Інші завдання дивись тут...

РИМСЬКА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ

У повсякденному житті римськими цифрами нумерують розділи книг, по­значають місяці року, століття, розміри одягу тощо. Як правило, обчислення з римськими числами не проводять. Вони громіздкі й непрактичні.

 

У римській системі числення використовуються літери латинського алфавіту для десяткових розрядів I = 1, X = 10, С = 100, М = 1000 та їх половин V = 5, L = 50, D = 500.

Натуральні числа записуються за допомогою цих знаків та їх повторення. 

IХ – 9 

XС – 90

СМ – 900 

ІV – 4 

XL – 40 

CD – 400 

 

Для запису чисел римськими цифрами застосовують правила:

1) Якщо цифри в запису повторюються, числа додають (принцип додавання).

II = 2

III = 3

XX = 20

CCC = 300

2) Якщо менша за значенням цифра стоїть за більшою, числа додають. Одна й та сама цифра праворуч може повторю­ватися лише тричі.

VIIІ = 5 + 1 + 1 + 1 = 8

XII = 10 + 1 + 1 = 12

LX = 50 + 10 = 60

3) Якщо менша за значенням цифра стоїть перед більшою, то від більшого числа віднімають менше (принцип віднімання). Принцип віднімання дозволяє уникнути чотириразове повторення однієї цифри. Менша цифра ліворуч записується лише один раз.

IV = 5 - 1= 4

XL = 50 - 10 = 40

XС = 100 - 10 = 90

 

Числа першого десятка записують так:

римська система

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VІІ

VІІІ

IX

X

десяткова система

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Числа другого десятка утворюються шляхом дода­вання Х (цей знак записують попереду одиниць): 

римська система

ХІ

ХІІ

ХІІІ

ХIV

ХV

ХVІ

ХVІІ

ХVІІІ

ХIX

ХX

десяткова система

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

РИМСЬКІ ЦИФРИ від 1 до 50

I – 1 

II – 2 

III – 3  

IV – 4 

V – 5 

VI – 6 

VII – 7 

VIII – 8 

IX – 9 

X – 10

XI – 11 

XII – 12 

XIII – 13 

XIV – 14 

XV – 15 

XVI – 16 

XVII – 17 

XVIII – 18 

XIX – 19 

XX – 20

XXI – 21 

XXII – 22 

XXIII – 23 

XXIV – 24 

XXV – 25 

XXVI – 26 

XXVII – 27 

XXVIII – 28 

XXIX – 29 

XXX – 30

XXXI – 31 

XXXII – 32 

XXXIII – 33 

XXXIV – 34 

XXXV – 35 

XXXVI – 36 

XXXVII – 37 

XXXVIII – 38 

XXXIX – 39 

XL – 40

XLI – 41

XLII – 42 

XLIII – 43  

XLIV – 44 

XLV – 45 

XLVI – 46 

XLVII – 47 

XLVIII – 48 

XLIX – 49 

L – 50

 

РИМСЬКІ ЦИФРИ від 51 до 100

LI – 51

LII – 52 

LIII – 53  

LIV – 54 

LV – 55 

LVI – 56 

LVII – 57 

LVIII – 58 

LIX – 59 

LX – 60

LXI – 61

LXII – 62 

LXIII – 63  

LXIV – 64 

LXV – 65 

LXVI – 66 

LXVII – 67 

LXVIII – 68 

LXIX – 69 

LXX – 70

LXXI – 71

LXXII – 72 

LXXIII – 73  

LXXIV – 74 

LXXV – 75 

LXXVI – 76 

LXXVII – 77 

LXXVIII – 78 

LXXIX – 79 

LXXX – 80

LXXXI – 81 

LXXXII – 82 

LXXXIII – 83 

LXXXIV – 84 

LXXXV – 85 

LXXXVI – 86 

LXXXVII – 87 

LXXXVIII – 88 

LXXXIX – 89 

XC – 90

XCI – 91 

XCII – 92 

XCIII – 93 

XCIV – 94 

XCV – 95 

XCVI – 96 

XCVII – 97 

XCVIII – 98 

XCIX – 99 

С – 100

 

Приклади.

18 = 10 + 8 = XVIII

40 = 50 – 10 = XL

3542 = (1000 + 1000 + 1000) + 500 + (50  10) + 2 = MMM D XL II

800 = 1000 – 100 – 100 = CCM

35 = 10 + 10 + 10  + 5 = XXXV

4 = 5 — 1 = IV (замість IIII)

19 = 10 + 10 — 1 = XIX (замість XVIIII)

40 = 50 — 10 =  XL (замість XXXX)

33 = 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = XXXIII 

Інші завдання дивись тут...