Вправа 1
Хибне твердження: Г) –3 — невід’ємне число

 

Вправа 2
Найменший модуль має число А) 0

 

Вправа 3
Число a менше від свого модуля. З тверджень є правильним: Г) a — від’ємне число

 

Вправа 4
Пара протилежних чисел: В) 2 і –2

 

Вправа 5
|–7| + |7| = 7 + 7 = 14, тому Б) 14

 

Вправа 6
Правильна нерівність: В) 10 > –2,2

 

Вправа 7 Рівняння
|x| = –5, тому Г) коренів немає

 

Вправа 8 Сума чисел
–4,1 + 1,6 = –2,5, тому Б) –2,5

 

Вправа 9 Різниця чисел
–7,2 – (–9,3) = 2,1, тому В) 2,1

 

Вправа 10
5 7/8 +  (–3 5/12 ) – (–1 7/16) = 5 42/48 + (–3 20/48) + 1 21/48 = 3 43/48, тому Б) 3 43/48

 

Вправа 11
Порівняли числа −a і b, якщо числа a і b — від’ємні. А) –a > b 

 

Вправа 12
Числа a і b такі, що a + b < a. З тверджень є правильним: Б) b > 0