Інші завдання дивись тут...

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ.

При порівнянні використовують знаки «>» (більше), «<» (менше),  «=» (дорівнює).

1 < 3 (читають: «1 менше ніж 3»)

3 > 9 (читають: «3 більше ніж 9»

3 = 3 (читають: «3 дорівнює 3») 

 

Натуральні числа порівнюються за 

• місцем у натуральному ряді.

Якщо а і b – натуральні числа, то число а буде більшим від b, якщо воно стоїть справа від числа b у ряді натуральних чисел. Записують a > b. Читають: а більше ніж b.

Наприклад, маємо ... 12, 13, 14... , тому  12 < 14

 

Якщо а і b – натуральні числа, то число а буде меншим від b, якщо воно стоїть зліва від числа b у ряді натуральних чисел. Записують a < b. Читають: а менше ніж b.

Наприклад, маємо ... 12, 13, 14... , тому  14 > 12

 

Для числа натурального числа а можна записати а = а. Читають: а дорівнює а.

Наприклад, 12 = 12

• величиною розряду. 

Більше число те, у якого, починаючи з правого кінця, більша цифра у відповідному розряді.

Наприклад: 3456 > 1456, 234 > 204, 14567 > 14560

• кількістю розрядів. 

Більше завжди є те число, у записі якого більше розрядів (цифр).

Наприклад: 15678 > 1078, 567 < 19763, 3333 > 333

Інші завдання дивись тут...