Вправа 1
На малюнку координати точок B. А(3); В(2) 

 

Вправа 2
Пара протилежних чисел: Г. 7 і 7

 

Вправа 3
Правильна нерівність: А. 2 > З

 

Вправа 4 
Ліворуч від числа 5,7 лежить  число Б. 

 

Вправа 5
У порядку зростання В —2,5; 2 1/4; 2

 

Вправа 6
Найменший модуль числа Г 1

 

Вправа 7
х = 8, х = 8, тому Г 8

 

Вправа 8 Рівняння
|х| + 1 = 5; |х| = 5  1; |х| = 4; х = 4 або х = 4, тому А 4 , 4 

 

Вправа 9
нерівність |х| < 1 2/7 правильна, якщо цілі числа х = 1; 0; 1, тому В. 1 , 0, 1

 

Вправа 10
Дано три точки: К(х  1), L(x + 3), М(х)
На координатній прямій розташована між двома іншими точка М(х), тому В. М(х) 

 

Вправа 11
На координатній прямій між числами 115,3 і 95 1/2 міститься цілих чисел:
115 + 1 + 95 = 211, тому Б. 211

 

Вправа 12
Подвійну нерівність 2/5 < x < 1/5, 20/50 < x < 10/50 задовільняє дріб Г. 13/50

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО § 26 - 3 0
Завдання 1
Координати точок: А(5), B(0), C(4), D(2) 

 

Завдання 2 Протилежні числа
1) до 3 протилежне 3
2) до 7 протилежне 7
3) до 0 протилежне 0
4) до 2 1/2 протилежне число 2 1/2

 

Завдання 3
Яка з точок розміщена праворуч від іншої:
1) А(0) чи В(3)
2) N(0) чи М(-2)
3) Р(-2) чи Q(2)
4) D(1) чи С(-3)
Завдання 4
Одиничний відрізок дві клітинки. Е(2), Р(3), к(1 1/2) = к(1,5), L(3,5)
Завдання 5 Порівняй числа:
1) 4,19 < 4,2
2) 3/4 > 5/6
Завдання 6
1) |3/8| + |5/6| = 3/8 + 5/6 = 9/24 + 20/24 = 29/24 = 1 5/24
2) |2,8|  |1,25| =  2,8  1,25 = 3,5

 

Завдання 7 Рівняння
1) х = 18
    х = 18
2) х = 7
     х = 7
3) |х|  4 = 5
    |х| = 9
    х = 9 або 9
4) |х| = 3
     |х| = -3
     нема розв'язку
Завдання 8
Нерівнясть |х| < 2,5 правильна, якщо цілі числа х = 2; 1; 0 ; 1; 2

 

Завдання 9
Заміни зірочку цифрою так, щоб утворилася правильна нерівність (розглянь усі можливі випадки):
1) 5,07 < 5,*5, правильно, якщо * = 0
2) 0,26 > 0,217, правильно, якщо * = 0; 1

 

Додаткові завдання
Завдання 10
Між числами 25,9 і 37,8 лежать 63 цілих чисел (25 + 1 + 37 = 63)

 

Завдання 11
Три дроби, які задовольняють нерівність 3/7 < х < 2/7
12/28 < х < 8/28, тому 11/18; 10/28; 9/28

 

Завдання 12
Для якого значення х дріб дорівнює 8/(5 – |х|/3) = 2
5-|х|/3 = 8/2
5-|х|/3 = 4
|х|/3 = – 4
|х|/3 = 1
|х| = 3
х = 3 або 3