Інші завдання дивись тут... 

Завдання 589

1) Знайди 1/4 чисел 12, 16, 24, 32. 3 , 4, 6, 8

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

24 : 4 = 6

32 : 4 = 8

2) Знайди число 1/3 якого дорівнює 9, 7, 12, 15, 24. 27, 21, 36, 45, 72

9 • 3 = 27

7 • 3 = 21

12 • 3 = 36

15 • 3 = 45

24 • 3 = 72

 

Завдання 590 Розв'яжи та порівняй задачі. 

1) В училищі на автослюсаря навчається 30 осіб, а на кондитера — у 2 рази менше. Скільки осіб навчається на кондитера?

30 : 2 =15 (ос.)

2) В училищі на автослюсаря навчається 30 осіб, а на кондитера — 1/2 цієї кількості. Скільки осіб навчається на кондитера?

30 : 2 =15 (ос.)

Подумай, чому розв'язання однакові. Бо однакова умова задачі (1/2 і у 2 рази менше - це одне і те ж.)

 

Завдання 591 Токар виготовив 100 деталей. Перші 3 год він виготовляв по 12 деталей за годину, а потім продуктивність його праці збільшилася на 1/3. Скільки годин токар виготовляв решту деталей?

Розв’язання

12 • 3 = 36 (д.) – виготовляв спершу

12 : 3 = 4 (д.) – на стільки збільшилася продуктивність

12 + 4 = 16 (год) – виготовляв за годину

100 – 36 = 64 (д.) – решта деталей

64 : 16 = 4 (год)

Відповідь: 4 год токар виготовляв решту деталей.

 

Завдання 592

х : 8 + 34 = 114

х : 8 = 114 – 34

х : 8 = 80

х = 80 • 8

х = 640

45 : х : 9 = 5

45 : х = 5 • 9

45 : х = 45

Х = 45 : 45

Х = 1

х – 340 = 50 • 4

х – 340 = 200

х = 200 + 340

х = 540

870 – х = 40 • 6

870 – х = 240

х = 870 – 240

х = 630

Завдання 593* Котра зараз година, якщо від початку доби хвилинна стрілка зробила 7 повних обертів і ще 1/4 оберту?

Розв’язання

1) 60 : 4 = 15 (хв.) - становлять 1/4 оберту

2) 7 год + 15 хв = 7 год 15 хв

Відповідь: 7 год 15 хв

 

Завдання 594 Довжина відрізка AK дорівнює 4 см, що ста­новить 1/2 відрізка ВС. Побудуй відрізки AK і ВС.

4 • 2 = 8 см – довжина відрізка ВС

 

Завдання 595

100 : 25 = 4

96 : 16 = 6

120 : 15 = 8

200 : 25 = 8

3 м : 5 = 30 дм : 5 = 6 дм

Завдання 596 Автослюсар СТО а год ремонтував одне авто, що становило 1/3 часу, витраченого на ремонт іншого авто. Скільки годин він ремонтував інше авто? Обчисли, якщо а = 6.

Якщо а=6, тоді а • 3 = 6 • 3 = 18 (год) – ремонтував інше авто

 

Завдання 597

750  50 • 6 = 750 – 300 = 450

350 + 50 • 6 = 350 + 300 = 650

600 + 320 : 4 = 600 + 80 = 680

(600 + 320) : 4 = 920 : 4 = 230

8 ц : 20 кг = 800 кг : 20 кг = 40 кг

2 год : 15 хв = 120 хв : 15 хв = 8 хв

Інші завдання дивись тут...