Вправа 10. Запишіть речення. У яких із них ідеться про милозвучність української мови? Які речення увиразнюють її багатство? Поясніть.

Процвітай, українська мово, заохочуй красою нас! Що багат­ший твій слів запас, легше вибрати влучне слово. Тож співай, моя мовонько! Кажуть, ти солов'їна. Дбайливе ставлення до багатства рідної мови має привчити людину не стирати її барвистості, не обмежувати можливостей. Безмежно багатою, гнучкою і доско­налою стала наша мова під пером поетів і прозаїків.

Визначте слова, ужиті в переносному значенні, витлумачте це значення. Як ви розумієте вислови «багата мова» та «гнучка мова»?

Слова «багата мова» вжито у переносному значенні, бо багатством для мови є не матеріальний достаток, а краса, різнобарвність, мелодійність.  

У чому, на вашу думку, полягає дбайливе ставлення до мови?

Дбайливе ставлення до мови означає знання мови, правильне вживання слів, уникання поганих слів.