АРИФМЕТИЧНА ДІЯ. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ.

Зменшуване – Від'ємник = Різниця

Число, від якого віднімаємо інше число, називають зменшуване. Число, яке віднімаємо, називають від'ємник. Результат дії віднімання – різниця. 

 

Щоб дія віднімання натуральних чисел мала зміст, зменшуване повинне бути більшим за від'ємник. В результаті віднімання одержуємо менше число.

Від поданого числа відняти 1 – це означає назвати попереднє число.

Таблиця віднімання.

-   Зменшуване
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
3 7 6 5 4 3 2 1 0    
4 6 5 4 3 2 1 0      
5 5 4 3 2 1 0        
6 4 3 2 1 0          
7 3 2 1 0            
8 2 1 0              
9 1 0                
10 0                  

 

Особливі випадки віднімання.

а – а = 0 Різниця дорівнює 0, якщо зменшуване дорівнює від'ємнику
а – 0 = а Різниця дорівнює зменшуваному, якщо від'ємник дорівнює 0
0 – 0 = 0   

 

Віднімання перевіряємо додаванням, оскільки віднімання – обернена дія до додавання. 42 – 13 = 29

Перевірка:

29 + 13 = 42

 

Правило знаходження зменшуваного.

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. 

х – 13 = 29 Знаходження зменшуваного

х = 29 + 13

х = 42

42 – 13 = 29

  

Правило знаходження від'ємника.

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 

42 – х = 29 Знаходження від'ємника

х = 42 – 29

х = 13

42 – 13 = 29

 

Прийоми віднімання.

40 – 30 = 10

4 дес. – 3 дес. = 1 дес.

48 – 35 = 48 – 30 – 5 = 18 – 5 = 18 – 5 = 13  

48 – 35 = (40 + 8) – (30 + 5) = (40 – 30) + (8 – 5) = 10 + 3 = 13

Віднімання числа з суми.

(4 + 2) – 1 =

6 – 1 = 5

(а + b) – с 

Обчислити суму і відняти

число

(4 + 2) – 1 = (4 – 1) + 2 =

3 + 2 = 5

(а + b) – с = (а – с) + b

Відняти число з першого

доданка суми і до отриманого

результату додати 

другий доданок суми

(4 + 2) – 1 = (2 – 1) + 4 =

1 + 4 = 5

(а + b) – с = (b – с) + а

Відняти задане число з другого

доданку суми і до отриманого

результату додати перший

доданок суми

Віднімання суми від числа
6 – (3 + 2)  = 6 – 5 = 1 с – (а + b) 

Обчислити суму і відняти від

числа

6 – (3 + 2)  = (6 – 3) – 2 =

3 – 2 = 1

с –  (а + b) = (с – а) – b

Від числа відняти перший

доданок і від отриманого

результату відняти другий

доданок 

6 – (3 + 2)  = (6 – 2) – 3 =

4 – 3 = 1

с – (а + b) = (с – b) – а

Від числа відняти другий

доданок і від отриманого

результату відняти перший

доданок

Віднімання різниці від числа

15 – (5 – 4) = (15 – 5) + 4 =

10 + 4 = 14 

а – (b  – с) = (а – b)  + с

Щоб від числа відняти

різницю чисел, можна від

першого числа відняти

друге число і додати

третє число

 

ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ двоцифрових чисел.

62 – 45 

1) Числа записують у стовпчик: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями…

_62

 45

2)  Починаємо віднімати одиниці. Від 2 од. не можна відняти 5 од. , позичаємо 1 дес. з 6 дес., маємо 1 дес. і 2 од. разом 12. Від 12 – 5 = 7. Записуємо 7 під одиницями. 

_62

 45

  7

3) Від 5 дес. віднімаємо 4 дес., отримуємо 1 дес. Записуємо 1 під десятками .

_62 

  45

  17

Аналогічно віднімаються усі багатоцифрові числа, якщо не можна відняти, позичаємо десяток у наступного розряду.