Інші завдання дивись тут... 

Завдання 228

10, 11, 12

999, 1000, 1001

-1, 0, 1

-3, –2, -1

-15, –14, -13

Завдання 229

а) 5 – 2 = 3
   2 – 5 = -3
   0 – 8 = -8
б) –3 – 1 = -4
   –1 – 3 = -4
    –6 – 0 = -6
в) 2 – (–3) = 5
   5 – (–19) = 14
   0 – (–8) = 8
г) –1 – (–7) = 6
   –9 – (–5) = -4
    0 – 0 = 0

Завдання 230

-5  2 = -7
 3 = -1

Завдання 231

а
7
4
0
-2
-7
-3
-29
1
b
3
9
10
1
8
5
-5
-9
 b
4
-5
-19
-3
-15
-8
-24
10
 
 3 = 4
 9 = -5
 19 = -19
-2  1 = -3
-7  8 = -15
-3  5 = -8
-29  (-5) = -24
 (-9) = 10

Завдання 232

–12 – 3 = -15
–6 – 3 = -9
–8 – 3 = -11
–11 – 3 = -14
–5 – 3 = -8
–1 – 3 = -4
– 3 = -3

Завдання 233

-7 – х = -20
х = -7 + 20
х = 13
–1 – х = -20
х = -1 + 20
х = 19
– х = -20
х = 0 + 20
х = 20
– х = -20
х = 6 + 20
х = 26
24 – х = -20
х = 24 + 20
х = 44
–8 – х = -20
х = -8 + 20
х = 12
–40 – х = –20
х = -40 + 20
х = -20

Завдання 234

20 (-70) = 90
-70  10 = -80

Завдання 235

а) 13  28 = 13 + (-28) = -15

б) 59  (-17) = 59 + 17 = 76

в) -42  97 = (-42) + (-97) = -139

г) -89  (-53) = (-89) + 53 = -36

Завдання 236

а) 6  95 = 6 – (-95) = -89

б) 24  96 = 24 + (-96) = -72

в) 33  67 = 33 + (-67) = -34

г) 45  100 = -55

Завдання 237

а) 7  39 = -32

б) 15  46 = -31

в) 28  82 = -54

г) 38  138 = -100

Завдання 238 

а) -9  57 = -66

б) -8  84 = -92

в) -6  17 = -23

г) -1  297 = -298

Завдання 239

а) -17  53 = -70

б) -23  25 = -48

в) -28  58 = -86

г) -29  109 = -138

Завдання 240

а) 7  (-53) = 7 + 53 = 60

б) 9  (-28) = 9 + 28 = 37

в) 1  (-77) = 1 + 77 = 78

г) 3  (-152) = 3 + 152 = 155

Завдання 241

а) -8  (-9) = -8 + 9 = 1

б) -7  (-3) = -7 + 3 = -4

в) -5  (-5) = -5 + 5 = 0

г) -4  (-69) = -4 + 69 = 65

Завдання 242

а) -28  (-7) = -28 + 7 = -21

б) 65  (-13) = 65 + 13 = 78

в) -34  7 = -41

г) 14  89 = -75

Завдання 243

Діана в грі спочатку заробила 230 очок, а потім втратила 450 очок. Скільки очок зараз у неї на рахунку?

Розв'язання

230  450 = -220 (оч.)  зараз у Діани на рахунку.

Відповідь: -220 очок.

 

Завдання 244

Температура впала з 8 °С до -20 °С. На скільки градусів змінилася температура?

Розв'язання

-20  8 = -28 (° на стільки змінилась температура.

Відповідь: Г -28.

 

Завдання 245

Опівдні температура була 4 °С, а опівночі -З °С. На скільки змінилася температура повітря за пів доби?

Розв'язання

-3  4 = -7 (° на стільки змінилась температура.

Відповідь: -7°.

 

Завдання 246

За день температура повітря змінилася на -7 °С. Якою вона була вранці, якщо ввечері термометр показував - 2 °С?

Розв'язання

-2  (-7) = 5 (° температура була зранку.

Відповідь: 5°.

 

Завдання 248

а) 3  (-5) = 8  на стільки m менше від n;

б) 7  (-10) = 17  на стільки m більше за n.

