Вправа 12. Перепишіть прислів'я, уставляючи замість крапок пропущене слово. Прочитавши подане нижче правило, витлумачте лексичне зна­чення цього слова.

Слово до слова — зложиться мова. Рідна мова — не полова, її за вітром не розвієш. Без знання чужої мови сиди собі вічно вдома.

МОВА — це сукупність засобів, які використовують для спілкування: звуки (фонетичні засоби); слова (лексичні засоби); форми слів (морфологічні засоби); словосполучення і речення (синтаксичні засоби).