Решта  ?

Розв'язання

1) 45  2 = 90 (хв) – весь матч

1) 90 : 4 = 30 (хв) – зіграно

2) 90 – 30 = 60 (хв)

Відповідь: залишилося грати 60 хвилин.

 

Завдання 568 Обчисли та запиши відповіді.

1) Скільки днів у 10 тижнях? 70 днів

7 • 10 = 70 (дн.)

2) Скільки годин становить 1/4 доби? 6 год

24 : 4 = 6 (год)

3) Скільки хвилин становить 1/6 години? 10 хв

60 : 6 = 10 (хв)

Інші завдання дивись тут...