 

Завдання 249

а) -16  10 = -26

    -7  10 = -17

     0 – 10 = -10

     3  10 = -7

     9  10 = -1

     12  10 = 2

б) -16  (-10) = -16 + 10 = -6

    -7  (-10) = -7 + 10 = 3

    0  (-10) = 0 + 10 = 10

    3  (-10) = 3 + 10 = 13

    9  (-10) = 9 + 10 = 19

    12  (-10) = 12 + 10 = 22

Завдання 250

Чи правильно, що результати 209 - 45 і 45 - 209 є протилежними числами?

Розв'язання

209  45 = 164, 45  209 = -164, тому 164 і -164 є протилежними числами.

Відповідь : так.

 

Завдання 251

Число m протилежне числу 107. Знайди значення виразу 98 - m.

Якщо m = -107, тоді 98  (-107) = 205

 

Завдання 252

Число m протилежне числу -55. Знайди значення виразу -105 - m.

Якщо m = 55, тоді -105  55 = -160

 

Завдання 253

За допомогою ресурсу змоделюй такі вирази і знайди їх значення:

а) 5  6 = -1

б) -2  3 = -5

в) 8  2 = 6

Завдання 254

Запиши число замість *, щоб нерівність була правильною.

а) 2  3 < 0

б) (-6)  (-7) > 0

в) -19  (-20) < 0

Завдання 255

а) 65  79 = -14

б) -13  43 = -56

в) -124  (-47) = -77

г) -390  63 = -453

Завдання 256

а) -12  (-87) = 75

б) -63  29 = -92

в) -203  157 = -360

г) 560  799 = -239

Завдання 257

Узимку за температури повітря -23 °С в шахті вона досягає 24 °С. Знайди різницю температур.

Розв'язання

24  (-23) = 47 (градусів)  різниця температур.

Відповідь: 47 градусів.

 

Завдання 258

а) 709  1000  34 = -325

б) -92  345  40 = -477

в) 109  900  (-47) = -744

Завдання 259

а) (456  900) + (-17) = -444 + (-17) = -461

б) 56  (0 - 345) = 56  (-345) = 56 + 345 = 401

в) (709  1000) + 34 = -291 + 34 = -257

 

Завдання 260

а) 450 + (67  230) = 450 + (-163) = 450  163 = 287

б) (440  734) - 56 = (-294)  56 = -350

в) -72 + (-45  234) = -72 + (-279) = -72  279 = -351

 

Завдання 261

Визнач, як розташовані точки А, В, С, К і Р:

а) відносно рівня моря;

A = 20; B = 0; C = -10; K = -25

б) відносно одна одної.

відносно B: A = 20; B = 0; C = -10; K = -25

відносно C: A = 30; B = 10; C = 0; K = -15

відносно K: A = 45; B = 25; C = 15; K = 0

 

Завдання 262

Пан Микола взяв іпотеку в розмірі 560 000 грн і два місяці поспіль виплачував по 24 000 грн. Скільки грошей ще має повернути пан Микола? Запиши відповідну рівність.

Розв'язання

560 000  24 000  24 000 = 512 000 (грн)  ще має повернути пан Микола.

Відповідь: 512 000 грн.

 

Завдання 263

Ганна хоче створити програму, що працюватиме за алгоритмом, описаним у блок-схемі. Яке вихідне значення для k отримає Ганна, якщо вхідне значення для k:

а) -40; -47

б) -4;  -11

в) 0; -14

г) 34? 27

Завдання 264

Познач на координатній прямій точки А(-3) і В(4). Знайди відстань між точками А і В.

Чи правильно, що:

а) AB = |-3 – 4| = |-7| = 7; б) AB = |4 – (-3)|= |7| = 7.

Обидва варіанти правильні.

 

Завдання 265

Установи відповідність між значеннями k і р (1-3) та відстанню між точками К(k) і Р(р)

(А-Д).

