Завдання 577 Пропорція
За означення пропорція — це рівність відношень. 
1/2 = 2/4, Крайні члени 1 і 4, середні члени 2 і 2.
16 : 2 = 8, 24 : 3 = 8, 8 = 8. Крайні члени 16 і 3, середні члени 2 і 24.

 

Завдання 578
10 : 2 = 5 і 6 : 3 = 2, не виконується рівність відношень, тому не можна з відношень скласти пропорції.

 

Завдання 579
1) У пропорції 12 : 3 = 8 : 2 крайні члени 12 і 2, середні члени 3 і 8.
2) Задана пропорція у дробовому вигляді: 12/3 = 8/2

 

Завдання 580, 581
1) 5 : 3 = 15 : 9
2) 2 : 7 = 4 : 15
3) a/9 = 2/3
1) 2 : 3 = 8 : 12
2) 9 : 3 = 3 : 1
3) x/4 = y/7
Завдання 582
1) 11,2 : 3,2 = 3,5
    15,75 : 4,5 = 3,5
За означенням пропорції виконується рівність відношень, тому можна скласти пропорцію: 11,2 : 3,2 = 15,75 : 4,5
2) 5 1/3 : 8 = 16/3 • 1/8 = 2/3
   5 1/7 : 3 3/7 = 36/7 : 24/7 = 36/7 • 7/24 = 3/2
За означенням пропорції не виконується рівність відношень, тому не можна з відношень скласти пропорцію.

 

Завдання 583
1) 0,7 : 0,1 = 7
   0,9 : 0,2 = 4
За означенням пропорції не виконується рівність відношень, тому не можна з відношень скласти пропорцію.
2) 4 4/7 : 2 = 32/7 • 1/2 = 16/7
   2/1 : 7/8 = 2/1 • 8/7 = 16/7
За означенням пропорції виконується рівність відношень, тому можна скласти пропорцію: 4 4/7 : 2 = 2 : 7/8

 

Завдання 584 
1) 0,6 • 0,2 = 0,12 
    0,5 • 0,3 = 0,15
Не виконується основна властивість, тому з відношень не можна скласти пропорцію.
2) 1 7/9 • 2 1/4 = 16/9 • 9/4 = 4
   2 4/7 • 1 5/9  = 18/7 • 14/9 = 4
Виконується основна властивість, тому з відношень можна скласти пропорцію:
1 7/9 : 2 4/7 = 1 3/5 : 2 1/4

 

Завдання  585
1) 1,5 • 2,4 = 3,6 
   1,8 • 2 = 3,6
Виконується основна властивість, тому з відношень можна скласти пропорцію:
1,5 • 2,4 = 1,8 • 2
2) 2 1/7 • 2 1/3 = 15/7 • 7/3 = 5
   6 1/4 • 1 3/5  = 25/4 • 8/5 = 10
Не виконується основна властивість, тому з відношень не можна скласти пропорцію.

 

Завдання  586
27 : 9 = 3
3 : 1 = 3
5 : 15 = 5/15 = 1/3
4 : 12 = 4/12 = 1/3
1 : 1/7 = 1 • 7 = 7
28 : 4 = 7
Пропорції:
 27 : 9 = 3 : 1
5 : 15 = 4 : 12
1 : 1/7 = 28 : 4
Завдання  587
0,4 : 0,2 = 2
2 1/4 : 1 1/8 = 9/4 : 9/8 = 9/4 • 8/9 = 2
7 : 70 = 0,1 = 1/10
2/25 : 4/5 = 2/25 • 5/4 = 1/10
Пропорції:
 0,4 : 0,2 = 2 1/4 : 1 1/8
2/25 : 4/5 = 7 : 70
Завдання 588
1) х : 6 = 2 : 3
   3 • х = 2 • 6
   3х = 12
   х = 12 : 3
   х = 4
2) 4/х = 20/7
    20 • х = 7 • 4
    20х = 28
    х = 28 : 20
    х = 1,4
Завдання 589
1) х : 4 = 5 : 25
   25 • х = 5 • 4
   25х = 20
   х = 20 : 25
   х = 0,8
2) 3/8 = 15/х
    3 • х = 8 • 15
    3х = 120
    х = 120 : 3
    х = 40
Завдання 590
1) 10/5 = 24/12
2) 9/18 = 11/22
Завдання 591
З пропорції 6/12 = 1/2 утворили дві пропорції:  2/12 = 1/6, 6/1 = 12/2

 

