Інші завдання дивись тут...

Завдання 619

При а=5, 7 • а + 40 = 7 • 5 + 40 = 35 + 40 = 75

При а=8, 7 • а + 40 = 7 • 8 + 40 = 56 + 40 = 96

При а=9, 7 • а – 40 = 7 • 9 – 40 = 63  40 = 23

При а=12, 7 • а – 40 = 7 • 12 – 40 = 84  40 = 44

При а=20, 7 • а – 40 = 7 • 20 – 40 = 140  40 = 100

При а=40, 7 • а – 40 = 7 • 40 – 40 = 280  40 = 240

 

Завдання 620

1) Остачі знайдено правильно.

2) Якими цифрами закінчуються числа, які діляться на 2 без остачі? 2, 4, 6, 8, 0

   А на 5? 5, 0

3) Яка найбільша остача може бути при ділен­ні на 7? 6

   А на 9? 8

 

Завдання 621 Першого дня майстер виготовив 10 дета­лей, що становить п'яту частину замовлення, а другого — 1/4 решти. Скільки деталей вигото­вив майстер другого дня?

Коротка схема

І дня  10 д., це 1/5 замовлення

ІІ дня  ?, 1/4 решти

Розв'язання

1) 10  5 = 50 (д.) – всіх деталей (замовлення)

2) 50  10 = 40 (д.)  решта деталей

3) 40 : 4 = 10 (д.)

Відповідь: 10 деталей виготовив майстер другого дня 

Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

Скільки деталей виготовив майстер за ці два дні разом?

 

Завдання 622 Троє робітників за 2 год забетонували 30 м фундаменту. Скільки метрів фундаменту забе­тонують 2 робітники за 4 год, працюючи з такою самою продуктивністю?

Коротка схема

3 р., 2 год  30 м

2 р., 4 год  ? м

Розв'язання

1) 30 : 3 = 10 (м) – 1 робітник за 2 год

2) 10 : 2 = 5 (м) – 1 робітник за 1 год

3) 5  2 = 10 (м)  2 робітники за 1 год

4) 10  4 = 40 (м)

Відповідь: 40 м фундаменту. 

 

Завдання 623 Побудуй відрізок АВ завдовжки 10 см. По­став на ньому точку С на відстані 2 см 6 мм від середини. Які завдовжки відрізки АС і СВ? Перевір вимірюванням.

10 : 2 = 5 (см)  довжина половини відрізка АВ.

Точку С можна поставити ліворуч чи праворуч від середини відрізка, тому маємо два випадки.

І випадок

Точка С стоїть ліворуч від середини відрізка на відстані 2 см 6 мм, тому

АС = 5 см  2 см 6 мм = 2 см 4 мм

СВ = 10 см  2 см 4 мм = 7 см 6 мм

ІІ випадок

Точка С стоїть праворуч від середини відрізка на відстані 2 см 6 мм, тому

АС = 5 см + 2 см 6 мм = 7 см 6 мм

СВ = 10 см  7 см 6 мм = 2 см 4 мм

 

Завдання 624* Двоцифрове число зменшили у 2 рази й одер­жали теж двоцифрове число, записане однаковими цифрами. Скільки таких чисел? Чотири числа  це 22, 44, 66, 88

22 : 2 = 11

44 : 2 = 22

66 : 2 = 33

88 : 2 = 44

 

Завдання 625 Двоє грали у гру. У купці 10 сірників. За один хід гравець може брати 1 або 3 сірники. Виграє той, хто візьме один останній сірник. Скільки сірників на початку повинен узяти перший гравець, щоб виграти?

Розв'язання

10  1 = 9 (с.) – сірників повинні вибрати два гравці.

Щоб виграв перший гравець, кількість ходів має бути парна.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3

1 + 1 + 1 + 3 + 3

3 + 3 + 3 

Отже, при будь-якому розкладу 9 на доданки їх буде непарне число, тобто останнім сірник завжди буде брати другий гравець. Перший гравець завжди буде у програші. 

 

Завдання 626 Дівчинка витратила 3 грн, що становить п'яту частину всіх її грошей. На скільки біль­ше грошей залишилося, ніж вона витратила?

Розв'язання

1) 3 • 5 = 15 (грн)  було грошей у дівчинки

2) 15  3 = 12 (грн)  залишилося грошей у дівчинки

3) 12  3 = 9 (грн) 

Відповідь: на 9 грн більше грошей залишилося, ніж вона витратила.

