Інші завдання дивись тут...

Завдання 637

13 : 2 = 6 (ост.1)

 

16 : 5 = 3 (ост. 1)

350 : 10 = 35

244 | 10

20   |24 (ост.4)

  44

  40

   4

936 | 12

84   |78

  96

  96

    0

753 | 10

70   |75 (ост.3)

  53

  50

    3

870 : 10 = 87

350 : 5 = 70

Завдання 638 Добутком яких двох чисел можна замінити число 10? Кожне число, що складається тіль­ки з десятків і не має окремих одиниць, ділиться на 10, а отже, і на 2, і на 5. Тому подільність чисел на 2 і на 5 без остачі зале­жить лише від останньої цифри.

На 2 без остачі діляться числа, запис яких закінчується цифрами 0, 2, 4, 6, 8.

На 5 без остачі діляться числа, запис яких закінчується цифрою 5 або 0.

 

Завдання 639

Числа діляться без остачі на 2: 232, 780, 896

Числа діляться без остачі на 5: 645, 780, 915

 

Завдання 640 Перший трактор за 7 год роботи витрачає 56 л пального, а другий — за 1 год витра­чає на 2 л менше. Скільки літрів пального витрачає другий трактор за 7 год? (Розв'яжи задачу двома діями.)

Розв'язання

1) 2 • 7 = 14 (л)  на стільки менше пального витратить другий трактор за 7 год роботи, ніж перший.

2) 56 - 14 = 42 (л)

Відповідь: другий трактор витрачає 42 літри пального за 7 год.

 

Завдання 641 На виставці сільгосптехніки в 4 рядах було по 10 тракторів та в 3 однакових рядах — причепи до тракторів. Усього 64 одиниці тех­ніки. Скільки причепів було в одному ряду?

Яку блок-схему складено до задачі? Блок-схему 1)

Передбач результат усно.

1) 64  (10  4) = 24

2) 24 : 3 = 8

2) Склади і розв'яжи обернену задачу.

На виставці сільгосптехніки в 4 рядах було по 10 тракторів та в декількох однакових рядах — по 8 причепів до тракторів. Усього 64 одиниці тех­ніки. У скількох рядах було причепів до тракторів?

Коротка схема

4 р.  по 10 од. техніки

? р.  по 8 од. техніки

Разом  64 од. техніки

Розв'язання

1) 10 • 4 = 40 (од.)  всього тракторів

2) 64  40 = 24 (од.)  всього причепів

3) 24 : 8 = 3 (р.)

Відповідь: причепів до трактора було в 3 однакових рядах.

 

Завдання 642* У двох господарствах 20 тракторів із при­чепами. У першому — у 4 рази більше, ніж у другому. Скільки тракторів із причепами в кожному господарстві?

1-й спосіб

Те, що у першому господарстві — у 4 рази більше, ніж у другому, означає, що на перше господарство припадає чотири частини, а на друге  одна така частина, разом маємо 5 таких частин.

1) 20 : 5 = 4 (тр.)  припадає на одну частину, або в є в другому господарстві.

2) 4 • 4 = 16 (тр.)  у першому господарстві

2-й спосіб

Нехай х тракторів є в другому господарстві, тоді в першому господарстві буде 4х тракторів. Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

х + 4х = 20

5х = 20

х = 20 : 5

х = 4 

Отже, в другому господарстві є 4 трактори.

4х = 4  4 = 16 (тр.)  в першому господарстві.

Відповідь: у  першому господарстві 16 тракторів, а в другому  4 трактори.

 

Завдання 643 Поясни, як складено нерівності.

5 • х = 10

5 • х > 8

5 • х < 11

8 < 5 • х < 11

х • 8 = 24

х • 8 < 32

х • 8 > 16

16 < х • 8 < 32

х : 2 = 10

х : 2 < 10

х : 2 > 8

8 < х : 2 < 10

Спробуй скласти свою нерівність на ділення.

6 • х = 12

6 • х > 8

6 • х < 15

8 < 6 • х < 15

 

Завдання 644 Добери значення змінних, щоб нерівності були істинні:

90 < 13 • х < 100, при х = 7

80 < 12 • а < 90, при х = 7

 

Завдання 645

59 : 9 = 6 (ост. 5)

76 : 10 = 7 (ост. 6)

811 : 10 = 81 (ост. 1)

87 : 30 = 2 (ост. 27)

Завдання 646 Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 12 см.

1) 12  3 = 36 (см)  периметр рівностороннього трикутника або квадрата

2) 36 : 4 = 9 (см)  довжина сторони квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 9 см.

 

Завдання 647 Чотири трактори об 11 год почали орати поле під посів ячменю. Через 3 год поле було зорано. О котрій годині вони завершили ро­боту?

Розв'язання

11 год + 3 год = 14 год

Відповідь: о 14 год вони завершили роботу.

 

Завдання 648 Посів кукурудзи на зерно з підживленням ґрунту розпочали о 7 год ранку, а заверши­ли — о 19 год. Скільки годин тривала посів­на, якщо обідня перерва тривала 1 год?

Розв'язання

19 год  7 год  1 год = 11 год

Відповідь: 11 год тривала посівна.

 

Завдання 649

1/2 від 5 грн = 5 грн : 2 = 500 коп. : 2 = 250 коп. = 200 коп. + 50 коп.= 2 грн 50 коп.

1/4 від 2 дм = 2 дм : 4 = 20 см : 4 = 5 см

1/5 від 1 ц 5 кг = 1 ц 5 кг : 5 = 105 кг : 5 = 21 кг

1/2 від 2 м 8 дм = 2 м 8 дм : 2 = 28 дм : 2 = 14 дм = 10 дм + 4 дм = 1 м 4 дм

1/3 від 1 см 8 мм = 1 см 8 мм : 3 = 18 мм : 3 = 6 мм

Інші завдання дивись тут...