Інші завдання дивись тут...

Завдання 598

40 : 8 = 5

320 : 8 = 40

24 : 8 = 3

48 : 8 = 6

72 : 8 = 9

640 : 8 = 80

90 : 9 = 10

81 : 9 = 9

63 : 9 = 7

450 : 9 = 50

27 : 9 = 3

360 : 9 = 40

0 : 7 = 0

49 : 7 = 7

560 : 7 = 80

35 : 7 = 5

63 : 7 = 9

490 : 7 = 70

Завдання 599 На таці було 35 яблук. Їх розклали на два блюда — по 15 яблук на кожне. Скільки яблук залишилося на таці?

15  2 = 30 (яб.)  на блюдцях

35  30 = 5 (яб.)

Відповідь: 5 яблук залишилося на таці.

 

Завдання  600

20 : 6 = 3 (ост. 2)

Число 20 тут — ділене, 6 — дільник, 3 — частка і 2 — остача.

Запис читають так: «20 поділити на 6, у частці буде 3 і в остачі 2».

 

Завдання 601 Виконай ділення з остачею за малюнками.

17 : 3 = 5 (ост. 2)

15 : 6 = 2 (ост. 3)

 

Завдання 602 Порівняй.

12 : 3 = 4  < 13 : 3 = 4 (ост. 1)

16 : 4 = 4 < 18 : 4 = 4 (ост. 2)

Завдання 603 У кожному стовпчику знайди значення ниж­нього виразу, використовуючи значення верхньо­го виразу. Не обчислюючи, поясни, у значеннях яких виразів буде остача.

25 : 5 = 5

28 : 5 = (25 + 3) : 5 = 25 : 5 + ост . 3= 5 (ост. 3)

36 : 6 = 6

40 : 6 = (36 + 4) : 6 = 36 : 6 + ост . 4= 6 (ост. 4)

56 : 8 = 7

60 : 8 = (56 + 4) : 8 = 56 : 8 + ост . 4= 7 (ост. 4)

81 : 9 = 9

85 : 9 = (81 + 4) : 9 = 81 : 9 + ост . 4= 9 (ост. 4)

 

Завдання 604 Скільки окремих квадратів можна скласти  з 11 однакових паличок? (Перевір розв'язання задачі практично.)

Розв’язання

11 : 4 = 2 (ост. 3)

Відповідь: 2 квадрати.

Можна побудувати два окремих квадрати і дві палички ще залишаться.


Завдання 605*
Діти зважували своїх домашніх тварин пара­ми. Мурчик і Гавчик разом важать 19 кг, Мурчик і Бровко разом важать 27 кг, а Гавчик і Бровко — 40 кг. Хто скільки важить? 

Розв’язання

19 + 27 = 46 (кг) – важать Гавчик, Бровко і два Мурчики (Мурчик зважений двічі)

46 – 40 = 6 (кг) – важать два Мурчики

6 : 2 = 3 (кг) – важить один Мурчик.

19 – 3 = 16 (кг) – важить Гавчик

27 – 3 = 24 (кг) – важить Бровко

Відповідь: Мурчик важить 3 кг, Гавчик – 16 кг, Бровко – 24 кг.

 

Завдання 606

7 + 8 < 7 • 8

1 • 9 > 0 • 9

8 : 1 > 6 • 1

40 : 4 > 45 : 5

12 - 3 > 12 : 3

15 • 4 = 90 – 30

Завдання 607 Яку найбільшу кількість трикутників можна скласти з 11 паличок? Перевір практично

Відповідь: 5 трикутників

 

Завдання 608

30 : 6 = 5

32 : 6 = (30 + 2) : 6 = 30 : 6 + ост. 2 = 5 (ост. 2)

45 : 9 = 5

48 : 9 = (45 + 3) : 9 = 45 : 9 + ост. 3 = 5 (ост. 3)

64 : 8 = 8

67 : 8 = (64 + 3) : 8 = 64 : 8 + ост. 3 = 8 (ост. 3)

 

Завдання 609 Гра «Лабіринт».

75 – 28 = 47, йдемо 28, 47

75 – 48 = 27, йдемо 48, 27 

75 – 38 = 37, йдемо 38, 37

75 – 58 = 17, йдемо 58, 17

85 – 37 = 48, йдемо 37, 48

85 – 27 = 58, йдемо 27, 58

85 – 62 = 23, йдемо 62, 23

85 – 47 = 38, йдемо 47, 38

Завдання 610 Виконай ділення з остачею.

27 : 6 = 4 (ост. 3)

48 : 7 = 6 (ост. 6)

54 : 8 = 6 (ост. 6)

20 : 6 = 3 (ост. 2)

Міркуємо так.

Нехай треба поділити 27 на 6. Знайдемо найбільше із чисел від 1 до 27, яке ділиться націло на 6. Це 24; 24 : 6 = 4. Знайдемо остачу: 27 - 24 = 3. Отже, 27 : 6 = 4 (ост. 3).