 

Завдання 627

х : (450 – 390) = 4

х : 60 = 4

х = 4 60

х = 240

240 (450 – 390) = 4

4 = 4

56 : х = 800 : 100

56 : х = 8

х = 56 : 8

х = 7

56 : 7 = 8

8 = 8

39 – х = 49 : 7

39 – х = 7

х = 39 – 7

х = 32

39 – 32 = 49 : 7

7 = 7

(360 : 6) : х = 4

60 : х = 4

х = 60 : 4

х = 15

(360 : 6) : 15 = 4

4 = 4

Завдання 628

1) 1/4 від 2 м = 20 дм : 4 = 5 дм

    1/10 від 3 ц = 3 ц : 10 = 3 • 100 кг : 10 = 300 кг : 10 = 30 кг

    1/8 від 2 діб = 2 діб : 8 = 2 • 24 год : 8 = 48 год : 8 = 6 год

2)  1/3 від якого 2 м = 2 м  3 = 6 м
     1/4 від якого 40 дм= 40 дм  4 = 160 дм

     1/6 від якого 2 доби = 2 доби  6 =  12 діб

 

Завдання 629

38 : 6 = 6 (ост. 2)

38 = 6 • 6 + 2

53 : 9 = 5 (ост. 8)

53 = 5 • 9 + 8

Якщо при додаванні остачі до добутку частки й дільника отримаємо ділене, то ділення виконано правильно.

 

Завдання 630

1) Знайди помилки.

42 : 6 = 6 (ост. 6)   55 : 6 = 8 (ост. 7)

54 : 7 = 7 (ост. 5)   74 : 9 = 8 (ост. 2)

2) Довжини сторін прямокутника дорівнюють а і b. Запиши формули для знаходження пе­риметра P цього прямокутника.

Р = 2(a + b)

P = 2a + 2b

3) Довжина сторони квадрата дорівнює а. За­пиши формулу для знаходження периметра Р цього квадрата.

P = 4a 

 

Завдання 631 Периметр ділянки квадратної форми дорів­нює 36 м. Яка довжина сторони цієї ділянки?

Розв'язання

36 : 4 = 9 (м)  довжина сторони цієї ділянки

 

Завдання 632 Виконай ділення з перевіркою.

48 : 7 = 6 (ост. 6)

6 • 7 + 6 = 48

34 : 4 = 8  (ост. 2)

8 • 4 + 2 = 34

7 : 8 = 0 (ост. 7)

0 • 8 + 7 = 7

14 : 5 = 2 (ост. 4)

2 • 5 + 4 = 14

83 : 9 = 9 (ост. 2)

9 • 9 + 2 = 83

45 : 9 = 5

5 • 9 = 45

Завдання 633 Добери значення змінних, щоб нерівності були істинні.

20 < 5 • х < 45, при х = 5, 6, 7, 8

60  k • 12  84, при х = 5, 6, 7

З0 < а • 8 < 56, при х = 4, 5, 6

38 ≤ х + 35 ≤ 42, при х = 3, 4, 5, 6, 7

 

Завдання 634 Гарбуз важчий за кавун на 2 кг. Маса двох гарбузів така сама, як 3 кавунів. Яка маса гарбуза?

За умовою задачі:

маса гарбуза = маса кавуна + 2 кг

маса 2 гарбузів = масі 3 кавунів

Розв'язання

1-й спосіб

маса 2 гарбузів = 2 • (маса гарбуза) = • (маса кавуна + 2 кг)= маса 2 кавунів + 4 кг,

тому маса 2 кавунів + 4 кг = масі 3 кавунів, звідси маса кавуна = 4 кг

Маса гарбуза = 4 кг + 2 кг = 6 кг

2-й спосіб

Нехай х  маса кавуна, тоді (х+3)  маса гарбуза.

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

2(х + 2) = 3х

2х + 4 = 3х

3х  2х = 4

х = 4

Маса гарбуза: х + 2 = 4 + 2 = 6 (кг)

Відповідь: маса гарбуза 6 кілограмів.

 

Завдання 635 Цуценя важче за котика на 3 кг. Маса двох цуценят така сама, як п'ятьох котиків. Яка маса цуценяти?

За умовою задачі:

маса цуценяти = маса котика + 3 кг

маса 2 цуценят = масі 5 котиків

Розв'язання

1-й спосіб

маса 2 цуценят = 2 • (маса цуценяти) = • (маса котика + 3 кг)= маса 2 котиків + 6 кг,

тому маса 2 котиків + 6 кг = масі 5 котиків, звідси маса 3 котиків = 6 кг

6 : 3 = 2 (кг)  маса котика

2 + 3 = 5 (кг)  маса цуценяти

2-й спосіб

Нехай х  маса котика, тоді (х+3)  маса цуценяти.

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

2(х + 3) = 5х

2х + 6 = 5х

5х  2х = 6

3х = 6

х = 6 : 3

х = 2

Маса цуценяти: х + 3 = 2 + 3 = 5 (кг)

Відповідь: маса цуценяти 5 кілограмів.

 

Завдання 636 Поділи з остачею та виконай перевірку.

68 : 9 = 7 (ост. 5)

7 • 9 + 5 = 68

38 : 5 = 7 (ост. 3)

7 • 5 + 3 = 38

64 : 3 = 21 (ост. 1)

21 • 3 + 1 = 64

75 : 2 = 37 (ост. 1)

37 • 2 + 1 = 75

94 : 9 = 10 (ост. 4)

10 • 9 + 4 = 94

Інші завдання дивись тут...