Інші завдання дивись тут...

РИМСЬКА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ

Використовуються літери латинського алфавіту для десяткових розрядів I = 1, X = 10, С = 100, М = 1000 та їх половин V = 5, L = 50, D = 500.

Натуральні числа записуються за допомогою повторення цих знаків. 

IХ – 9 

XС – 90

СМ – 900 

ІV – 4 

XL – 40 

CD – 400 

 

Для запису чисел римськими цифрами застосовують правила:

1) Якщо цифри в запису повторюються, числа додають (принцип додавання).

II = 2

III = 3

XX = 20

CCC = 300

2) Якщо менша за значенням цифра стоїть за більшою, числа додають.

VII = 5 + 1 + 1 = 7

XII = 10 + 1 + 1 = 12

LX = 50 + 10 = 60

3) Якщо менша за значенням цифра стоїть перед більшою, то від більшого числа віднімають менше (принцип віднімання). Принцип віднімання дозволяє уникнути чотириразове повторення однієї цифри. 

IV = 5 - 1= 4

XL = 50 - 10 = 40

XС = 100 - 10 = 90

 

РИМСЬКІ ЦИФРИ від 1 до 50

I – 1 

II – 2 

III – 3  

IV – 4 

V – 5 

VI – 6 

VII – 7 

VIII – 8 

IX – 9 

X – 10

XI – 11 

XII – 12 

XIII – 13 

XIV – 14 

XV – 15 

XVI – 16 

XVII – 17 

XVIII – 18 

XIX – 19 

XX – 20

XXI – 21 

XXII – 22 

XXIII – 23 

XXIV – 24 

XXV – 25 

XXVI – 26 

XXVII – 27 

XXVIII – 28 

XXIX – 29 

XXX – 30

XXXI – 31 

XXXII – 32 

XXXIII – 33 

XXXIV – 34 

XXXV – 35 

XXXVI – 36 

XXXVII – 37 

XXXVIII – 38 

XXXIX – 39 

XL – 40

XLI – 41

XLII – 42 

XLIII – 43  

XLIV – 44 

XLV – 45 

XLVI – 46 

XLVII – 47 

XLVIII – 48 

XLIX – 49 

L – 50

 

РИМСЬКІ ЦИФРИ від 51 до 100

LI – 51

LII – 52 

LIII – 53  

LIV – 54 

LV – 55 

LVI – 56 

LVII – 57 

LVIII – 58 

LIX – 59 

LX – 60

LXI – 61

LXII – 62 

LXIII – 63  

LXIV – 64 

LXV – 65 

LXVI – 66 

LXVII – 67 

LXVIII – 68 

LXIX – 69 

LXX – 70

LXXI – 71

LXXII – 72 

LXXIII – 73  

LXXIV – 74 

LXXV – 75 

LXXVI – 76 

LXXVII – 77 

LXXVIII – 78 

LXXIX – 79 

LXXX – 80

LXXXI – 81 

LXXXII – 82 

LXXXIII – 83 

LXXXIV – 84 

LXXXV – 85 

LXXXVI – 86 

LXXXVII – 87 

LXXXVIII – 88 

LXXXIX – 89 

XC – 90

XCI – 91 

XCII – 92 

XCIII – 93 

XCIV – 94 

XCV – 95 

XCVI – 96 

XCVII – 97 

XCVIII – 98 

XCIX – 99 

M – 100

 

Приклади.

18 = 10 + 8 = XVIII

40 = 50 – 10 = XL

3542 = (1000 + 1000 + 1000) + 500 + (50  10) + 2 = MMM D XL II

800 = 1000 – 100 – 100 = CCM

35 = 10 + 10 + 10  + 5 = XXXV

4 = 5 — 1 = IV (замість IIII)

19 = 10 + 10 — 1 = XIX (замість XVIIII)

40 = 50 — 10 =  XL (замість XXXX)

33 = 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = XXXIII 

Інші завдання дивись тут...