Нехай треба поділити 48 на 7. Знайдемо найбільше із чисел від 1 до 48, яке ділиться націло на 7. Це 42; 42 : 7 = 6. Знайдемо остачу: 48 - 42 = 6. Отже, 48 : 7 = 6 (ост. 6).

Нехай треба поділити 54 на 8. Знайдемо найбільше із чисел від 1 до 54, яке ділиться націло на 8. Це 48; 48 : 8 = 6. Знайдемо остачу: 54 - 48 = 6. Отже, 54 : 8 = 6 (ост. 6).

Нехай треба поділити 20 на 6. Знайдемо найбільше із чисел від 1 до 20, яке ділиться націло на 6. Це 18; 18 : 6 = 3. Знайдемо остачу: 20 - 18 = 2. Отже, 20 : 6 = 3 (ост. 2).

 

Завдання 611 Для посадки привезли 35 саджанців дерев. Скільки вийде повних рядів, якщо в кожно­му ряді буде по 8 саджанців?

Розв’язання

35 : 8 = 4 (ост. 3)

Відповідь: вийде повних 4 ряди

Скільки ще потрібно саджанців, щоб таких рядів було всього 10?

8 • 10 = 80 (с.)  саджанців в 10 рядах

80  35 = 45 (с.)

Відповідь: потрібно ще 45 саджанців

 

Завдання 612 Для посадки привезли 24 саджанці яблунь і 8 саджанців груш. 1/4 усіх саджанців посади­ли діти, а решту — дорослі. Скільки саджан­ців посадили дорослі?

Розв’язання

24 + 8 = 32 (с.)  всіх саджанців

32 : 4 = 8 (с.)  посадили діти

24  8 = 16 (с.)

Відповідь: 16 саджанців посадили дорослі

 

Завдання 613 У фруктовому саду 240 яблунь, груш — на 180 менше, ніж яблунь, а слив — 1/5 кількос­ті груш. Скільки в саду слив? Не розв'язуючи задачу, передбач, більше чи менше буде слив, ніж яблунь.

Слив буде менше, оскільки їх є 1/5 від кількості груш, а груш є менше, ніж яблук.

Розв'язання

240  180 = 60 (д.)  груш в саду

60 : 5 = 12 (д.)

Відповідь: в саду 12 слив.

 

Завдання 614

х – 48 : 6 = 204

х – 8 = 204

х = 204 + 8

х = 212

212 – 48 : 6 = 204

204 = 204

23 • 5 – х = 42

115 – х = 42

х = 115 – 42

х = 73

23 • 5 – 73 = 42

42 = 42

х : 6 = 305 – 297

х : 6 = 8

х = 8 • 6

х = 48

48 : 6 = 305 – 297

8 = 8

600 : х = 34 + 26

600 : х = 60

х = 600 : 60

х = 10

600 : 10 = 34 + 26

60 = 60

х • (38 - 29) = 72

х • 9  = 72

х = 72 : 9

х = 8

8 • (38 - 29) = 72

72 = 72

6 • х = 720 : 8

6 • х = 90

х = 90 : 6

х = 15

6 • 15 = 720 : 8

90 = 90

Завдання 615* Склади і запиши три вирази на ділення з дільником 8, щоб при обчисленні першого виразу остача дорівнювала 0, другого — 3, а третього — 7.

8 : 8 = 1 (ост. 0)

11 : 8 = 1 (ост. 3)

15 : 8 = 1 (ост. 7)

 

Завдання 616* У гаражі стоїть 30 авто. Вантажівки мають по 6 коліс, а легковики — по 4. Скільки яких авто в гаражі, якщо всього коліс 168?

Розв'язання

1) 4 • 30 = 120 (к.)  коліс у 30 легковиків

2) 168  120 = 48 (к.)  колеса належать вантажівкам

3) 6  4 = 2 (к.)  на стільки більше коліс у вантажівки

4) 48 : 2 = 24 (авто)  вантажівок

5) 30  24 = 6 (авто)  легковиків

Відповідь: у гаражі було 6 легковиків та 24 вантажівки.

 

Завдання 617 Біля шкільної огорожі росте 30 дерев і кущів. Дерева становлять – 1/3. Скільки росте кущів?

Розв'язнання

1) 30 : 3 = 10 (д.)  дерева

2) 30  10 = 20 (к.)

Відповідь: росте 20 кущів.

 

Завдання 618 

22 : 7 = 3 (ост.1)

12 : 5 = 2 (ост. 2)

40 : 7 = 5 (ост. 5)

14 : 3 = 4 (ост. 2)

50 : 7 = 7 (ост. 1)

21 : 6 = 3 (ост. 3)

60 : 7 = 8 (ост. 4)

25 : 4 = 6 (ост. 1)

75 : 6 = 12 (ост. 3)

33 : 8 = 4 (ост. 1)

 

Інші завдання дивись тут...