Інші правила дивись тут...

Числові послідовності – це послідовність чисел згідно певної закономірності.

Зазвичай закономірність називають кроком числової послідовності.

Коли знаємо закономірність, можемо дописувати числа у послідовності.

 

Приклад. Знайти закономірність для послідовності: 100, 300, 500, 700, 900, …

Щоб знайти закономірність, треба від наступного числа відняти попереднє.

300 – 100 = 200           +200

500 – 300 = 200           +200

700 – 500 = 200           +200

900 – 700 = 200           +200  

2 спосіб

100 + 200 = 300           +200

300 + 200 = 500           +200

500 + 200 = 700           +200

700 + 200 = 900           +200

Закономірність, або крок, цієї послідовності: +200, бо наступне значення більше, ніж попереднє.

Закономірність словесно: наступне число на 200 більше, ніж попереднє.

 

Найпростіші закономірності змінюються на однакове значення.

 

Приклад. Знайти закономірність послідовності: 100, 300, 200, 400, 300, 500, …

Це приклад складнішої послідовності.

Знайдемо закономірність:

300 – 100 = 200        +200

300 – 200 = 100        —100 

400 – 200 = 200        +200

400 – 300 = 100        —100

500 – 300 = 200        +200

2 спосіб

100 + 200 = 300        +200

300 – 100 =  200        —100

200 + 200 = 400         +200

400 – 100 = 300         —100

300 + 200 = 500         +200

Закономірність цієї послідовності: +200, —100.

Закономірність словесно: збільшувати на 200, зменшувати на 100.

 

Приклад. Знайти закономірність послідовності: 1, 6, 16, 36, 76, …

Закономірність: +2 • 2

Закономірність словесно: додати 2 і помножити на 2.

 

Послідовності використовують для нумерації. Наприклад, будинків на вулиці, дні місяця, місяці року, роки.

Інші правила дивись тут...