Завдання 139
а) найхолодніше в Чернівцях
б) найтепліше в Сімферополі

Завдання 140

При вищій температурі може зберігатися сік яблучний.

 

Завдання 141
Масло має зберігатися у холодильнику.
За температури від 0°С до 5 °С його термін зберігання становить близько місяця.
60 діб зберігатиметься масло за температури 7 °С.

 

Завдання 142 
Неправильна рівність Г 5 > 2

 

Завдання 143
а) 10 001 > 9009
б) 10 001 < 9009

Завдання 144

а) 81 > 27
б) 16 < 0
в) 6 > 58
г) 23 > 46
ґ) 17 < 3

Завдання 145

Найбільше число 7, найменше число 45

 

Завдання 146
У порядку зростання: 200, 13, 0, 56, 167

 

Завдання 147
— А, 2 — Г, 3 — В

 

Завдання 148 Чи існує таке значення х, при якому:
а) |х| < 0; Ні
б) |х| < 1; Ні
в) |х| > 1 000 000? Так

Завдання 149

Нерівність х<|х| правильна, якщо х є від'ємним числом.

 

Завдання 150
Чи існує таке значення х, при якому х > |х|? Ні, не існує, бо за означенням модуля | = х.

 

Завдання 151
А(20), В(10), К(15)
S(900), N(700), P(350)

Завдання 152

а) < 0
б) 0 > 17
в) < 7
г) 6 > 20
ґ) 90 > 0

Завдання 153

а) 89 765 < 56 789 990
б) 6000 > 6890
в) 67 890 < 54 000

Завдання 154

а) 4 > 0
б) 507 < 0
в) n < 0
г) 5х > 0

Завдання 155

У порядку зростання: 20, 17, 3, 0, 11, 45, 89

 

Завдання 156
У порядку спадання: 54, 17,  8, 1, 0, 7, 19, 20

 

Завдання 157
Координати точок: А(112), В(92), C(56), D(36), Е(24)

 

Завдання 158
Усі цілі числа:
а)  більші або дорівнюють 6 і менші від 10: 6, 7, 8, 9
б) більші за 7 і менші від 3: 6, 5, 4
в) більші за 2 і менші або дорівнюють 3: 1, 0, 1, 2, 3

 

Завдання 159
а) 6 < х < 3, якщо х = 5, –43, 2, 1, 0, 1, 2
б) 24 < х < 19, якщо х = 23, 22, 21, 20
в) 5 < х < 0, якщо х = 4, 3, 2, 1

 

Завдання 160
Число х менше 4 і більше 9: –9 < х < –4

 

Завдання 161
Запиши всі цілі числа, модулі яких менші від 5.
|<5, якщо х = -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

 

Завдання 162
На координатній прямій познач буквами точки, координати яких — цілі числа, більші за 2 і менші від 4. 
Завдання 163
Познач на координатній прямій множину точок, які відповідають цілим значенням х, при яких |х|<4.
Завдання 164
а) 181 < 180
6) 16 > 26
в) 3041 > 3141
г) 3502 > 3512

Завдання 165

а) 79 < 77
б) 74 < 64
в) 9152 < 9141
г) 342 > 352

Завдання 166 Відомо, що a і b — додатні числа, а х і у — від'ємні.

а) а > 0
б) 0 > х
в) a > х
г) a > у
ґ) b > х
д) b > у
е) |х| > у
є) -a < b

Завдання 167

На координатній прямій позначено точки А(а), В(b) і С(с). Найбільший модуль числа a, найменший модуль числа b. Найбільше число с, найменше число а.

 

Завдання 168
Які з тверджень правильні, а які — неправильні (наведіть приклади)?
а) Якщо a < b, |a| = |b|. Неправильно, наприклад, а = 1, b = 3, тоді 1 < 3, але |1| ≠ |3|
б) якщо a = b, |a| = |b|. Правильно, наприклад, а = b = 3, тоді 3 = 3, |3| = |3|
в) якщо |a| < |b|, a < b. Неправильно, наприклад, а = 1, b = -3, тоді |1| < |-3|, але 1 > -3
г) якщо |a| = |b|, a = b. Неправильно, наприклад, а = 1, а b = -1, тоді |1| = |1|, але 1≠-1
ґ) якщо |a| < b, a < b. Неправильно, наприклад, а = 1, а b = -3, тоді |1|<|-3|, але 1 > -3
д) якщо |a| > |b|, a > b. Неправильно, наприклад, а = -3, b = 1 |-3| > |1|, але -3 < 1

 

Завдання 169
Стародавня задача. Лев може з'їсти вівцю за 2 год, вовк — за 3 год, собака — за 6 год. За скільки годин вони з'їли б вівцю разом?
Розв'язання
Нехай вся вівця дорівнює 1, тоді Лев може з'їсти за 1 год 1/2 вівці, вовк — 1/3 вівці, собака — 1/6 вівці, тому
1/2 + 1/3 + 1/6 = 3/6 + 2/6 + 1/8 = 1 (в.) – овець з'їдять разом за 1 год.
Відповідь: 1 вівцю.

 

Завдання 170
Скільки коштує книжка, якщо за неї заплатили 200 грн і ще половину її вартості?
Розв’язання
200 + 200 : 2 = 200 + 100 = 300 (грн) – коштує книжка
Відповідь: 300 гривень.

 

Завдання 171
Чи можна зображену на малюнку частину шахової дошки розрізати на прямокутники, складені з двох клітинок?
Розв’язання
 8 : 2 = 64 : 2 = 32 (пр.) – всього прямокутників
Відповідь: можна.

 

Вправи для повторення
Вправа 172
Якого найменшого значення може набувати вираз:
а) х2 + 8 = 8, якщо х = 0;
б) (х2 + 8)2 = 64, якщо х = 0;
в) |х  12| = 0, якщо х = 12?

 

Завдання 173
Скільки центнерів сіна вийде з 9,8 ц трави, якщо під час сушіння трава втрачає 3/4 своєї маси?
Розв’язання
9,8 : 4  1 = 39,2 (ц) – вийде сіна
Відповідь: 39,2 ц.

 

Завдання 174
Найменша сторона трикутника коротша від другої на 3,5 см і на 2,8 см — від третьої. Знайди сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 20,7 дм.
Розв’язання
х + (х + 3,5) + (х + 2,8) = 20,7
3х + 6,3 = 20,7
3х = 20,7 – 6,3
3х = 14,4
х = 14,4 : 3
х = 4,8 (см) – перша сторона;
4,8 + 3,5 = 8,3 (см) – друга сторона;
4,8 + 2,8 = 7,6 (см) – третя сторона.
Відповідь: 4,8 см, 8,3 см, 7,6 см.