 Г 13

 А 3

 Д 8

— k = -5 , р = 8;  (-5) = 13

— k = -5 , р = -8; -5  (-8) = 3

— k = -5 , р = 3;  (-5) = 8

Завдання 266

а) -2 + x = 5

    x = 5 + 2

    x = 7

б) x  7 = -3

   x = -3 + 7

   x = 4

в) 5  x = 9

    x = 5  9

    x = -4

Завдання 267

а) 20 + x = 13

    x = 13  20

    x = -7

б) x  17 = -23

   x = -23 + 17

   x = -6

в) 85  x = 99

    x = 85  99

    x = -14

Завдання 268

Вважається, що місто Рим засноване в 753 р. до н. е. Скільки йому років тепер?

Розв'язання

2023  (-753) = 2776 (р.)  років тепер місту Рим.

Відповідь: 2776 років.

 

Завдання 269

Скільки пройшло років від середини 3-го року до н. е. до середини 3-го року н. е.? Покажи на координатній прямій.

Розв'язання

3 роки до н. е. (точка А) + 3 роки н. е. (точка В) = 6 років.

Відповідь: 6 років.

 

Завдання 270

Відомий давньогрецький учений Арістотель народився 384 р. до н. е. У якому році відзначали його 2400-річчя?

Розв'язання

2400  384 = 2016 (р.)  у цьому році відзначали 2400-річчя Арістотеля.

Відповідь: 2016 р.

 

Завдання 271

Різницю між прибутком і видатком називають сальдо. Використовуючи дані таблиці, обчисли сальдо (в гривнях) за кожний місяць і за п'ять місяців.

Місяць

Прибуток

Видаток

Сальдо

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

 

 

 

 

 

 

477

-940

137

-262

-162

Разом

17865

19615;

-1750

Завдання 272

Для яких значень a і b виконується рівність |а-b| = |a| + |b|?

a) а =-7, b = -19;

|a  b| = |-7  (-19)| = |12| = 12

|a| + |b| = |-7| + |-19| = 26

Рівність |a  b| = |a| + |b| не виконується.

б) а = 12, b = -17;

|a  b| = |12  (-17)| = |29| = 29

|a| + |b| = |12| + |-17| = 29

Рівність |a  b| = |a| + |b| виконується.

в) а = 15, b = 21.

|a  b| = |15  21| = |-6| = 6

|a| + |b| = |15| + |21| = 36

Рівність |a  b| = |a| + |b| не виконується.

Отже, рівність |a  b| = |a| + |b| виконується тільки для варіанту б) a = 12, b = -17.

 

Завдання 273

Для яких значень а і b виконується рівність |а-b| = |a| - |b|?

а) a = -29, b = -6;

|a  b| = |-29  (-6)| = |-23| = 23

|a|  |b| = |-29|  |-6| = 23

Рівність |a - b| = |a|  |b| виконується.

б) а = -34, b = 28;

|a  b| = |-29  (-6)| = |-23| = 23

|a|  |b| = |-29|  |-6| = 23

Рівність |a - b| = |a|  |b| виконується.

в) а = -48, b = -52.

|a  b| = |-48  (-52)| = |4| = 4

|a|  |b| = |-48|  |-52| = -4

Рівність |a  b| = |a|  |b| не виконується.

Отже, рівність |a  b| = |a|  |b| виконується для варіанту а) a = -29, b = -6.

 

Завдання 274

Які з чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10 є коренями рівняння Іx - 7І = |х| - 7?

Рівняння |х  7І = |х|  7 має корені при х = 7 або х = 8

 

Завдання 275

Які з чисел-5, -4, -3, -2, -1 є коренями рівняння |х + 3| = х + 3?

Рівняння |х + 3| = х + 3 має корені при х = -3 або х = -2 або х = -1

 

Завдання 276

а) |3 + х| = 5

б) |х - 8| = 2

3 + х = 5 або

3 + x

x = 5  3

x = 2

3 + x = -5

x = -5  3

x = -8

 8 = 2 або

x = 2 + 8

x = 10

 8 = -2

x = -2 + 8

x = 6

в) 6 + | х| = 9

г) |х + 5| – 5 = 4

|4  x| = 9 - 6 або

 x = 3

x = 4  3

x = 1

 x = -3

x = 4  (-3)

x = 7

|x + 5| = 4 + 5 або

x + 5 = 9

x = 9  5

x = 4

x + 5 = -9

x = -9  5

x = -14

Завдання 277

а) |7 + х| = 9

б) |х - 6| = 8

|7 + х| = 9 або

7 + x = 9

x = 9  7

x = 2

7 + x = -9;