Завдання 592
1) х : 1/6 = 3/8 : 0,5
   0,5х = 1/6 • 3/8
   1/2х = 1/16
   х = 1/16 : 1/2
   х = 1/16 • 2/1
   х = 1/8
2) 0,35/х = 0,42/6
   0,42х = 0,35 • 6
   0,42х = 2,1
   х = 2,1 : 0,42
   х = 5
3) 7 3/4 : 1/3 = х : 1 5/31
   1/3 • х = 7 3/4 • 1 5/31
   1/3 • х = 31/4 • 36/31
   1/3 • х = 9
   х = 9/1 : 1/3
   х = 9/1 • 3/1
   х = 27
Завдання 593
1) 39,1/х = 2,3/5
   2,3 • х = 39,1 • 5
   2,3 • х = 195,5
   х = 195,5 : 2,3 
   х = 85
2) 1 7/9 • 1 7/27 = х : 5 2/3
   1 7/27 • х = 1 7/9 • 5 2/3
   34/27 • х = 16/9 • 17/3
   34/27 • х = 272/27
   х = 272/27 : 34/27
   х = 272/27 • 27/34
   х = 272/34
   х = 8
Завдання 594
3 : 2 = 9 : 6
6 : 2 = 9 : 3
3 : 9 = 3 : 6
6 : 9 = 2 : 3
Завдання 595
Із чисел 2, 7, 14 і 4 склади пропорцію: 14 : 7 = 4 : 2

 

Завдання 596
1) у/х = 2/5
    5у = 2х
    х/у = 5/2 
2) х/4 = у/9
    9х =4у
    х/у = 4/9 
Завдання 597
Склади дві пропорції, добуток крайніх членів яких дорівнює 16
8 : 1 = 16 : 2
4 : 8 = 2 : 4
Завдання 598
1) (2у  1)/4 = 5/2
    2 • (2у  1) = 5 • 4
    4у  2 = 20
    4у = 20 + 2
    4у = 22
    у = 22 : 4
    у  = 5,5 
2) 1 1/8 : 3 3/4 = 3/10у : 2 1/3
   9/8 : 15/4 = 3/10у : 7/3
   15/4 • 3/10у = 9/8 • 7/3
   15/4 • 3/10у = 21/8
   3/10у = 21/8 : 15/4
   3/10у = 21/8 • 4/15
   3/10 у = 7/10
   у = 7/10 : 3/10
   у = 7/10 • 10/3
   у = 7/3
   у = 2 1/3 
Завдання 599
1) 2 3/5 : 7 4/5 = 5х : 4 1/2
   13/5 : 39/5 = 5х : 9/2
   39/5  5х = 13/5  9/2
   39х = 117/10
   х = 117/10 : 39
   х = 117/10  1/39
   х = 3/10 
2) (4 + х)/7 = 9/10
   10  (4 + х) = 7  9
   40 + 10х = 63
   10х = 63 - 40
   10х = 23
   х = 23 : 10
   х = 2,3
Завдання 600
2) a/b = c/d. Додамо одиницю до обох частин рівності:
    a/b + 1 = c/d + 1
    a/b + b/b = c/d + d/d
    (a+b)/b = (c+d)/d  Рівність доведено.

 

Завдання 601
Числа 10, 5 і 4, 8
10 : 5 = 8 : 4
4 : 5 = 8 : 10
10 : 8 = 5 : 4
4 : 8 = 5 : 10
Завдання 602
Велосипедистка, що рухається зі швидкістю 12 км/год, подолала відстань між двома селами за 0,75 год. За який час подолає цю відстань пішохід, що рухається зі швидкістю 5 км/год?
Розв'язання 
1) 12 • 0,75 = 9 (км)  відстань між селами;
2) 9 : 5 = 1,8 (год)  подолає пішохід.
Відповідь: за 1,9 год.

 

Завдання 603
Відсотки
Десятковий дріб
Звичайний дріб
25%
0,25
1/4
75%
0,75
3/4
80%
0,8
4/5
50%
0,5
1/2
150% 1,5 1 1/2
125% 1,25 5/4
240% 2,4 2 2/5
Завдання 604
1) Скільки потрібно метрів дроту, щоб виготовити карка с прямокутного паралелепіпеда з розмірами 30 см, 20 см і 15 см (витрати на з'єднання не враховувати)?
(30 + 20 + 15) • 4 = 65 • 4 = 260 (м)  потрібно дроту.
2) Обчисли, скільки потрібно заплатити за цей дріт, якщо 1 погонний метр дроту коштує 90 к.
260 • 90 = 23400 (к.) = 234 (грн)  потрібно заплатити за дріт.

 

Завдання 605
96 команд грають у баскетбольному турнірі за олімпійською системою, тобто нічиїх немає. Команда, що програє матч, зі змагань вибуває. Скільки буде проведено матчів, щоб виявити переможця? 95 матчів.