Інші завдання дивись тут...

Рух в одному напрямку одночасний.

Варіант 1. Швидкість зближення виникає при одночасному русі в одному напрямку з різних пунктів

Відстань, на яку зближуються учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю зближення

(vзбл. = v1  v2, де v1 > v2

Приклад 1. На знаходження відстані.

Два пішоходи вийшли одночасно в одному напрямку. Перший пішохід ішов зі швидкістю 5 км/год, а другий — 2 км/год. Як зменшиться відстань між пішоходами через 3 год? 

Схематичний рисунок.

                                      t = 3 год      

 

    1—ий пішохід                   2—ий пішохід

    > v1 = 5 км/год         > v2 = 2 км/год      

    |———————————————∆——————————|

                                 S = ? км                      

План розв’язування.

1 спосіб

1) Скільки кілометрів пройде перший пішохід за 3 год?

2) Скільки кілометрів пройде другий пішохід за 3 год?

3) Як зменшиться відстань між пішоходами через 3 год?

2 спосіб

1) Яка швидкість зближення пішоходів?  

2) Як зменшиться відстань між пішоходами через 3 год?

3 спосіб

1) На яку відстань зближувалися один до одного пішоходи за 1 год? 

2) Як зменшиться відстань між пішоходами через 3 год?

Розв'язання

1 спосіб

1) 5 • 3 = 15 (км) — відстань пройде перший пішохід за 3 год.

2) 2 • 3 = 6 (км) — відстань пройде другий пішохід за 3 год.

3) 15  6 = 9 (км) — відстань зменшиться між пішоходами через 3 год.

2 спосіб

1) 5 — 2 = 3 (км/год) — швидкість зближення.

2) 3 • 3 = 9 (км) — відстань зменшиться між пішоходами через 3 год.

3 спосіб

1) 5 — 2 = 3 (км) — відстань зменшиться між пішоходами через 1 год.

2) 3 • 3 = 27 (км) — відстань зменшиться між пішоходами через 3 год.

Відповідь: через 3 год відстань між пішоходами зменшиться на 27 км.

 

Варіант 2. Швидкість віддалення виникає при одночасному русі з одного або різних пунктів. 

Відстань, на яку віддаляються учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю віддалення.

(vвід. = v2  v1, де v2 > v1)

Приклад 1. На знаходження відстані.

Два пішоходи вийшли одночасно в одному напрямку. Перший пішохід ішов зі швидкістю 2 км/год, а другий — 5 км/год. Як збільшиться відстань між пішоходами через 3 год? 

Схематичний рисунок.

                                      t = 3 год      

 

    1—ий пішохід                   2—ий пішохід

    > 2 км/год                    > 5 км/год      

    |———————————————∆——————————|

                                 S = ? км                      

                                   t = 3 год      

    1—ий пішохід                   

    > 2 км/год                          

    |—————————————————————————|

    —> 5 км/год

    2—ий пішохід      

                               S = ? км       

План розв’язування.

1 спосіб

1) Скільки кілометрів пройде перший пішохід за 3 год?

2) Скільки кілометрів пройде другий пішохід за 3 год?

3) Як збільшиться відстань між пішоходами через 3 год?

2 спосіб

1) Яка швидкість віддалення пішоходів?  

2) Як збільшиться відстань між пішоходами через 3 год?

3 спосіб

1) На яку відстань віддалялисяя один до одного пішоходи за 1 год? 

2) Як збільшиться відстань між пішоходами через 3 год?

Розв'язання

1 спосіб

1) 5 • 3 = 15 (км) — відстань пройде перший пішохід за 3 год.

2) 2 • 3 = 6 (км) — відстань пройде другий пішохід за 3 год.

3) 15  6 = 9 (км) — відстань збільшиться між пішоходами через 3 год.

2 спосіб

1) 5 — 2 = 3 (км/год) — швидкість віддалення.

2) 3 • 3 = 9 (км) — відстань збільшиться між пішоходами через 3 год.

3 спосіб

1) 5 — 2 = 3 (км) — відстань збільшиться між пішоходами через 1 год.

2) 3 • 3 = 27 (км) — відстань збільшиться між пішоходами через 3 год.

Відповідь: через 3 год відстань між пішоходами збільшиться на 27 км.

Інші завдання дивись тут...