x = -9  7;

x = -16

|х  6| = 8 або

 6 = 8

x = 8 + 6

x = 14

 6 = -8

x = -8 + 6

x = -2

в) |х  2| + 3 = 6

г) |х + 12| – 5 = 9

|x  2| = 6  3 або

|x  2| = 3

 2 = 3

x = 3 + 2

x = 5

 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

|x + 12| = 9 + 5 або

|x + 12| = 14

x + 12 = 14

x = 14  12

x = 2

x + 12 = -14

x = -14  12

x = -26

Завдання 278

Порівняй значення виразів А і В, якщо:

а) A = 36 + (-28)  32 + (-16);

В = (-36 + 28  (-16))  (36  (-12) - 50).

A = 36 + (-28)  32 + (-16) = 36  28  32 – 16 = -40

B = (-36 + 28  (-16))  (36  (-12)  50) = 8  (-2) = 10

A < B на 50 одиниць.

б) А = -72 + (-28)  (-46) + 34 + (-18);

В = (128  302)  (-36)  (-64  (-102)).

A = -72 + (-28)  (-46) + 34 + (-18) = -72  28 + 46 + 34  18 = -38

B = (128 - 302)  (-36)  (-64 - (-102)) = -138  38 = -176

A > B на 138 одиниць.

 

Завдання 279 Рівняння

а) х² = 64

х = 8  або х = -8 

б) (х  2)² = 25

   (х  2)² = 5²

 2 = 5 або  2 = -5

x = 5 + 2 або х = -5 + 2

x = 7 або  х = -3

Завдання 280

Кожне просте число має тільки два дільники. А які числа мають тільки по три дільники? 

Числа, які є квадратами простих чисел, тобто числа вигляду р², де р  просте число, дільниками якого є числа 1, р, р².

Наприклад, просте число, 2² = 4, дільники числа 4   це числа 1, 2, 4.

 

Завдання 281

На малюнку показано орієнтовний розподіл часових зон на планеті. Котра година у виділених містах, якщо:

а) у Грінвічі 0:00; 

у Києві  2:00; у Нью-Йорку  19:00; у Варшаві  1:00; у Токіо  9:00

б) у Грінвічі 06:00;

у Києві  8:00; у Нью-Йорку  1:00; у Варшаві  7:00; у Токіо — 15:00

в) у Грінвічі 20:00;

у Києві  22:00; у Нью-Йорку  15:00; у Варшаві  21:00; у Токіо  5:00

г) у Києві 10:00;

у Грінвічі — 8:00; у Нью-Йорку  3:00; у Варшаві  9:00; у Токіо  17:00

ґ) у Києві 16:00.

у Грінвічі — 14:00; у Нью-Йорку  9:00; у Варшаві  15:00; у Токіо  23:00

 

Вправи для повторення

Завдання 282

Знайди число, 7,5 % якого становлять:

а) 27; (27 • 100) : 7,5  = 0,075  27 = 360

б) 34,8; (34,8 • 100) : 7,5 = 0,075  34,8 = 464

в) 7,5. (7,5 • 100) : 7,5 = 0,075  7,5 = 100

 

Завдання 283

Петрик і Галинка зібрали разом 12,4 кг суниць. Скільки суниць зібрав Петрик, якщо Галинка зібрала на 2 кг більше?

Розв'язання

Нехай Петрик зібрав х кг суниць, тоді Галинка зібрала (х + 2) кг суниць. Складаємо рівняння.

x + x + 2 = 12,4

2x = 12,4  2

2x = 10,4

x = 5,2 (кг)  зібрав Петрик суниць.

Відповідь: 5,2 кг.

 

Завдання 284

Від поля, площа якого дорівнює 12 га, відокремили ділянку у формі прямокутника, розміри якого 60 м і 50 м. Знайди площу ділянки, яка залишилася.

Розв'язання

1) 60 • 50 = 3 000 (м²) = 0,3 (га)  площа відокремленої ділянки;

2) 12  0,3 = 11,7 (га)  площа ділянки, яка залишилась.

Відповідь: 11,7 га.

Інші завдання дивись тут...